Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Древни библейски истини за здравето – 15 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Но вие казвате: „Какво учи Библията за диетата? Дава ли ни Библията някакви здравни принципи относно това, с какво да се храним?“ Ако се върнем в дните на Древен Египет, Бог обеща на израилтяните в Изход 15:26: „Ако прилежно слушаш гласа на Господа Своя Бог и вършиш онова, което Му е угодно и слушаш заповедите Му и пазиш всичките Му повеления, то не ща ти нанеса ни една от болестите, които нанесох върху египтяните“. Какъв бе египетския начин на живот? Какви навици определяха стила им на живот? Какви болести върлуваха? Какво има предвид Бог, като казва: „Израйлю, няма да ти нанеса ни една болест?“ В Псалм 105:37 се казва: „Нямаше нито един между племената им, който да са спъваше по пътя“. Бог пазеше Израел, когато следваха здравните принципи. Какво да кажем за болестите и здравето в древния свят? Имаха ли египтяните болести подобни на нашите днес? Ако се върнем назад и разчетем един от йероглифите откриваме, че техните болести са били много сходни са нашите.
Египтяните като нас са приемали богата на мазнини и захар храна. Затлъстяването, сърдечните болести са били широко разпространени. Доказано е, че египтяните са боледували от рак. Сладките храни са водели до зъбни болести. Днес знаем от научните открития, че египтяните са умирали от тези болести, от които умират хората днес. Доктор Дейвид от Манчестерския университет в Англия е помогнала да се разкрие тайната на мумиите. Тя е направила аутопсия на много мумии. Нейният екип е установил следното. Направили са например аутопсия на Рамзес II – древен египетски фараон. Това е статуя на Рамзес – един от най-силните египетски водачи. Изследвани били артериите му и се установило, че те са до голяма степен покрити с плака. Поради богатата на мазнини храна, която е приемал, Рамзес II бил един доста пълен египтянин. Някой ще каже: „Защо няма нито една статуя на пълен египтянин?“ Бихте ли желали да сте скулптор и да изобразите в статуя вашия пълен шеф? Египтяните са намерили начин да избегнат това неудобство, приятелю. Интересно е, че ако погледнем водачите, те винаги са представени красиви, с мускули, никога пълни. Но ако погледнем слугите, издълбани на камъни, те са изобразени дебели. Знаете, че някои музиканти също са били дебели и са изобразявани като такива, но водачите – никога. Рамзес II е бил с наднормено тегло, с атеросклеротични плаки в кръвоносните си съдове поради богатата на мазнини храна и в резултат умрял от масивен сърдечен удар. Френския интернист, специалист по рентгенология, доктор Уфей правил рентгенови изследвания на множество мумии и открил, че някои имали рак, зъбни кариеси, сърдечни заболявания, ревматизъм, артрит. В действителност, ако се върнем назад, египтяните умирали от същите болести, от които умират хората днес. Богатата на захар диета причинявала зъбния кариес така, по същия начин, както захарта действува върху зъбите днес. Същите болести, които ние познаваме, са причинявали смъртта на египтяните – атеросклероза, сърдечни заболявания, затлъстяване, рак, кариес, стрес. Имало и венерически болести – сифилис, трипер, гонорея поради разпуснатите сексуални връзки и потъпканите морални норми. Божието Слово наистина казва на човешката раса, как да избегне болестите на египтяните.
