Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Дух на пожертвувателност – 97 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Дух на пожертвувателност – 97 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

В света се шири дух на алчност, на стремеж към най-високото положение и към най-високата заплата. Старовременният дух на себеотрицание и себежертване твърде рядко може да се види някъде. Но това е духът, който трябва да движи истинския последовател. Нашият Божествен учител ни е дал пример как трябва да работим. И на тези, на които заръча: “Следвайте ме и ще ви направя ловци на човеци”, Той не предложи никаква определена сума като награда за тяхната служба. Те трябваше да споделят с Него себеотрицанието и жертвоготовността.
Претендиращите за последователи на Господаря Работник и ангажираните в служба за Него като Негови съработници трябва да внасят в работата си точност и умение, такт и мъдрост, каквито Богът на съвършенството изисква при изграждането на земното светилище. И сега, както и в онова време, а и във времето на земната служба на Христос, на посвещението на Бога и на духа на себепожертвувателност трябва да се гледа като на първите изисквания за приета от Него служба. Бог не иска в делото Му да бъде втъкана и една-единствена нишка на себелюбие (“Ривю енд Хералд”, 4 януари 1906 г.).

Белезите на благодатта в сърцето
Смирение, себеотрицание, благотворителност и вярно плащане на десятъка – тези черти показват, че Божията благодат работи в сърцето (“Съвети върху здравето”, стр. 590).