Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Добре основана надежда – 85 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Добре основана надежда – 85 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Как ще разберете дали сте приети от Бога? Изучавайте с молитва Неговото Слово. Пред него не предпочитайте никоя друга книга. Библията дава убеждение за грях. Ясно открива пътя на спасението. Представя една светла и славна награда. Разкрива пред вас един съвършен Спасител и ви учи, че само чрез безпределната Му милост можете да очаквате спасение.
Не пренебрегвайте тайната молитва, защото тя е сърцето на религията. Молете се за чистота на душата със сериозна и ревностна молитва. Молете се така сериозно, така усърдно, така жадно, както бихте се молили за земния си живот, ако би бил поставен на карта. Останете пред Бога, докато у вас се зародят неизказани копнежи за спасение, докато получите сладкото уверение, че грехът е простен.
Надеждата за вечен живот не трябва да се приема на лека основа. Тя е предмет, който трябва да бъде уреден между Бога и собствената ви душа. Уреден за вечността. Една предполагаема надежда и нищо повече ще се окаже гибелна. Тъй като чрез Божието слово, стоите или падате, то точно от него трябва да очаквате да свидетелства за вашия случай. В него можете да видите каква се изисква от вас, за да станете християнин. Не сваляйте оръжието си, нито напускайте битката, докато не спечелили победата и не сте възтържествувате във вашия Спасител (“Свидетелства”, т. I, стр. 163,164).