Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Евангелизаторската кампания – 26 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Изисква се организирането на кампании. Бог казва: ,,Влезте в градовете. Предайте на жителите им призива да се подготвят за идването на Господа”…
Много хора там все още нямат светлината на евангелската вест. В бъдеще небрежните към разгласяването на последната предупредителна вест ще съжаляват горчиво. Моята вест е: ,,Да бъдат организирани групи за влизане в градовете. Стремете се да намерите подходящи места за събрания. Разпространявайте нашата литература. Правете сериозни усилия, за да достигнете хората”.
Корпус от работници във всеки голям град. Във всеки голям град трябва да има корпус от организирани, добре дисциплинирани работници; не просто един или двама, но десетки.
Всяка група трябва да бъде под ръководството на компетентен ръководител. Пред работниците е необходимо винаги да се изтъква, че те трябва да бъдат мисионери в най-висшия смисъл на тази дума. Такъв систематичен, мъдро провеждан труд, би довел до благословени резултати.
Нужни са разнообразни таланти. Господ желае в градовете да се работи с обединените усилия на работници с различни възможности. Всички трябва да гледат към Исус, Който им дава посоката, и да не зависят от човешка мъдрост, да не би да бъдат отклонени.
Добре обучени групи. Работниците трябва да бъдат организирани в групи и да бъдат напълно обучени да работят като медицински сестри, евангелисти, проповедници, разпространители на литература, да развият характер по Божествено подобие.
Умелото ръководство поставя хората на работа. Нека всеки, който може да работи, да работи. Най-доброто ръководство не се състои в това един сам да върши цялата работа, но да я върши един, който ще постигне най-голямото количество работа в сравнение с другите.