Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ДИЕТА И УМ – 41 – Ум, характер и личност Том 2 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

41
ДИЕТА И УМ

МОЗЪКЪТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗДРАВ. Мозъкът е органът и инструментът на ума, който управлява цялото тяло. За да могат другите части на организма да бъдат здрави, мозъкът трябва да бъде здрав. А за да бъде здрав мозъкът, трябва да е здрава кръвта. Ако чрез правилни навици на ядене и пиене кръвта се поддържа чиста, мозъкът ще се храни правилно.

ДОСТАВЯНЕ НА ЖИВОТ И СИЛА ЗА МОЗЪКА. Човешкият организъм представлява един чудесен механизъм, с който обаче може да се злоупотреби… Превръщането на храната в добра кръв е удивителен процес и всички човешки същества трябва да бъдат просветени по този въпрос…
Всеки орган на тялото приема храната си, за да поддържа в действие различните си части. Мозъкът трябва да бъде снабден със своя дял, костите – с техния. Великият майстор строител е на работа във всеки момент, за да снабдява всеки мускул и тъкан с живот и сила – от мозъка до самите краища на пръстите на ръцете и краката.

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕНЕБРЕГВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ. Бог е подарил на този народ голяма светлина, но ние не сме поставени в обсега на изкушението… Един инвалид – явно много съзнателен, но в същото време тесногръд и самомнителен – свободно изразява презрението си към законите на здравето и живота, които Божията милост ни е помогнала като народ да приемем. Той изисква храната му да бъде приготвена по начин, който да задоволява неговите нездрави желания. Вместо да седне на маса със здравословна и пълноценна храна, той е постоянен клиент на ресторанти, защото там може да угажда на апетита си без ограничения. Видимо, той е защитник на въздържанието, но не защитава неговите основни принципи. Иска облекчение, а отказва да го постигне с цената на себеотрицание.
Този човек се покланя на олтара на своя извратен апетит. Той е идолопоклонник. Силите му, които – осветени и облагородени – биха били за прослава на Бога, са отслабени и Му отдават нищожно служене. Разстроените му нерви са един от резултатите от нарушаването на природните закони. Той е неефективен човек, на него не може да се разчита.

ТЯСНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ХРАНЕНЕТО И УМА. Във връзка със заповедта на ап. Петър, че трябва да прибавяме „към въздържанието си – търпение“, споменах [в едно изказване] за благословенията от здравната реформа и за предимствата, които могат да се постигнат чрез употребата на правилни комбинации от прости и питателни храни. Тясната връзка, която съществува между яденето и пиенето и състоянието на ума и нрава, беше темата на моето изказване. Не можем да си позволим да поддържаме лош нрав чрез погрешни навици на живот.

СЕБЕУГАЖДАНЕТО – НАЙ-ГОЛЯМАТА ПРИЧИНА ЗА УМСТВЕНА СЛАБОСТ. Угаждането на апетита е най-голямата причина за физическата и умствената немощ. То лежи в основата на слабостта, която наблюдаваме навсякъде.

УМЪТ – ОБЪРКАН ОТ НЕПРАВИЛНА ДИЕТА. Не е нужно за събота да си осигуряваме по-голямо изобилие или разнообразие от храни, отколкото през останалите дни. Напротив, храната трябва да бъде по-проста и да се яде по-малко, та умът да бъде чист и енергичен и да може да схваща духовните неща. Преяждането замъглява мозъка. Някои крайно скъпоценни думи могат да бъдат чути, а да не бъдат схванати, защото умът е замаян от неподходяща диета. Чрез преяждане в събота мнозина са направили за обезславяне на Бога много повече, отколкото предполагат.

САТАНА ДОБИВА ВЛАСТ НАД УМА ЧРЕЗ АПЕТИТА. Чрез апетита Сатана управлява ума и цялото същество. Хиляди, които днес биха били живи, са легнали в гроба като физически, психически и морални развалини, защото са пожертвали всичките си сили на угаждането на апетита.

ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ ИМАТ ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЩАСТИЕТО НА ЖИВОТА. Храносмилателните органи играят важна роля за щастието на нашия живот. Бог ни е дал разум, за да можем да разберем какво Той ни е определил да употребяваме като храна. Няма ли като здравомислещи мъже и жени да проучим дали нещата, които консумираме, ще са в съгласие помежду си или ще ни причиняват смущения? Хора, които имат „кисел стомах“, много често имат и „кисел“ нрав. Изглежда им, че е против тях всичко и те са склонни към свадливост и раздразнителност. Ако искаме да имаме мир в себе си, би трябвало да отдаваме много по-голямо внимание на необходимостта да постигнем „мирен“ стомах…

СИЛАТА НА УМА ЗАВИСИ ОТ ТЯЛОТО (СЪВЕТИ ДО ПИСАТЕЛИ И ПРОПОВЕДНИЦИ). Спазвайте принципите на здравната реформа и възпитавайте и другите на това. Здравето на ума до голяма степен зависи от здравето на тялото, а здравето на тялото е зависимо от начина, по който то се третира. Яжте само онази храна, която ще съхрани стомаха ви в максимално здравословно състояние.
Необходимо ви е да усвоите много по-пълно науката за полагане на подходящи грижи за самите себе си, особено по отношение на диетата. Наредете работите си така, че да можете да се храните в определени часове. Трябва да полагате специални грижи в това отношение. Помнете, че да живее човек в истината – такава, каквато е в Исус, това изисква много самодисциплина.

НЕРЕДОВНИТЕ ЧАСОВЕ И ЛЕКОМИСЛЕНОТО НЕВНИМАНИЕ КЪМ ЗАКОНИТЕ НА ЗДРАВЕТО. Умът не се уморява толкова, нито се уврежда от прилежните занимания и от усилената дейност, колкото от приемането на неподходяща храна в неподходящо време и от лекомисленото отношение към здравните закони… Нередовните часове за хранене и сън изтощават силите на мозъка. Апостол Павел заявява, че този, който иска да има успех в постигането на по-добър стандарт на благочестие, трябва да проявява въздържан във всичко. Ядене, пиене, обличане – всичко това има пряко отношение към духовния напредък.

ПРЕТЪПКВАНЕТО НА СТОМАХА ОТСЛАБВА УМА. Трябва да се пазим от преяждане – дори и с най-здравословна храна. Организмът не може да оползотвори повече от онова, което се изисква за изграждането на различните органи на тялото и излишекът го задръства. Предполага се, че много учащи са съсипани от прекалено учене, докато всъщност истинската причина е преяждането. Когато се обръща подходящо внимание на здравните закони, съществува малка опасност от умствено претоварване. В много случаи тъй наречената „умствена недостатъчност“ е плод на претъпкан стомах, който е изтощил и тялото, и ума.

СЕБЕУГАЖДАНЕТО ПРИТЪПЯВА ПО-БЛАГОРОДНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА УМА. Чревоугодничеството, преяждането и лакомията, голямото разнообразие от храни, често пъти поемани на едно ядене, е достатъчно, за да създаде смущения и в стомаха, и в нрава. Затова Бог изисква от всяко човешко същество да Му съдейства по такъв начин, че никой да не излиза извън подходящите граници чрез преяждане или чрез приемане на неподходящи видове храни. Това себеугаждане засилва животинските склонности и притъпява по-благородните способности на ума. Цялото същество деградира и човекът става роб на апетита, глези и угажда на собствените си унизителни чувствени страсти.

ПРЕЯЖДАНЕТО ПРЕДИЗВИКВА ЗАБРАВЛИВОСТ И ЗАГУБА НА ПАМЕТТА (СЪВЕТ КЪМ ЕДИН ЛАКОМНИК). Когато си на масата, си истински чревоугодник. Това е една от най-големите причини за твоята забравливост и лоша памет. Казваш неща, които зная, че си казвал, а след това се обръщаш на 180 градуса и твърдиш, че си говорил нещо по-различно. Знаех това, но не го споменах, тъй като е сигурен резултат от преяждането. Каква полза би имало да говорим за това? То няма да излекува злото.

