Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Евангелизаторът и неговият екип – 17 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

Евангелизъм и евангелизатори. Когато си помисля за градовете, където е била извършена толкова малко работа, където има толкова много хиляди хора, които трябва да бъдат предупредени за скорошното идване на Спасителя, чувствам силното желание да видя мъже и жени, които да работят в силата да Духа, изпълнени с Христовата любов към загиващите човешки души…
Душата ми е дълбоко покъртена. Във всеки град предстои да се извърши много работа. Работниците трябва да отидат в големите градове и да провеждат лагерни събрания. Там да бъдат използвани най-добрите таланти, та истината да може да бъде прогласена със сила. В делото трябва да участват хора с най-разнообразни дарби…
Нека бъдат въведени нови методи. Нека Божият народ се пробуди за необходимостите на времето, в което живеем. Бог има хора, които ще призове на служба – хора, които ще провеждат делото не по онзи вял начин, по който то е било провеждано в миналото…
В големите градове вестта трябва да гори като факел. Бог ще издигне работници за това дело и Неговите ангели ще вървят пред тях. Нека никой не спира тези назначени от Бога мъже. Не им забранявайте. Бог им е дал тяхната работа. Нека вестта бива предавана с такава сила, че сърцата да бъдат убеждавани.
Нужни са силни хора. Призовавам нашите братя и сестри проповедници да обсъдят този въпрос. Нека за делото в големите центрове бъдат назначавани силни хора.
Разнообразие от таланти. В нашите лагерни събрания трябва да участват говорители, които да правят добро впечатление на хората. Способностите на един човек, колкото и интелигентен да е той, не са достатъчни да посрещнат нуждите. В тези събрания трябва да бъде внесено разнообразие от таланти.
Назначаването на втори човек е добра инвестиция. Господ възнамерява делото Му да бъде провеждано стабилно. Навлизането в ново поле изисква големи разходи. Но допълнителните разходи за назначаването на втори човек, който да помага на брат ………….., ще бъдат инвестиция, която ще донесе голяма възвръщаемост. Чувствам, че трябва да настоявам по този въпрос, защото токова много е поставено на карта. Моля Господ да внуши в умовете ви да провеждате Неговата воля.
Поддържане на големи аудитории. Господ ни е дал способни проповедници, които да събират и поддържат големи събрания. Когато се трудят със страх Божи, усилията им ще бъдат придружени от силното действие на Святия Дух върху човешките сърца… Натоварена съм да събудя стражите. Краят на всички неща е наближил. Сега е времето. Нека проповедниците и председателите на Конференции упражнят целия си такт и умение за представяне на истината пред голям брой хора в градовете. Когато работите с простота, сърцата ще бъдат стопени. Помнете, че когато предавате изпитващата вест за това време,собствените ви сърца ще бъдат смекчени и съживени от покоряващото влияние на Святия Дух и вие ще спечелите хора, които ще постъпят на служба. Когато стоите пред множествата в градовете, помнете, че Господ е вашият помощник и че чрез Неговото благословение можете да носите вест с такъв характер, че да достига до сърцата на слушателите.
Мъже и жени да поучават истината. В нашите градове са необходими мъдри учители – мъже и жени, способни да поучават истините на Словото. Нека ги представят в цялото им свещено достойнство и с осветена простота.
Павел – пътуващият евангелизатор. Животът на Павел бе изпълнен с интензивна и най-разнообразна дейност. Той пътуваше от град в град, от страна в страна, разказваше историята за кръста, печелеше човешки души за Евангелието и установяваше църкви.
Силни, смели работници. Физически слаби мъже и жени не трябва да бъдат изпращани на работа в нездравословни, пренаселени градове. Те нека работят там, където живеят, не е необходимо да бъдат пожертвани. Нашите братя, носещи истината в градовете, да не поставят в опасност здравето си поради шума, врявата и смущението, ако могат да им се осигурят спокойни места.
Ангажираните в трудната и мъчителна работа в градовете трябва да бъдат насърчавани физически. Нека не бъдат нелюбезно критикувани от своите братя. Трябва да се грижим за Господните работници, които разкриват светлината на истината на тънещите в мрака на заблудата.