Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Дълг и любов – 67 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Любовта има сестра близнак, която се нарича ДЪЛГ. Любовта и дългът са неотделими. Ако се упражнява само любовта, а дългът се пренебрегва, децата ще станат своеволни, твърдоглави, упорити, себелюбиви и непослушни. Ако усилията бъдат насочени единствено към строгия дълг, без смекчаващото и убеждаващото влияние на любовта, резултатите ще бъдат подобни. Дългът и любовта трябва да се преливат взаимно, за да се възпитат правилно децата. В древността на свещениците бяха дадени специални наставления (Езекиил 44:23, 24, 33:8, 9). Тук дългът на Божия народ е ясно очертан, макар че за някои той може да се окаже не особено приятна задача, и да не бъде приет от други, които са в заблуда. В много случаи обаче неодобреният ще обърне внимание на предупреждението, ако някой друг не попречи.“Другият“ обикновено изразява съчувствие и съжаление към укорявания и по този начин застава в негова защита. Той не вижда недоволството на Господа от съгрешилия, защото делото на Бога е било накърнено, а името Му – обезславено.
Не малко души са се отделяли от истината и са претърпявали разруха във вярата си поради погрешното поведение на хората, които са в грешка. Божият служител с помрачена проницателност и неспособен поради лошо влияние да разграничава защитава съгрешилите със задоволство. Въпреки че тяхното влияние е нанесло значителна вреда, той не застава на страната на укоряващите неправдата и греха. Действайки по този начин, буквално заявява на грешника: „Не се безпокой и не отпадай духом. В края на краищата ти си прав“. С други думи: „В малкото може и да грешиш, но като цялото имаш право“. Който говори така, всъщност не казва друго освен „всичко ще мине добре“.
Бог изисква от Своя народ да ходи в светлината и да не бъде със затворени очи, та да не може да различава делата на Сатана. Божиите люде трябва да бъдат подготвени да предупреждават и изобличават онези, които са в опасност поради сатанинските хитрости. Сатана работи неуморно и обикаля навсякъде, за да спечели предимство. Той никога не почива. Никога не се отказва. Бди и действа хитро, майсторски, за да спечели всяко обстоятелство и да го използва в борбата срещу истината и интересите на Божието царство. Плачевен факт е, че Божиите служители не са дори наполовина будни срещу примките на Сатана, както би трябвало да бъде. Вместо да му се съпротивляват, за да избяга той от тях, мнозина са склонни да правят компромиси със силите на мрака.