Да се върнем в Едемската градина. Божието Слово е твърде ясно относно райската диета. Когато Бог създал Адам и Ева, Той искал те да живеят не просто известно време, но цяла вечност. Бог им дал тела, които щели да живеят завинаги, но грехът се намесил. Тогава Бог им дал наставления за храната. Това е Божията диета за Адам и Ева в Едемската градина. Нека погледнем каква е тя? Това е първоначална диета, която Бог дал на човешката раса. Битие 1:29: „Давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето ва цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плода на семеносно дърво, те ще ви бъдат за храна.“ Бог каза: „Давам ви плодове, ядки, зърнени храни, зеленчуци – едно изобилие от естествени земни продукти. Яжте тези плодове. Яжте тези зеленчуци, ядки зърнени храни и вие ще бъдете здрави.“ Представете си, че в Едемската градина Адам и Ева виждат една крава да минава покрай тях. И Ева казва: „Адаме, хвани ми я!“ И Адам скача от едно дърво с каменен нож и отрязва няколко пържоли за вечеря.“ Убивал ли е Адам животни в Едемската градина? Такова нещо не е ставало преди грехопадението. Библията казва: „Заплатата на греха е смърт.“ Но смърт не е имало. Така Бог дал на Адам и Ева естествена храна, доставяща хранителни вещества от плодове, ядки, зърнени храни и зеленчуци. Във времето на Адам и Ева много поколения са съжителствали едновременно. Те спазвали Божиите указания за храната. Вижте, какво е писано за Матусал в Битие 5:27: „И всички дни на Матусал станаха 969 г.“ Адам живя повече от 900 години, както много от патриарсите. Ако погледнете годините преди потопа, Адам, Сит, Матусал, всички те са живели приблизително 900 години. Но ако погледнете след потопа, веднага годините намаляват от 900 на 600. По-късно годините стават 400, 300 и само 7 поколения след Адам – от Адам до Матусал – са живели 7 поколения. Животът на хората бил около 960 г. С други думи от Адам до Матусал са минали само 7 поколения. Ако започнем от потопа, минем 7 поколения, стигаме до Нахор, който умрял само на 148 години. Учудваща разлика! Ако стигнем до дните на Давид откриваме, че животът бил 70 години. Какво показва тази драматична разлика? Разбира се, грехът е създал основната разлика, но по време на потопа Бог знаел, че растителността ще бъде унищожена. Така, че по време на потопа Бог дал на човешката раса разрешение за употреба на месо за храна. Някой от вас смята ли, че яденето на месо е грях? Някой твърди ли това? Не. Но разбираме ясно от Библията, че първоначалната диета е вегетарианската. За първи път се е дало разрешение за ядене на месо по време на потопа. По време на потопа Бог е казал на Ной – това е важен стих – Бит. 7:2. Бог каза: „Вземи си по седем от всички чисти животни мъжки и женски, а от нечистите животни вземи по две.“ Защо трябваше Ной да вземе по седем от чистите и по две от нечистите? От чистите е взел седем, защото човек би могъл да ги яде и да прави жертвоприношения от тях. Бог знаел, че растителността ще бъде унищожена. Той позволил на човешката раса поради съществуващата ситуация след потопа да яде месото на някои чисти животни. Но човек никога не трябва да яде от нечистите. Някои казват: „Е, чисти и нечисти животни – това е било само за евреите.“ Но почакай, приятелю, по времето на Ной нямаше никакви евреи и въпреки това се разделят по същия начин на чисти и нечисти. Бог знаел, какво прави. Нечистите животни се хранят с отпадъци. Те са нещо като Божия пречиствателна система. Харесвате ли лешоядите, които се хранят с мърша. Бог поставил някои организми в морето – като миди, рапани и други, които да пречистват водата от гниещите в нея материи. Нечистите животни са тези, които почистват отпадъците по земята. Те са добри за целта, с която са създадени. А Бог ги е създал, за да бъдат една пречиствателна система на разположение. И така, когато чистите животни влезли в ковчега по седем двойки, те трябвало да се използват за жертвоприношение и за храна, а нечистите били по две двойки. Животните влезли по двойки, за да не се загубят видовете. След потопа, когато растителният свят е бил унищожен, Бог казал: „Можете да ядете чистите животни, но никога не яжте нечистите. Те са моята пречиствателна система на земята.