Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Домове за богослужение – 13 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Видях, че мнозина, на които Бог е поверил средства, чувстват свободата да ги използват за собствено удобство, да направят по-приятни земните си къщи. Но когато се строи дом, където да се извършва богослужение на великия Бог, обитаващ във вечността, не Му позволяват да си вземе някаква част от средствата, които им е дал на заем. Не всеки се стреми да надмине другия в изразяване благодарността си към Бога заради истината, която ни е дал, като извършва всичко възможно, за да се приготви подходящо място за богослужение. Някои се опитват да правят възможно най-малкото. Нещо повече – те считат за загубени средствата, които дават за приготвяне на място, където Всемогъщият да ги посещава. Такава жертва е с недостатък и не е приета от Бога. Видях, че Бог ще бъде много по-доволен, ако Неговите люде бъдат толкова щедри при приготвянето на дом за Него, колкото и при обзавеждането на собствените си жилища.
Беше заповядано жертвите и приношенията на чадата на Израил да бъдат най-доброто от стадото, без порок или петно, и всеки беше длъжен да се съобразява с това. Божието дело в наше време ще се разраства постоянно. Ако строите дом за Господа, не Го оскърбявайте и не Го ограничавайте, като Му принасяте жертви с недостатък. Отдайте Му най-добрия дом, построен за Него. И нека той бъде най-красивият, който бихте притежавали. Постарайте се да го направите приятен и удобен. Някои смятат, че това не е много важно, тъй като времето е кратко. Но щом е така, приложете това правило за собствените си жилища и за всичките си земни дела.
Видях, че Бог може да проведе делото Си и без човешка помощ, но това не е Неговият план. Нашият свят е предназначен за място, където човек да получи специална подготовка, да развие характер, който ще му позволи да премине във вечния свят. Пред него са поставени доброто и злото и бъдещето му зависи от избора, който ще направи. Христос дойде, за да промени човешките мисли и чувства. Сърцето трябва да бъде отклонено от земните съкровища и да се насочи към небесните. Бог може да бъде прославен чрез човешкото себеотрицание. Голямата жертва е била принесена за човека и сега той ще бъде подложен на изпит и проверка, за да се види дали ще последва примера на Исус и дали ще жертва нещо за своя ближен.
Сатана и неговите ангели са обединени срещу Божия народ, но Исус се стреми да очисти народа Си. Той иска от Своите да развиват Неговото дело. В този свят Бог им е оставил на съхранение достатъчно средства, за да може това да се направи без ограничения. Според плана Му поверените от Него средства трябва да бъдат използвани разумно. „Продайте имота си и давайте милостиня“ (Лука 12:33) е част от Божието свято слово. Божият служител трябва да се събуди, да извика силно и да не се щади да „изяви на людете Ми беззаконието им и на Якововия дом – греховете им“ (Исая 58:1). Делото на Бога трябва да се разраства все повече и ако Неговите люде последват Словото Му, няма да имат много лични средства, които да бъдат унищожени при последния голям пожар. Всички ще са събрали съкровища там, където молец и ръжда не може да ги повреди, и не ще има нито една нишка, която да свързва сърцето със земята.