Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Домът и въздържателният поход – 64 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

НЕВЪЗДЪРЖАНОСТТА ПРОДЪЛЖАВА ОПУСТОШИТЕЛНОТО СИ ДЕЛО.
Липсата на въздържание продължава да вилнее. Нечестието стои като
могъща бариера, за да попречи на истината и праведността. Социалните
злини, породени от невежество и порок, още причиняват неописуема
мизерия и хвърлят своята смъртоносна сянка върху църквата и върху света.
Нечестието сред юношите нараства, вместо да намалява. Само сериозни
и постоянни усилия могат да променят това отчайващо проклятие.
Конфликтът с интереса и апетита, със злите навици и страсти ще бъде жесток
и на живот и смърт. Само движените от принципа могат да спечелят
победа в тази война. (401.1)
Невъздържанието нараства въпреки усилията да бъде задържано .Ние
не можем да възпрем напредъка му, да вдигнем падналото и да защититим
слабото от изкушение. Със слабите си човешки ръце можем да направим
само малко, но имаме непобедим Помощник. Не трябва да забравяме, че
Христовата ръка може да достигне до всички дълбочини на човешката
окаяност и деградация. Той може да ни даде помощ да победим дори този
ужасен демон на невъздържанието. (401.2)
ОТГОВОРЪТ Е ПЪЛНО ВЪЗДЪРЖАНИЕ.
Единственият начин да бъдем в безопасност от силата на
невъздържанието е пълното въздържане от вино, бира и спиртни напитки. Трябва
да учим децата си, че за да бъдат мъжествени, те трябва да бъдат настрана
от тези неща. Бог ни е показал какво представлява истинското мъжество.
Който победи, ще бъде почетен и името му няма да бъде заличено от
книгата на живота. (401.3)
Родителите могат със сериозно и настойчиво усилие, неповлияно
от навиците на модерния живот, да изградят морална преграда около децата
си, която ще ги защити от нещастията и престъпленията, причинени от
невъздържанието. Децата не бива да бъдат оставени да постъпват,както
си искат, като развиват несвети черти на характера. Нека тези дефекти
бъдат отстранени още в началото им, за да бъдат децата дисциплини
внимателно и обучени да заемат мястото си на страната на правото на
реформата и въздържанието. Във всяка криза тогава ще имат морална
независимост да посрещнат бурята, която със сигурност ще нападне
застаналите на страната на истинската реформа. (402.1)
НЕВЪЗДЪРЖАНИЕТО ЧЕСТО Е ПРИЧИНЕНО ОТ ДОМАШНО УГАЖДАНЕ.
Големи усилия се полагат в нашата страна, за да се намали невъздържанието,
но това се оказва трудна работа – да се надвие и окове един
напълно пораснал лъв. Ако половината от тези усилия бяха насочени към
просвета на родителите за отговорността им да формират навиците и
характерите на своите деца, можеше да се постигне хиляди пъти повече добро.
Ние умоляваме всички работници във въздържателното дело Годспийд да
погледнат по-задълбочено, за да видят причината за злото, срещу което се
борят и да продължат още по-всестранно и твърдо реформите. (402.2)
За да достигнем до корена на невъздържанието, ние трябва да отидем
по-дълбоко от употребата на алкохол и тютюн. Безделието, липсата на
цели или злите приятели може да бъдат отключващи фактори. Често не-
въздържанието се среща на домашната трапеза в семейства, които смятат
себе и за стриктни въздържатели . Всичко, което уврежда храносмилането,
което създава нездрава възбуда или по някакъв начин причинява вреда на
организма или разстройва равновесието на умствените и физическите сили,
отслабва контрола на ума над тялото и така клони към невъздържание.