“ Бог дал основните принципи на здравето. Ние днес просто можем да съпоставим, какво казва науката и онези принципи, които Бог е дал. Но съвременната наука потвърждава Библията. Всъщност, нека се спрем на някои от здравните принципи. Вие може би се чудите: „Какви са тези чисти и нечисти животни? От къде да знам, кои са тези нечисти, които Бог е казал никога да не ядем? И кои са тези здравни принципи, които ще помогнат във вените и артериите ми да тече чиста кръв? Които ще ми дават постоянно сила и здраве?“ Обърнете внимание на Левит 3:17. Науката просто потвърждава тези открития. Там в Левит пише: „Вечен закон ще бъде във всичките ви поколения, във всичките ви жилища да не ядете нито тлъстина, нито кръв.“ Защо Бог е казал да не се яде тлъстина? Защото тя съдържа много холестерол. Знаем ли нещо за храните богати на холестерол? Да, знаем. Бог каза: „Не яжте кръв?“ Защо? Много болести се предават чрез кръвта. Днес науката ни казва, че чрез храна бедна на холестерол може да се избегнат сърдечните заболявания. Също така кръвта е преносител на болести. Кръвта в плътта е животът, чрез нея се пренасят животинските болести върху нас, така че Бог ти казва: „Намали мазнините в диетата си. Намали пържолите в диетата си.“ Знаеш ли, че днес науката се съгласява с Библията? Бог през цялото време е казвал, че храната богата на холестерол води до чести сърдечни заболявания и смърт. И през цялото време Бог е имал специална диета за нас – от плодове, ядки, зърнени храни и зеленчуци. Това е Едемската диета. Сега, ако искате да се върнете обратно в Едемската градина, придържайте се към естествените продукти. Някои учени казват, че от 90-97 % от сърдечните болести биха могли да се избегнат чрез вегетарианска диета. Науката потвърждава това, което Библията казва. Ако желаете да консумирате месо, уверете се, че то не е нечисто. Някои от вас казват: „Марк, откъде да знам, кои храни са нечисти?“ Библията съвсем ясно ни казва, кои храни са нечисти. „Така казва Бог: ‘Тези са животните сред всички животни на земята, които можете да ядете'“. Когато Бог ти казва: „Тези са, които можеш да ядеш“, аз вярвам, че Той е достатъчно мъдър, за да знае, кои можеш и кои – не можеш да ядеш. А ти, приятелю? Бог казва: „Тези са животните, които можете да ядете измежду всички животни на земята. Измежду животните всяко що има раздвоени копита и е с разцепени копита, и преживя, него да ядете“. С други думи, ако има раздвоени копита и преживя храната. Какво значи това? Това означава, че животното поглъща храната, след което я връща на порции в устата си и я сдъвква още веднъж. Животните, които преживят имат сложна храносмилателна система и токсините се отстраняват много по-бързо отколкото при животните, които не преживят. Ако животното не преживя, отровите и токсините се резорбират в по-голямо количество в плътта му. Бог казва: „Ако решите да ядете месо, ако не желаете да се върнете обратно към Едемската диета, тогава използвайте хранителни продукти от чисти животни“, например крава, която е чисто животно според Божията дефиниция; агне, което е чисто според Божието определение. Кравата, телето и техните продукти, това са чисти меса, също агнешкото. Как стои въпросът с нечистата храна? Тук Бог казва какво е нечисто? „Не яжте от тези, които преживят, но нямат раздвоено копито, като камилата, заека, дивия заек, които преживят, но нямат раздвоени копита“ и следователно са нечисти. Госпожи, моля ви, като се приберете, да изчистите хладилниците си и да извадите всичкото нечисто месо от тях. Стига вече с печеното камилско, с пърженото свинско. Господа, съжалявам, малко грубо звучи, но няма да има вече камилско, свинско ядене. Кои от вас повече няма да ядат камилско, свинско? Моля, вдигнете си ръката. Ще се откажете от камилското, свинското. Предупредих ви, че на тази среща ще е малко трудно. Ще се откажете от камилското, добре продължаваме. Въпреки, че преживя, не яжте камилата, не яжте повече заешко също, никога вече пържено заешко, нито див заек, този заек, който живее сред скалите. Стига вече със заешкото за закуска – откажете се. Лесно можете да се откажете от всичко, нали? А шунката, бекона? Какво да кажем за тях? Във Вашингтон мислят, че не употребяват свинско. В Канада знам, че не ядат, вярно ли е? Какво казва Бог? „И свинята, защото има раздвоени копита и е с разцепени копита, но не преживя. От нейното месо да не ядете и до мършата да не се допирате“. Ако Бог е казал, че е нечиста, наистина е нечиста, приятелю. Ако Бог ме е създал, той знае, кое е най-доброто за мен. Знаете ли, че свинското месо съдържа най-много холестерол и мазнини? Библията казва, че нищо добро Бог няма да задържи за тези, които ходят с незлобие – Пс. 84:11. Вие казвате: „Но свинското е толкова вкусно!