ПРЕЯЖДАНЕТО ПРИТЪПЯВА ЧУВСТВАТА. Невъздържанието в ядене, дори и при храни, подходящи и от най-добро качество, има изтощаващо влияние върху организма и ще притъпи по-деликатните и по-святи емоции. Строгото въздържание в ядене и пиене е изключително важно за запазването на здравето и на всички функции на тялото.
Навиците на строго въздържание, съчетани с добра активност и на мускулите, и на ума, ще запазят умствената и физическата енергия и ще дадат сила и издръжливост на онези, които са посветени на проповедническа, издателска и всякаква дейност, предполагаща заседнал начин на живот. Като народ, при цялото ни изповядване на здравната реформа, ние ядем твърде много. Угаждането на апетита е най-голямата причина за физическа и умствена слабост и лежи в основата на немощта, която е навсякъде.

ОГРАНИЧЕТЕ РАЗНООБРАЗИЕТО ОТ ХРАНИ. Трябва да полагаме грижа за храносмилателните органи и да не ги пресилваме чрез голямо разнообразие от храни. Този, който се тъпче с много видове храни на едно ядене, вреди на себе си. Много по-важно е да консумираме онова, което ни действа добре, отколкото да вкусваме всяко блюдо, поставяно пред нас. Няма врата в нашия стомах, през която да можем да надникнем и да видим какво става вътре. Затова трябва да използваме ума си и да разсъждаваме от причина към следствие. Ако се чувстваме износени и всичко ни изглежда „накриво“, може би това е, защото понасяме последиците от голямото разнообразие на храни.

БОЖИЯТ ПЛАН ЗА НАС. Бог желае чрез строго въздържание да пазим ума си чист и остър, за да бъдем в състояние да разграничаваме между свещеното и обикновеното. Трябва да се стремим да разбираме удивителната наука за безподобното състрадание и благоволение на Бога. Тези, които ядат много и които ядат нездравословна храна, си създават трудности и правят себе си негодни за служене на Бога. Опасно е да се яде месо, защото животните страдат от прекалено много смъртоносни болести. Онези, които упорстват да ядат плътта на животни, жертват духовното в името на извратения апетит. Телата им се изпълват с болести.

УМСТВЕНАТА АКТИВНОСТ НАМАЛЯВА ОТ ТЕЖКАТА МЕСНА ДИЕТА. Интелектуалните, моралните и физическите сили се подкопават от постоянната употреба на месна храна. Яденето на месо уврежда организма, помрачава мозъка и притъпява усета за нравственост.

ОНОВА, КОЕТО ЯДЕМ, НАМАЛЯВА УМСТВЕНАТА АКТИВНОСТ. Съставени сме от това, което ядем, и яденето на много месо ще намали интелектуалните ни възможности. Учениците биха постигнали много повече в своето образование, ако никога не вкусваха месо. Когато животинската страна на човешкото естество се засили чрез яденето на месо, умствените способности намаляват пропорционално.
Може да се постигне и да се поддържа по-успяващ религиозен живот, ако се изостави месото, защото тази диета стимулира към интензивна дейност страстите на похотта и отслабва моралността и духовността. „Плътта… [воюва] срещу духа и духът – срещу плътта“(Галатяни 5:17).
Голяма е необходимостта да насърчаваме и да култивираме чисти, целомъдрени мисли и да укрепваме моралните си способности, а не по-низките и плътските сили. Господ ни помага да се събудим и освободим от угаждането на апетита!

ЯДЕНЕТО НА МЕСО И НРАВЪТ. Общо взето Господ не е снабдявал народа Си в пустинята с месо, защото е знаел, че употребата на тази храна ще донесе болест и неподчинение. За да смекчи предразположеността и да извика в активна дейност по-висшите сили на ума, Той е премахнал плътта на мъртви животни от храната им.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУМИРАНЕТО НА СВИНСКО. Не само физическото здраве се уврежда от консумирането на свинско месо. Засяга се и умът; а по-фините способности биват притъпени от употребата на тази неподходяща храна.

