Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Домашна религия – 107 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Домашна религия – 107 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Религията в дома е нещо изключително нужно и думите ни вкъщи трябва да бъдат каквито трябва, иначе свидетелството ни в църквата няма да представлява нищо. Ако не проявявате кротост, любезност и учтивост във вашия дом, религията ви ще бъде напразна. Ако имаше повече истинска домашна религия, щеше да има повече сила и в църквата.

Нелюбезни думи в къщи
Каква вреда се нанася само на семейството чрез изговарянето на думи на нетърпимост! Защото, изречени от един, тези думи карат друг да му отговори в същия дух и по същия начин. След това идват още думи на отвръщане, думи на себеоправдаване, а точно чрез тях се създава тежък, скръбен хомот за врата ви; защото всички тези горчиви думи ще се върнат обратно като печална жетва за вашата душа.
Тези, които си позволяват такъв език, ще преживеят срам, загуба на уважение, загуба на себедоверие и ще изпитат горчиви угризения и разкаяния, задето са си позволили да губят себеконтрол и да говорят така. Колко много по-добре би било, ако думи от такъв характер никога не бяха изговорени. Колко много по-добре би било да притежаваме в сърцето си маслото на благодатта, да бъдем в състояние да отминаваме всички предизвикателства и да понасяме всичко с Христоподобна кротост и дълготърпение.
Ако изпълнявате условията на Божиите обещания, обещанията ще се изпълнят за вас. Ако умът ви е постоянно насочен към Бога, няма да преминавате от състояние на екстаз към долината на отчаянието, когато ви връхлетят изпитанията и изкушенията. Няма да говорите на другите за съмненията си и обгръщащия ви мрак.
Сатана не може да чете мислите ни, но може да вижда нашите постъпки, да чува нашите думи; и от дългото си познаване на човешкото семейство може така да оформи изкушенията си, че да се възползва от слабите места на характера ни. И колко често сами го посвещаваме в тайната как може да ни победи. О, да можехме да контролираме думите и постъпките си! Колко силни бихме станали, ако не се срамуваме от думите си, когато ги срещнем записани в деня на съда. Колко различни ще изглеждат в Божия ден в сравнение с онова, което са изглеждали, когато сме ги изговаряли (“Ривю енд Хералд”, 27 януари 1913 г.).

Домът – нагледен урок
Мисията на дома се простира отвъд кръга на неговите собствени членове. Християнският дом трябва да бъде нагледен урок, илюстриращ превъзходството на истинските житейски принципи. Такава илюстрация ще бъде сила за добро в този свят. Влиянието на истинския дом върху човешките сърца и живот е далеч по-мощно от която и да било проповед. Когато младежите излязат от такъв дом, уроците, които са научили в него, се предават на други. По-благородните принципи на живеене се въвеждат и в други домове и в обществото заработва едно облагородяващо влияние (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 352).