“ Да, разбира се, вие знаете, какво да ядете. Толкова е вкусно, че наскоро имаше епидемия от трихиноза. Някои лекари смятат, че трихинозата не може да се диагностицира, защото някои симптоми са подобни на тези при ревматизъм и артрит. Какво знаете за трихинозната ларва? Някои хора твърдят, че всеки един от четири свински колбаса има трихинозни ларви. Има ги във всеки четири колбаса. Няма да ти се наложи да изядеш много, за да се заразиш. Вероятността е 1:4. Когато този паразит – трихинозата – попадне в стомаха ти във форма на яйца, при подходящи условия от тях се излюпват лаври. След това хиляди от тях попадат в мускулите и тъканите ви. Знаете ли, какво ми каза един човек? Аз готвя месото, което консумирам, така че ларвите умират. Аз му отговорих: „Не е много успокояващо да изядеш милион и половина мъртви ларви вместо живи!“
Е, приятели, не трябва ли да се доверим на това, което казва Божието Слово? Бог ме е създал за по-добра съдба, отколкото да страдам от сърдечни болести и рак. Исус ме е създал, за да живея прекрасен живот. Понеже Исус Христос ме е изкупил на кръста, аз съм Негов. Има хора, които казват: „Христос умря на кръста. Можете да ядете всичко, което поискате сега!“ А знаете ли, какво казвам аз: „Христос не умря, за да очисти свинете, а грешниците.“ Ако свинята е била създадена с цел да бъде своебразен чистач, след като Христос умря на кръста, Той не промени това. Той не промени свинете, нито човешкия стомах. Факт е, че в Божиите закони има смисъл. Не е ли така?
Когато Бог казва, какво да правим, Той винаги влага смисъл. Какво е положението с животните в океана? Библията казва: „Тези, които са във водите, да ядете следните – всички във водите, всички в морета и реките, които имат перки и люспи, тях да ядете. Тези които нямат перки и люспи не трябва да ядете.“ Така, че какво е правилото? Ето какво е то: от всички живеещи във водата, които имат перки и люспи не трябва да се ядат. Науката доказа истинността на това твърдение.
След Втората Световна война правителството на САЩ нае доктор Бруст Холстед. То било обезпокоено, защото много американски летци участващи в сраженията, били сваляни на земята. Оказало се, че те консумирали токсични риби и всякакви храни, които морето предлага. Много от летците се натравяли, умирали. Било казано на д-р Холстед: „Вие сте морски биолог. Ще ви дадем една година, ще ви дадем кораб, установете, какво може и какво не може да се яде от морето. Съставете едно ръководство, в което да е отбелязано, кои риби са вредни и кои не.“
Д-р Холстед работил една година. Той разработил проект и правителството го отпечатало – това били инструкции за летците: кои риби да ядат, кои миди и т.н. Д-р Холстед допълнил: „В случай, че книгата се изгуби използвайте правилото: ако летецът хване риба с перки и люспи, може да е яде, но ако няма люспи и перки, не бива да се яде.“ Иска ми се и правителството да беше попитало мен или да беше ме гледало по телевизията, за да ми даде възнаграждението. Щях да им кажа, че Библията предупреждава да не се ядат риби без перки и люспи. Божието слово дава точен отговор на научните въпроси, нали, приятелю? Божието Слово се изявява в живота ни. Когато бях момче, бях заведен на Източния бряг на Америка, вятърът галеше косите ми, краката ми потъваха в пясъка. Аз не знаех тогава тези здравни принципи и често ходехме за раци. Аз имах един приятел – Сам, който имаше необходимите за риболов пособия. Ние късахме главата на някоя риба – воняща, гниеща, вземахме част от нея и я закачахме като стръв на една връв, пущахме връвта във водата и вадихме раци и омари. Знаете какво са омари? Постъпвате ли по този начин – първо ги умъртвявате, оставяте ги за известно време и след това ги готвите – така ли? Трябва да ги сварите живи, защото са толкова токсични, че ако не направите това, ще се отровите. Те се намират в морето, защото изпълняват целта, с която Бог ги е създал. Те се движат в океана, поглъщат всички гниещи отпадъци, смилат ги и ги превръщат в смлени боклуци. Ако ти приемеш такива отпадъци, ти се превръщаш в отпадък, приятелю. Знаете ли за мидите по източния бряг? Много от вас не се нуждаят от обяснения, те са като обикновените, но с по-твърда черупка. Когато бях дете ходих с дядо си за такива миди. Влиза се в тинеста вода. Аз трябваше да се науча, как става това, но никога не успях. За да хванеш такива миди, трябва да влезеш в тинята до колене. Нагазваш