Падението на много обещаващи юноши може да се проследи назад до
неестествения апетит, създаден от нездравословна храна. (402.3)
Трапезите на нашия американски народ са наредени по такъв начин,
че създават пияници. Апетитът е водещ принцип за много хора. Което
наслаждава апетита, се яде твърде често и храната с недобро качество
отслабва силите на човека да се съпротиви на силното желание на апетита
и на страстите в други аспекти, когато вече е укрепнала склонността към
неправилни навици на ядене и пиене. (403.1)
ЧАЯТ И КАФЕТО СА СПОСОБСТВАЩИ ФАКТОРИ.
Чрез невъздържанието, започнало у дома, храносмилателните органи
първо са отслабени и скоро обикновената храна не задоволява апетита.
Нездравословното състояние продължава и се появява глад за по-стимулираща
храна. Чаят и кафето произвеждат мигновен ефект. Под влиянието
на тези отрови нервната система се възбужда и в някои случаи интелектът
изглежда ободрен, а въображението става по-живо. Поради този стимулиращ
ефект с такива приятни резултати, много хора заключават, че на-
истина имат нужда от тези стимуланти. Но това е само първата реакция.
Нервната система е взела в заем от бъдещите си ресурси за настоящето
и всички временни ободрявания биват последвани от депресия. Внезапността
на получения резултат от чая и кафето е доказателство, че това,
което изглежда прилив на сили е само нервна възбуда, а тя вследствие
вреди на организма. (403.2)
Навикът да се използва тютюн често обвързва жертвата си с по-силни
връзки от робството на отровната чаша. Този навик е по-трудно да бъде
надвит. От него тялото и умът в много случаи са по-силно интоксикирани,
отколкото при употребата на спиртни напитки, защото тази отрова е много
подла. (403.3)
Тютюнът повлиява на мозъка, като снижава чувствителността, така че
умът не може ясно да различава духовните неща, особено онези истини,
които биха имали тенденция да поправят този нечестив навик. Хора, които
използват тютюна под някаква форма, не са чисти пред Бога. С този нечист
навик е невъзможно да се прослави Бога с телата и духовете, които са
Негови. (404.1)
Тютюнът отслабва мозъка и парализира фината му чувствителност.
Употребата му събужда жажда за силно питие и в извънредно много
случаи лежи в основата на пиянството. (404.2)
ЕФЕКТЪТ ОТ СТИМУЛАНТИ И НАРКОТИЦИ.
Ефектът от стимуланти и наркотици цели да снижи физическата сила
и да повлияе на тялото, а което влияе на тялото, влияе и на ума. Един
стимулант може за известно време да придаде енергия и да произведе
умствена и физическа активност, но когато премине ободряващото му
влияние, и умът, и тялото ще бъдат в по-лошо състояние от преди.
Отровните напитки и тютюнът са се оказали проклятие за нашата раса не
само с отслабването на тялото и ума, но и на морала. Като се отстрани
контрола на разума, животинските страсти се развихрят. Колкото по-свободно
се използват тези отрови, толкова по-животинско става естеството.
(404.3)
НАУЧЕТЕ ДЕЦАТА СИ ДА СЕ ОТВРАЩАВАТ ОТ СТИМУЛАНТИ.
Колко много хора в незнанието си подхранват апетит за тези неща!
(404.4)
Бог призовава родителите да пазят децата си от отдаване на апетита
и особено от употреба на стимуланти и наркотици. Трапезата на християнските
родители не бива да бъде натоварена с храна, съдържаща подправки.
Те трябва да се учат да пазят стомаха от злоупотреба. (405.1)
В нашия забързан век се харесват най-възбуждащи храни. Въздържанието
във всичко и пълното отричане на апетита е единственият път към
сигурността. (405.2)
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ РОДИТЕЛИТЕ.
Родителите може да са предали на децата си тенденции на апетита и
страстите си, които ще направят по-трудна работата за обучение и
възпитание на тези деца в стриктно въздържание, за да имат чисти и благо-
родни навици. Ако апетитът за нездравословна храна, за стимуланти и
наркотици им е бил предаден в наследство от родителите им, тогава каква
страхотна отговорност почива върху тези родители, които трябва да
противодействат на злите склонности, които сами са предали на децата си!
