Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Евангелизиране от най-възвишен вид – 16 – Евангелизъм – Елена Вайт (Елън Уайт)

С благодатно достойнство и простота. Хората, които вършат делото на Господа за възпитанието на хората в градовете, трябва да полагат усилия със спокойствие, постоянство и посветеност. Макар че трябва да работят сериозно, за да заинтересуват слушателите и да задържат техния интерес, в същото време трябва внимателно да се пазят от всичко, което граничи със сензационност. В този век на екстравагантност и външен показ, когато хората мислят, че трябва да разчитат на външните изяви, за да осигурят успех, избраните Божии пратеници нека да покажат, че не е нужно да се харчат средства за постигането на външни ефекти. Когато се трудят с простота, смирение и благодатно достойнство, избягвайки всичко театрално, делото им ще прави трайно впечатление за добро.
Вярно е, че е необходимо разумно използване на средствата при обявяване на събранията и при стабилно провеждане на делото. Но все пак ще се открие, че силата на всеки работник не е в тези външни средства, но в основаната на доверие и зависимост от Бога, в сериозна молитва към Него за помощ, в послушание на Неговото слово. В Божието дело е необходима много повече молитва, много повече христоподобие, много повече съобразяване с Божията воля. Външният показ и екстравагантното изразходване на средствата няма да стимулират делото.
Божието дело трябва да се провежда със сила. Нужно е да имаме кръщението на Святия Дух. Нужно е да разбираме, че Бог ще прибави към редиците на Божия народ хора със способности и влияние, които трябва да извършат своя дял за предупреждаването на света. Не всички на този свят са беззаконници и грешници. Господ има много хиляди, които не са преклонили глава пред Ваал. В падналите църкви има много богобоязливи мъже и жени. Ако не бе така, не би ни било дадено да разнесем вестта: ,,Падна, падна Вавилон велики.” ,,Излезте из нея, люде Мои.” Много искрени хора се лутат, за да намерят хляба на живота от Небето. Те ще признаят евангелието, когато то им се представи в неговата красота и простота, както е представено в Божието слово.
Надарени, опитни работници за новите градове. Опитни работници трябва да бъдат поставени на работа за навлизане в нови територии. Да се възприеме такъв начин на действие, който да поддържа свещеното достойнство на делото. Винаги да помним, че зли ангели търсят постоянно възможности и случаи да осуетят нашите усилия.
Трябва да се работи в градовете. Идва време на голямо изпитание. Затова никой да не надига суетно душата си. Онези, които жадуват и се борят за короната на живота, да се борят законно. В делото за спасяването на човешки души трябва да бъдат използвани всичките ни способности и дарби. Така ще се спечелят и други, които да станат съработници на Христос. Знанието и силите, които Господ е дал на мъже и жени, ще се увеличават до голяма степен, когато те работят за изграждането на Неговото царство.
Възвишен, фин, разумен начин. Бог специално е следил през вековете целта и провеждането на Своето дело. В този век Той е дал на народа си много светлина и наставления за това как да бъде провеждано то – възвишено, фино, добросъвестно; и са Му угодни онези, които в своето служене провеждат Неговото намерение.
На по-висше равнище. През годините на Христовата служба тук на земята благочестиви жени подпомагаха делото на Спасителя и Неговите ученици. Ако противопоставящите се на това дело можеха да намерят нещо нередно в поведението на тези жени, това веднага би го прекратило. Но макар те да се трудеха заедно с Христос и апостолите, цялото дело се провеждаше в такава възвишена атмосфера, че бе вън от всяка сянка на подозрение. Нямаше случай, в който то да бъде обвинено. Умовете на всички бяха насочени към Писанията, а не към отделни личности. Истината бе провъзгласявана интелигентно и така ясно, че всички можеха да я разбират…
Във вестта има такава красива последователност, която се налага на здравия разсъдък. Ние не можем да позволим на възбудими елементи всред нас да се проявяват по начин, който ще унищожи нашето влияние пред онези, които желаем да достигнем с истината.
Избягвайте недостойни методи. Макар че пестеливостта е добро нещо, нека в Божието дело винаги да се поддържа възвишеност, благородно достойнство… Не го поевтинявайте. Нека истината изпъква като дело от Бога. Нека не носи човешки отпечатък. Собственото аз да изчезне от гледането на Исус…
Много е било загубено поради изследването на погрешни идеи на наши добри братя, чиито планове са били тесногръди, които са принизявали делото да собствените си особени начини и идеи, така че по-висшите класи хора не са могли да бъдат достигнати. Външно Божието дело е правело впечатление на невярващите като нещо с много малка стойност – някаква странна издънка на религиозна теория, която е под тяхното внимание. Много е било загубено поради липсата на мъдри методи на работа.
Трябва да се направи всяко усилие, за да се придаде достойнство и характер на делото. Да се полагат специални усилия, за да се осигури благоразположението на хората, заемащи отговорни позиции, без да се жертва нито един от принципите на истината или правдата, но да се жертват собствени пътища и начин за достигане на хората. Много по-големи резултати би имало, ако се използваше повече такт и дискретност при представянето на истината.
Доктрината трябва да издържа критичния поглед на велики хора. ,,Изследвайте Писанията, защото мислите, че имате вечен живот.” Всяка позиция на истината, заемана от нашите хора, ще бъде подложена на критиката на най-великите умове. Най-висшите и най-великите световни умове ще бъдат доведени до връзка с истината и тогава всяка наша позиция ще бъде критично изследвана и проверена чрез Писанията. Сега изглеждаме незабележими, но това няма да е винаги така. Сега действат движения, които ще ни изтикат напред и ако нашите теории за истината могат да бъдат направени на пух и прах от историците или от най-великите хора на света, това ще стане.
Трябва лично за себе си да знаем какво е истината и да бъдем готови да даваме основания за надеждата си със смирение и страх. Не с гордост, хвалене, себе доволство, но с Христовия дух. Наближава времето, ще трябва да застане лично да отговаря. Религиозните заблуди се умножават и оплитат хората със сатанинска сила. Едва ли има библейска доктрина, която не е била отречена.