Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Домът – училище – 108 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Домът – училище – 108 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Посвещаването на служба за Бога няма да отслаби ума или способностите на младежите. Страхът от Господа е началото на мъдростта. И най-малкото дете, което обича Бога и се бои от Него е по-велико в Божиите очи от най-талантливия и учен човек, който не зачита великото спасение. Младежите, посвещаващи сърцата и живота си на Бога, влизат във връзка с Източника на всяка мъдрост и превъзходство.

Всекидневните задължения
Ако децата бяха учени да гледат на ежедневния кръг от скромни задължения като на учебен курс, определен им от Господа, като на училище, в което те трябва да бъдат обучени, за да се подготвят за вярна и действена служба, колко по-приятна и почетна щеше да им изглежда тяхната работа. Извършването на всекидневните задължения като за Господа придават чар и на най-скромната работа и свързват работниците на земята (земните работници) със светите същества, извършващи Божията воля на небето.
И в определеното ни място ние трябва да изпълняваме задълженията си със същата вярност, както ангелите изпълняват своите задължения в тяхната по-висша сфера. Божии служители ще бъдат хората, на които може да се разчита навсякъде. Гражданите на небето ще бъдат най-добрите граждани на земята. Правилното разбиране на нашия дълг към Бога води до ясно схващане и на нашия дълг към ближните.

Майчината награда
Когато съдът започне да заседава и се отворят книгите; когато великият Съдия произнесе Своето “добре” и короните на безсмъртната слава се поставят на челата на победителите, мнозина ще издигнат короните си пред очите на събралата се вселена и посочвайки своите майки ще кажат: “Тя ме направи това, което съм чрез Божията благодат. Нейните наставления, нейните молитви са били благословени за моето вечно спасение”…
Младите мъже трябва да бъдат обучени да стоят твърдо за правото сред преобладаващото нечестие, да вършат всичко, що е във властта им, за да задържат развитието на порока и да поощряват добродетелта, чистотата и истинската мъжественост. Дълбоки и трайни са впечатленията в ума и в характера през ранните години. Неправилното обучение или лошите другари често пъти упражняват върху младия ум такова влияние за зло, което всички по-късни усилия са безсилни да заличат (“Знамения на времето”, 3 ноември 1881 г.).

Възможности за домашно обучение
Точно днешните младежите и деца определят бъдещето на обществото, а от дома ще зависи какви са младежите и децата. По-голямата част от недъзите, окаяността и престъпленията, които са проклятие за човечеството днес, могат да се видят в липсата на правилно домашно възпитание. Ако животът в дома беше чист и правилен, ако децата, които излизат от неговите грижи, бяха подготвени да се справят с отговорностите и опасностите на живота, каква промяна би могла да се види в света! (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 351)