в тинята и трябва да развиеш способността да усещаш мидите с големите пръсти на краката и петите си. И така, влизаш в тинята, около теб вони, ужасно мирише и когато усетиш мида, трябва да се наведеш и да я хванеш, а тя цялата е в мръсотии. После ги печеш, аз обичах толкова много тези миди, че вървях в тинята и когато почувствах мида, вземах я и я подавах на дядо си. Той я отваряше с нож, слагаше й сол, връщаше ми я и аз я изяждах. Често след ядене на миди, коремът ме болеше. Когато научих за Исус и за това, че моето тяло е Негов храм, аз реших да се откажа от мидите. А вие готови ли сте да се откажете от нечистите морски храни заради Исус? Ще се откажеш ли от шунката заради Исус? Ще се откажеш ли от цигарите заради Исус? От алкохола, наркотиците? Някой казват: „Не беше ли всичко това до кръста?“ Приятелю, ако нещо ти причинява болест преди кръста, то ще ти въздейства по същия начин и след кръста. Ако нещо е било нечисто преди кръста, ако е разрушавало здравето преди кръста, то ще го разрушава и след кръста. Един човек веднъж ми каза: „Но Марк, в Новия завет и Петър е имал видение, в което е видял върху голяма плащаница всички тези нечисти храни и Бог му казал: „Петре, иди вземи и яж“. Чели ли сте за това в книгата „Деяния“? Знаете ли, какво е имало в плащаницата? Алигатори, крокодили, плъхове, змии, гущери. Ап. Петър вижда плъхове, змии гущери, крокодили, прасета и Бог му казва: „Петре, яж.“ Какво е имал предвид Бог? Мислите ли, че Бог е казал: „Петре, сега пирувай с плъхове, крокодили, змии? А Петър казал: „Не мога да ги ям.“ И Бог ги вдигнал. Библията ни казва, че Петър се чудел, какво Бог имал предвид. Много хора мислят, че знаят значението на това видение. Но по-добре да прочетем обяснението. Петър чува, че на врата някой чука. Той разбира Божия призив: „Петре, иди при езичниците. Корнилий е мъж от друг народ, но иди при него.“ Петър каза: „Не мога да направя това!“ Но Бог отговорил: „Не ти ли дадох видение? Не наричай никой човек нечист, иди там.“ И Петър отишъл при този човек от друг народ, защото Бог го изпратил там да свидетелствува за Евангелието на Христос. А Ерусалимските свещеници били много консервативни. Те били евреи и не искали да имат никаква връзка с езичниците. И така, Петър бил повикан обратно в Ерусалим. И когато го попитали, защо е ходил там, той казал: „Защото Бог ми даде видение със змии, плъхове, крокодили. И Бог ми каза: ‘Не наричай никой човек нечист.'“ Бог не е искал Петър да яде плъхове, змии и крокодили. Петър обясни значението на видението. А то означава, че Петър, който наричал езичниците плъхове, крокодили и змии и стоял настрана от тях, от него Бог поискал да им свидетелства. Затова Петър казва, че Бог е направил от една кръв всички нации. Това е видение за расовото единство, за това, че не трябва да има бариери между различните народи, че не трябва да се отнасяме към другите както към плъхове, змии и крокодили. Не е ли Божието Слово ясно? Наистина е. Ние сами си причиняваме болести и смърт. Но някои от вас казват: „Пасторе, как да спечеля победа над тези нежелани от мен навици? Пасторе, мечтая за свинско, за тези наркотици, пасторе, копнея за цигари, за алкохол. Пасторе, тялото ми иска всичко това. Как мога да победя?“ Исус ти казва, приятелю, ти можеш да победиш. Четете с мен в Йоан 1:12: „А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада.“ На всички, които го приеха даде сила. Ти получаваш сила за победа над цигарите, алкохола, страстите, нечистите мисли, сила над онези навици в живота като ревност, горчивина, гняв, сила да овладееш апетита. От къде идва силата? От това, че го приемаш. Кога получаваш тази сила? Когато отвориш сърцето си и предадеш живота си на Исус. Веднъж, когато бях у Керъл, стоях в нейната всекидневна, тя ми каза: „Марк, аз съм под контрола на цигарите“. Някой са под контрола на алкохола, други на страстите, на безбожни телевизионни програми. Някои се контролират от гняв, горчивина, някои от други неща. Какво те контролира тази вечер, приятелю? Има ли нещо друго, освен Христос, което те владее? Керъл беше под контрол на цигарите. Ти може да твърдиш, че алкохолът не те владее, но ако не можеш да се откажеш от него, той те владее. Може да кажеш, че не си под контрола на цигарите, но ако не можеш да се откажеш от тях, те те контролират вместо Бог. Не си играй с Бог, приятелю. Но ако ти не изоставиш всичко това заради Исус, то те контролират, приятелю. Откажи се заради Исус.