ХРАНЕЩИЯТ СЕ НЕРАЗУМНО Е НЕГОДЕН ДА ДАВА СЪВЕТИ. Захарта не е добра за стомаха. Причинява ферментация, а това затруднява мозъка и прави нрава раздразнителен. Оказва се също, че две хранения дневно са по-добри от три за здравето на организма.
Колко е жалко, че толкова често, когато трябва да се упражнява най-голямо себеотрицание, стомахът бива претъпкан с много нездравословна храна, която застоява в него и се разлага. Бедствието на стомаха засяга мозъка. Хранещият се неразумно не съзнава, че прави себе си негоден да дава мъдри съвети, негоден да създава планове за най-добрия напредък на Божието дело. Но това е точно така. Той не може да различава духовните неща и на съвещанията, където трябва да каже „да“ и „амин“, казва не. Прави предложения, които са съвсем встрани от целта. Храната, която е изял, е притъпила мозъчната му сила.
Себеугаждането пречи на човека да свидетелства за истината. Благодарността, която отдаваме на Бога за Неговите благословения, е до голяма степен повлияна от храната, която поставяме в стомаха си. Угаждането на апетита е причината за борби, несъгласия, раздори и много други злини. Изговарят се необмислени думи и се извършват дела на нелюбезност, практикуват се нечестни неща и страстите се изявяват – всичко това, понеже мозъчните нерви са заболели поради злоупотребата със стомаха, в който се трупа много храна.

КАФЕТО ЗАСЯГА УМСТВЕНИТЕ И МОРАЛНИТЕ СИЛИ. Употребата на кафето е вредна. То временно възбужда ума,… но ефектът след това е изтощение, потиснатост, блокиране на психическите, моралните и физическите сили. Умът става омаломощен и ако чрез решителни усилия този навик не се преодолее, активността на мозъка ще намалее за постоянно.

НЕПРАВИЛНОТО ХРАНЕНЕ ВОДИ ДО НЕПРАВИЛНО МИСЛЕНЕ. На здравето на тялото трябва да се гледа като на много специален и важен фактор за израстването в благодатта и за придобиването на уравновесен характер. Ако за стомаха не се полагат подходящи грижи, ще се попречи на формирането на правилен и морален характер. Мозъкът и нервите са в тясна взаимна зависимост със стомаха. Погрешното хранене и пиене имат за резултат погрешно мислене и действие.

РАЗБИРАНЕТО И ВИСОКОТО ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗКУПЛЕНИЕТО – ПОМРАЧЕНИ. Когато имаме такъв начин на живот, който намалява умствените и физическите ни сили чрез ядене, пиене или поради който и да било от нашите навици, ние обезславяме Бога, защото Го ограбваме от служенето, което Му дължим. Докато угаждаме на апетита си за сметка на здравето и подддържаме навици, които намаляват жизнеността и умствената ни сила, не ще можем да схващаме правилно и да ценим високо изкуплението и вечните неща. Когато умът е помрачен и отчасти парализиран от болест, лесно биваме побеждавани от изкушенията на Сатана.

ТВЪРДЕ МНОГО МИСЛЕНЕ ЗА ХРАНА. Невъзможно е да се предпише чрез претегляне количеството храна, която трябва да изяждаме. Този начин на действие не е за препоръчване, защото така умът се съсредоточава към личното „аз“. Яденето и пиенето изцяло поглъщат мисълта. Онези, които не правят от стомаха си свое божество, ще бдят над апетита си. Ще приемат проста и питателна храна… Ще ядат бавно и ще сдъвкват храната цялостно. След ядене ще правят подходящи упражнения на чист въздух. Такива хора никога не е нужно да се тревожат за точните мерки или за прецизно съставените количества.
Мнозина чувстват тежка отговорност по отношение количеството и качеството на храната и как да е най-питателна. Някои, особено диспептици, се безпокоят толкова много за менюто си, че не приемат достатъчно храна, която да поддържа организма им. Те нанасят голяма вреда на семействата си, с които живеят, и се боя, че са унищожили себе си за този живот.