Колко сериозно и настойчиво трябва да действат родителите, за да изпълнят
този свой дълг с вяра и надежда, дълг към нещастното им потомство! (405.3)
ВКУСОВЕТЕ И АПЕТИТИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБУЧЕНИ.
Родителите трябва да направят своя първостепенна задача да разберат
законите на живота и на здравето, за да не направят нещо с приготвянето
на храната или с други навици, което би развило злите тенденции у децата
им. Колко внимателно майките трябва да изучават как да приготвят масата
с най-простата и здравословна храна, за да не отслабват храносмилателните
органи, нервните сили да бъдат уравновесени и наставлението, което трябва
да дадат на децата си да не срещне противодействие от храната, поставена
пред тях. Тази храна или отслабва, или укрепва органите на стомаха и има
много общо с контролирането на физическото и морално здраве на телата
които са Божия собственост, изкупена с Неговата кръв. (405.4)
Какво свято доверие е гласувано на родителите да пазят физическите
и морални сили на децата си, за да може нервната им система да бъде
добре уравновесена и душата да не бъде в опасност! (406.1)
Нашите сестри могат да направят много в голямото дело за спасение
на другите, като слагат на масите си здравословна и питателна храна. Те
могат да използват скъпоценното си време, за да обучават вкусовете и
апетитите на децата си, да формират навици на въздържание във всички
неща и да проявяват себеотрицание и доброжелателност за благото на
другите. (406.2)
НЕБРЕЖНИТЕ РОДИТЕЛИ СА ОТГОВОРНИ.
Много родители, като избягват задачата си да обучат търпеливо децата
си на себеотрицание, ги глезят с ядене и пиене, когато те пожелаят.
Желанието за задоволяване на вкуса и наклонностите не се смалява с годините
и тези, които са били глезени като юноши, биват управлявани от
импулс и са роби на апетита. Когато заемат мястото си в обществото и
започнат самостоятелен живот, те са безсилни да издържат на изкушението.
В лакомия, привързаност към тютюна и пиянство, ние виждаме злите
резултати от погрешното възпитание (406.3)
Когато чуем тъжното оплакване на християни за опасните злини на
невъздържанието, веднага възниква въпросът: „Кой е възпитал юношата
и е подхранил в него тези необуздани апетити? Кои са пренебрегнали
тържествената си отговорност за формиране на характера му за полезност
в този живот и за обществото на небесните. ангели“? (406.4)
ИСТИНСКАТА РАБОТА ЗАПОЧВА УДОМА.
В дома трябва да започне истинската работа. Това велико бреме почива
върху тези, които имат отговорността да възпитат юношите и да формират
техния характер. Има работа за майките да помагат на децата си за
създаване на правилни навици и чисти вкусове, да развият морална
издръжливост, истинско морално достойнство. Учете ги, че не бива да се
поддават на други, че не бива да се отдават на зло влияние, а да влияят
на другите за добро, да облагородяват и издигат онези, с които общуват.
Учете ги, че ако се свържат с Бога, те ще имат сила от Него да устоят
на най-жестоките изкушения. (407.1)
ВЪЗДЪРЖАНИЕТО НЕ Е ШЕГА.
Мнозина се подиграват с въздържанието .Те твърдят, че Господ не се
интересува от такива малки неща като ядене и пиене. Но ако Господ не
се грижеше за тези неща, защо тогава се откри на Маноевата жена и и
даде ясни наставления, като два пъти повтори да внимава да не ги наруши?
Това не е ли достатъчно основание да заключим, че Той се грижи за тези
неща? (407.2)
РЕФОРМАТА ЗАПОЧВА С МАЙКАТА.
