Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Диетата – едно добро лекарство – 67 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Диетата – едно добро лекарство – 67 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

450. Важно е в случаите на болест да се запознаем с ползата от прилагането на диета. Всички трябва да знаят какво сами могат да направят за себе си.
Ръкопис 86, 1897 г.

451. Съществуват много начини за практикуване на лечителското изкуство, но само един е одобрен от Небето. Божиите лекарства са простите природни средства, които няма да обременят или изтощят организма поради голямата си сила. Чист въздух и вода, хигиена, правилно хранене, чист живот и твърдо упование в Бога са лекарствата, без които мнозина умират; и все пак тези средства стават старомодни, защото умелото им прилагане изисква труд, неоценяван от хората. Чист въздух, физически упражнения, чиста вода и чисти помещения с приятен аромат са по възможностите на всички, и то с цената на минимални разходи. Лекарствата са скъпи не само поради големите разноски, но и поради ефекта върху организма.
5 С, с. 443, 1885 г.

452. Чист въздух, слънчева светлина, въздържание, почивка, физически упражнения, употреба на вода, упование в Божията сила – всички те са истинските природни лечебни средства. Всеки човек би трябвало да ги познава и да знае как да ги прилага. Необходимо е да изучаваме принципите, използвани в лечението на болни, както и да получаваме практически умения, които ще ни помогнат да ги прилагаме правилно.
Използването на естествени природни средства изисква много грижи и усилия, които повечето хора не желаят да направят. Природният процес на лекуване и възстановяване е постепенен и на пациента му се струва, че всичко става бавно. Отказването от вредни навици изисква жертви. Но в края ще се разбере, че природата върши своята работа мъдро и правилно. Постоянстващите в послушание на нейните закони ще получат награда – телесно и душевно здраве.
СВЛ, с. 127, 1905 г.

453. Лекари често съветват болните да отидат в далечна страна, да посетят някой минерален извор или да пътуват по море, за да си възстановят здравето. В девет от всеки десет случая пациентите биха могли да си възвърнат здравето и да спестят време и пари, стига да ядат умерено и с удоволствие да правят физически упражнения. Физическите упражнения, чистият въздух и слънчевата светлина – благословения, които Небето е дарило на всички – в много случаи дават живот и сила на изтощения болник.
ХВБХ, с. 160, 1890 г.

Някои неща можем да направим сами

454. Относно онова, което сами можем да направим за себе си, има нещо, заслужаващо внимателно обмисляне.
Трябва да опозная себе си, винаги да уча как да се грижа за това “здание” – даденото ми от Бога тяло, за да мога да го запазя във възможно най-добро здравословно състояние. Трябва да ям храните, които ще бъдат добри за организма ми, а така също да се грижа да имам облекло, подпомагащо доброто кръвообращение. Не бива да се лишавам от физически упражнения и чист въздух. Трябва да получавам възможно всичката слънчева светлина, която съм способна да приема. Трябва да имам мъдростта да бъда разумен страж на тялото си.
Ще постъпя неразумно, ако вляза изпотена в студена стая. Неразумна ще съм, ако си позволя да седя на течение и по този начин да се простудя. Неразумно ще бъде, ако стоя със студени крака и по този начин кръвта от крайниците отиде към мозъка и вътрешните органи. Нужно е винаги да предпазвам краката си във влажно време. Би трябвало да ям редовно от най-здравословната храна, която ще се превърне в качествена кръв, и да не работя изтощителна работа, ако е във възможностите ми да я избягна. Когато нарушавам установените от Бога здравни закони, трябва да се покайвам, да реформирам начина си на живот и да се поставя под грижите на най-добрите лекари, които Бог е дал – чист въздух, чиста вода и целителна слънчева светлина.
Водата може да бъде използвана по много различни начини, за да се облекчат страданията. Глътки чиста, топла вода (около половин кварта), приети преди ядене, никога няма да навредят, а по-скоро ще помогнат.
Писмо 35, 1890 г.

Вяра и правилно хранене и пиене

455. Болните да направят всичко по силите си, за да възстановят своето здраве чрез правилни навици в яденето, пиенето и обличането, както и чрез разумни физически упражнения. Нека пациентите, които идват в нашите санаториуми, бъдат учени да сътрудничат на Бога в търсенето на добро здраве. “… вие сте Божия нива, Божие здание.” Бог е направил тъканите и мускулите, за да бъдат използвани. Бездействието на човешката “машина” води до страдания и болести.
Писмо 5, 1904 г.

456. Хората, които лекуват болни, трябва да работят във важното дело със силното упование, че Божиите благословения ще съпътстват милостиво дадените от Него средства, към които в голямата Си любов е насочил вниманието ни като народ – чист въздух, хигиена, здравословна храна, правилни периоди на труд и почивка и употреба на вода.
1 С, с. 561, 1867 г.

Подходящи лечебни средства в санаториумите

457. Според дадената ми светлина трябва да се основе санаториум, в който да не се използват лекарства*, а прости, подходящи методи за лекуване на болести. В това здравно заведение хората трябва да бъдат учени как правилно да се обличат, да дишат и да се хранят, как да се предпазват от болести чрез правилен начин на живот.
Писмо 79, 1905 г.

Препоръчваме в нашите санаториуми да се използват прости лечебни средства. Не насърчаваме използването на лекарства, защото те отравят кръвта. В тези здравни заведения трябва да се дават разумни съвети за начина на ядене, пиене и обличане, как да живеем, за да запазим здравето си.
Ръкопис 49, 1908 г.

459. Въпросът за здравната реформа не се пропагандира правилно. Простата диета, пълната липса на лекарства и допускането природата да възстанови пропиляната жизнена енергия ще направят санаториумите ни много по-ефикасни във възстановяване здравето на болните.
Писмо 73а, 1896 г.