Керъл и аз стояхме там и тя каза: „Марк, само да можех да ги откажа.“ Аз й прочетох следното обещание: „Каквото и да поискате, вярвайте и ще ви бъде. Ако кажеш на тази планина премести се, тя ще се премести.“ Тази планина на пристрастието ще се премести. Този порочен навик, който е като планина в твоя живот, ще се премести. И после й прочетох: „Това е уверението, което имаме в Него, че ако поискаме нещо според волята Му, Той ни слуша.“ Ако поискаме нещо според волята Му, Той ни чува. Аз казах: „Керъл, Бог иска ли да оставиш цигарите?“ Тя отговори: „Да, пасторе“. Аз й казах: „Искаш ли да коленичиш сега?“ И същата вечер тя коленичи и остави цигарите. Това беше ноща на нейната победата, това беше нощта, когато тя взе решение. Тази вечер е вечерта, когато и ти, приятелю, трябва да вземеш решение. Искам да се помоля за теб сега, за някои твой навик или отношение в живота ти – може би алкохол, тютюн, наркотици, страст, които ти пречат да познаеш Исус и Неговата сила. Бихте ли се изправили, докато аз се моля за вас сега. Ще се помоля за вас.
Приятелю, преди да се помоля за теб, Мерилин ще изпее „Освободен от робството“. „В Твоята Светлина, Исусе, аз идвам Исусе“. Това е особен момент от нашата среща в Северна Америка. Докато Марилин пее, помислете за някои навици в живота си – тютюн, алкохол, наркотици, неправилно отношение, клюкарство или нещо друго, за което Той може да ти даде сила. Където и да си ти, изправи се и ела отред, тук в тази зала, коленичи и се помоли. Положи товара си, своите порочни навици пред нозете на Исус. Където и да си, ела, има нещо, което Бог иска да положиш пред Него. Ела и коленичи тук, приятелю. Където и да си, ела тук. Независимо дали е алкохол, цигари, неправилно поведение. Ако има нещо, което пречи на връзката ти с Бог, ела тази вечер и се откажи от това нещо. Ела и коленичи тази вечер. Ела и предай товара си, положи го пред Исус, където и да си. Ела, приятелю. Помири се с Исус тази вечер. Много приятели идват. Ако не можете да дойдете до тук, просто коленичете там, където сте. Оставете лошите навици пред Бог тази вечер. Има много място тук. Ако трябва елате тук. Елате сега тук и коленичете пред Бог. Оставете това бреме, тези трудности, навиците си тук. Много от вас не могат да се освободят, знам. Нека запеем заедно припева: „Освободен от робството, в Твоята светлина, Исусе, аз идвам, Исусе аз идвам.“
Всички в Америка, нека пеем.
Ще се помолим. Където и да си ти, положи товара си пред Исус, положи навиците си, притеснението си. Силата на Христос идва в живота ти точно сега. Ти не можеш да се освободиш сам, но Исус може.
„Отче Небесни, благодарим Ти, че идваме да положим товара си, навиците си, греховете си пред Теб. Ние идваме да Ти дадем телата си. Вземи ги, изчисти ги, Боже.“ Приятелю, ако не си тук в залата или в своята църква, ако ти си искал да дойдеш отпред, но не си могъл, вдигни си сега ръката и кажи: „Моето тяло принадлежи на Исус. Точно сега, аз посвещавам тялото си на Христос.“ Вдигни си ръката точно сега. Бог знае. „Отче, ние предаваме изцяло телата си на Теб. Отче, ние ги полагаме пред Твоя олтар. Благодарим Ти, че сме в сигурни ръце, в ръцете на Исус. В името на Христа. Амин!“