Вниманието, с което майката трябва да бди над навиците си на живот,
се учи от Писанията. (407.3)
Реформата трябва да започне с майката преди раждането на нейните
деца и ако Божиите наставления се следват вярно, невъздържанието няма
да съществува. (407.4)
Не само навиците на майката, но и възпитанието на детето бяха включени
в наставлението на ангела, дадено на еврейските родители. Не беше
достатъчно Самсон, детето, което трябваше да освободи Изранил, да има
добра наследственост при рождението си. То трябваше внимателно да
бъде възпитавано. Още от малко трябваше да бъде научено на навици за
стриктно въздържание .. . (407.5)
Наставленията, дадени за еврейските деца, ни учат, че всичко, което
повлиява физиката на детето и физическото му благоденствие, не трябва
да се пренебрегва. Всичко е важно. Всяко влияние, което действа върху
телесното здраве, се отразява върху ума и характера. (408.1)
На въздържание и самоконтрол трябва да се учи детето още от люлката.
Най-вече върху майката почива това бреме и подпомагана от бащата, тя
може да го носи успешно. (408.2)
ПРОДЪЛЖАВАТ УРОЦИТЕ КРАЙ ОГЪНЯ И В УЧИЛИЩЕ.
Най-трудно се забравят навиците на угаждане, които са обучили апетита
през целия живот. Демонът на невъздържанието не се побеждава
лесно. Той има гигантска сила и е трудно да бъде победен. Но нека
родителите започнат кръстоносен поход срещу невъздържанието край
собственото си семейно огнище в принципите, които учат децата да следват
още от люлката и може да се надяват на успех. Това ще се отплати, майки.
Скъпоценните часове, които посвещавате на Бога за формиране, развитие
и възпитание на характерите на вашите деца, за да ги научите на стриктно
придържане към навиците на въздържание в ядене и пиене. (408.3)
Наставлението по този въпрос трябва да се дава във всяко училище и
във всеки дом. Юношите и децата трябва да разбират какъв е резултатът
от употребата на алкохол и други отрови, поразяващи тялото, замъгляващи
мозъка и покваряващи с чувственост душата. Трябва да им се даде да
разберат, че никой, който използва тези неща, не може дълго да притежава
пълната сила на своите физически, умствени и морални способности. (408.4)
ОБЯСНЕТЕ ИМ РЕЗУЛТАТА ОТ МАЛКИТЕ ОТКЛОНЕНИЯ.
Трябва да се бди в началото на злото. При наставленията на юношите
трябва много добре да се обясни какъв е резултатът от малките отклонения…
Нека юношата да разбере, че трябва да бъде господар, а не роб на
страстта. Бог го е направил управител на царството вътре в него, за да
упражнява дадената му от Бога власт. Когато вярно се даде това наставление,
резултатите ще се разширят и достигнат далеч отвъд самия юноша до хиля-
ди мъже и жени, които са на границата на падението. (409.1)
ИЗГРАДЕТЕ МОРАЛНА УСТОЙЧИВОСТ ЗА СЪПРОТИВЛЯВАНЕ НА ИЗКУШЕНИЕТО.
Личното усилие на страната на правото е нужно да покори растящото
зло на невъздържанието. О, ако можехме да намерим думи, които да
разтопят сърцето на всеки родител по земята! (409.2)
Родителите могат да положат за децата си основи на здрав и щастлив
живот. Може да ги изпратят от домовете си с морална издръжливост да
се възпротивяват на изкушението и с кураж и сила да се борят успешно
с проблемите на живота. Те могат да ги вдъхновят да си поставят за цел
да развият силите си и да направят живота си почит за Бога и благословение
за света. Могат да направят прави пътеките за нозете им през светлина
и сянка към славните висоти там горе. (409.3)
Бог ни призовава да застанем на широка платформа за въздържание в
ядене, пиене и обличане. Родители, ще се събудите ли за вашите отговорности,
които са ви дадени от Бога? Изучавайте принципите на здравната
реформа и научете децата си да вървят по пътя на себеотрицанието, който
е единственият сигурен път. (409.4)