Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Децата-благословение – 23 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Децата-благословение – 23 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

БОГ Е ПЛАНИРАЛ СЕМЕЙСТВАТА. Този, Който даде Ева за помощница на Адам, е определил мъжете и жените да се свързват в свята брачна връзка, за да основават семейства, чиито членове да бъдат признати и за членове на небесното семейство.
Децата са наследство от Господа и ние сме отговорни пред Него как се разпореждаме с Неговото имущество. Нека родителите работят с любов, вяра и молитва за своите деца, за да могат да дойдат с радост пред Бога и да кажат: “Ето, аз и децата, които Господ ми е дал”.
Дом без деца е самотно място. Сърцата на обитателите на такъв дом са застрашени да станат себелюбиви, да подхранват любов към личното удобство и да задоволяват само личните си желания. Те приемат съчувствие към себе си, но малко дават на другите.

СЪВЕТ КЪМ ЕДНА БЕЗДЕТНА ДВОЙКА. Себелюбието, което се проявява по различни начини в зависимост от обстоятелствата и особеното положение на отделните лица, трябва да умре. Ако имахте деца и вашият ум бе заставен да се отвърне от вас самите и да се насочи към тях, за да се грижите за благополучието им, да ги наставлявате и да им бъдете за пример, това би било голямо предимство за вас… Когато двама души образуват семейство и нямат деца, както е във вашия случай, тогава е необходимо постоянно да внимавате да не би себелюбието да вземе надмощие, да станете егоцентрични и да изисквате за себе си внимание, грижа и интерес, които вие самите не се чувствате длъжни да проявявате към другите.
Мнозина са болни физически, умствено и морално, понеже вниманието им е съсредоточено изключително върху тях самите. Те могат да бъдат избавени от страдания чрез здравата жизненост на по-младите и неспокойната енергия и променливия ум на децата.

ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА РАЗВИВА БЛАГОРОДНИ ЧЕРТИ НА ХАРАКТЕРА. Аз изпитвам най-нежни чувства и искрен интерес към всички деца, защото страдах от много ранна възраст. Вземала съм много деца, за да се грижа за тях, и винаги съм чувствала, че общуването с детската простота е голямо благословение за мен…
Съчувствието, дълготърпението и любовта, които се изискват при възпитанието на децата, биха били благословение за всяко семейство. Те смекчават и облагородяват редица черти на характера и правят хората по-любезни и спокойни. Присъствието на деца в дома прави неговите обитатели по-нежни и стопля атмосферата в дома. Дете, възпитано в страх Божи, е истинско благословение.
Грижата и привързаността към невръстните деца премахва грубостта която деформира нашето естество, прави ни по-тактични и съчувствителни, развива най-благородни черти в нашия характер.

ВЛИЯНИЕТО НА ЕДНО ДЕТЕ ВЪРХУ ЕНОХ. След раждането на първия си син, Енох постигна една по-висока опитност; той бе доведен до по-тясна връзка с Бога. По-пълно осъзна задълженията и отговорността си като син на Бога. А като виждаше любовта на детето към бащата и простото му доверие в неговата закрила, поради почувства дълбока нежност в сърцето към своя първороден син. Така Енох получи скъпоценен урок за чудната любов на Бога към човеците, която Го подбуди да подари Сина Си, а също така осъзна и осмисли още по-дълбоко доверието, което Божиите чада трябва да имат в Небесния си Баща.

СКЪПОЦЕННО ДОВЕРИЕ. Децата са поверени на родителите като нещо, което Бог ще изисква един ден от техните ръце. За тяхното обучение трябва да отделяме повече време, повече грижа и повече молитва. Те се нуждаят много повече от правилно наставление…
Помнете, че вашите синове и дъщери са по-млади членове на Божието семейство. Той ги е поверил на вашата грижа, за да ги обучите и възпитате за небето. Вие трябва да давате сметка пред Бога за начина, по който сте изпълнили задължението си към това свято нещо, което ви е поверено.