ХРАНЕТЕ СЕ СПОРЕД НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА, СЛЕД ТОВА БЪДЕТЕ СПОКОЙНИ. Някои се безпокоят постоянно, да не би храната им, колкото проста и здравословна да е, да им навреди. На такива хора ще кажа: Не мислете, че храната ще ви навреди! Въобще не мислете за нея. Яжте според най-добрата си преценка. И когато сте помолили Господа да благослови храната ви за укрепване на вашето здраве, вярвайте, че молитвата ви е чута и бъдете спокойни.

ХОРА, КОИТО НЕ ПРОЯВЯВАТ ВЪЗДЪРЖАНИЕ, НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ТЪРПЕЛИВИ. Съществува изобилна информация по въпроса, защо има толкова много нервни жени по света, оплакващи се от диспепсия с всичките й последици. Причината е довела до съответния резултат. Невъзможно е за невъздържаните личности да бъдат търпеливи. Те трябва най-напред да се реформират и да придобият здравословни навици, да се научат да живеят разумно и тогава няма да им бъде трудно да са търпеливи.
Мнозина, изглежда, не виждат връзките, чрез които умът поддържа тялото. Ако организмът е разстроен от неподходяща храна, мозъкът и нервите са засегнати. Тогава и най-малките неща дразнят хората, поразени по този начин. Дребните трудности за тях са високи колкото планини. Личности в такова състояние са негодни да възпитават децата си. Животът им ще бъде белязан с крайности – понякога всеотдайни, в други случаи строги, наказващи за дреболии, които не си заслужава и да се забележат.

ДИСПЕПСИЯТА ВОДИ ДО РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ. Диспептичният стомах винаги прави човека раздразнителен. „Киселият“ стомах води до „кисел“ нрав. Тялото трябва да бъде държано в подчинение, ако искаме да бъде храм на Светия Дух… Яжте умерено дори пълноценна храна. Практикувайте умерена физическа активност и ще почувствате, че животът ви ще придобие нов смисъл.

НЕЗДРАВОСЛОВНАТА ХРАНА ПРИТЪПЯВА СЪВЕСТТА. По отношение на здравната реформа нашите хора отстъпват назад. Сатана вижда, че не може да притежава толкова голяма власт над ума, когато апетитът се държи под контрол и не му се угажда, и постоянно действа, за да води хората към чревоугодничество. Под влияние на нездравословната храна съвестта се притъпява, умът се помрачава и неговата чувствителност към впечатления бива нарушена…
Ще видят ли и ще почувстват ли нашите хора греха на извратения апетит? Ще преустановят ли всяко излишно себеугаждане и ще посветят ли спестените средства за разпространяване на истината?

ЕДНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА УМЕРЕНОСТТА В ХРАНЕНЕТО. Принципите ни на въздържание трябва да стигнат по-далече от само въздържанието от спиртни напитки. Употребата на стимулиращи и несмилаеми храни често е еднакво вредна за здравето, а в много случаи полага и основите на пиянството. Истинското въздържание ни кара да скъсаме изцяло с всичко вредно и да употребяваме разумно онова, което е здравословно. Малцина са, които разбират както трябва колко много общо имат навиците им на хранене с тяхното здраве, характер, полезност в този свят, а и за вечната им участ. Апетитът трябва винаги да бъде държан в подчинение на морала и на разума. Тялото трябва да бъде слуга на ума, а не умът – на тялото.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА КРАЙНОСТИТЕ. Онези, които разбират здравните закони и се ръководят от принципа, ще отхвърлят крайностите както в себеугаждането, така и в ограниченията. Тяхната диета ще е подбрана не само за задоволяване на апетита, но и за изграждане на тялото. Те ще се стремят да съхранят всяка своя сила и способност в най-доброто им състояние, годни за най-висша служба на Бога и на човека. Апетитът им ще е под контрола на разума и на съвестта. Такива хора ще бъдат възнаградени със здраве на тялото и ума. И макар да не налагат възгледите си на околните по оскърбителен начин, техният пример ще е силно свидетелство в полза на правилните принципи. Такива личности ще имат широко влияние за добро.