Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Доказателства за възкресението-8-Христос възкресе

Исус дойде на нашия свят в смирение, без външен блясък. Неизвестни хора се присъединяваха към Него и Го напускаха в критичен момент. Около Него се тълпяха бирници и проститутки, които се сменяха на свой ред. Интелектуалният елит Го осъди на смърт и то на кръст.
С изключение на Исус Христос никой основател на религия не е възкръснал. Лао-Дзъ, Конфуций, Буда и Мохамед са останали затворници на своите гробове. Това, което придава във висша степен изключителен и Божествен характер на християнската религия, е, че нейният Основател разкъса връзките на смъртта.

Какви доказателства имаме за възкресението?
Въпросът е фундаментален, защото Неговата победа над смъртта е основата на християнството. Ако Исус Христос не е излязъл жив от гроба, цялата вяра на християните би се сгромолясала, повличайки в разгрома си и надеждата за бъдещо спасение. Това е заключението, до което достига и апостол Павел: “Ако Христос не е възкръснал, то празна е нашата проповед… При това ние се намираме и лъжесвидетели Божии;… Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление” (1 Кор.15:14-19).
Няма никакво съмнение, че тази надежда съществува. Павел потвърждава с голяма сила: “Но сега Христос е бил възкресен ­ първият плод на починалите” (1Кор.15:20). С други думи Неговото възкресение е прелюдията, залогът, гаранцията за нашето възкресение. Това убеждение у апостола е така дълбоко, че той отдава нашето спасение и на вярата в Христовата победа над смъртта: “Ако изповядаш с устата си, че Исус Христос е Господ и повярваш в сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш” (Римляни 10:9).
Чрез Своето възкресение Христос доказва, че е наистина Божи Син, както твърди. Той дава най-убедително доказателство за Своята Божественост. Това върховно чудо оправдава факта, че Неговите ученици Му отдават поклонение като на Бог. То е и най-непоклатимото доказателство за личната намеса на Бога в историята на човечеството.
Христос многократно предсказва, че на третия ден след смъртта Си ще възкръсне. Ще цитираме само едно от Неговите пророчества, произнесени пред дванадесетте и докладвани от евангелистите: “Оттогава Исус почна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Ерусалим и много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне” (Мат.16:21).
Свещениците добре разбират, че Той обещава да възкръсне след три дни. Ето защо вземат всички предпазни мерки, за да се подсигурят срещу всякаква интервенция на фанатизъм от страна на учениците. Поставят стража пред гроба и запечатват камъка, който затваря входа му (Мат. 27:62-66).