Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Един безпокоен свят в края на човешката история – 2 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Библията продължава: „Войни, слухове за войни, лъжехристи и лъжепророци, ще има земетресения, ще има глад ще има мор.“ Да. Библията казва, че ще има знамения и в социалния свят – Матей 24:37,39: „Но както беше в Ноевите дни, така също ще бъде и Пришествието на човешкия Син.“ Какво означава „както беше в Ноевите дни“? Битие 6:5: „Видя Господ, че се умножава нечестието на човека по земята“. Нашия Господ сравнил социалните условия в края на времето – условията в семейството и обществото, с тези във времето на Ной. Той казва: „В дните на Ной нечестието беше голямо“ По-нататък се описват други белези. Нека да ги прочетем заедно: „Но както беше в Ноевите дни, така ще бъде Пришествието на човешкия Син. Защото както в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се развеждаха…“ Библията описва това в Матей 24:37 и 39, „…до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопа и завлече всички, така също ще бъде и Пришествието на Човешкия Син.“ Обърнете внимание на това. Библията казва, че много хора живели без да осъзнават, че приближава потоп. Така че десетки хиляди хора, а днес милиони, живеят без да осъзнават, че са на границата на Божието царство. Те не осъзнават, че зрънцата в нашия пясъчен часовник вече изтичат. Те водят един обикновен живот на границата на вечността. Библията казва, че белезите в социалния свят ще бъдат както в Ноевите дни – те се „женеха и се развеждаха“. Няма нищо лошо в това да се ожениш. Няма нищо лошо да желаеш да имаш щастлив дом. Но какво означава „женеха се и се развеждаха“? Разпусната моралност. Библията бе предсказала, че разводът ще бъда широко разпространен. Някои казват бракът е като пояс. Ти го слагаш на себе си и когато ти стане тесен го сваляш и търсиш друг пояс. Статистическите данни са поразителни. В много домове бракът се е превърнал в бойно поле, една бойна зона изпълнена с противоречия, борба и конфликти. Ако погледнеш статистиката днес, за да видиш, какво в действителност става с браковете, ще откриеш следното: През 1900 година е имало 1 развод на 12 брака, 1930 – 1 на всеки 6, 1978 – 1 на всеки 3, 1995 – 1 развод на всеки два брака. А през 2000 година – кой знае, как ще бъде? Не е един белег, които представлява белег на времето, приятели. Не е едно събитие, но това е един пророчески сценарий. Чуваш ли тътенът на колелата на колесницата? Чуваш ли барабанът на вечността? Войни и слухове за войни, лъжехристи и лъжепророци, смут между народите, регионални конфликти, ядрена война, увеличение на глада, увеличение на броя на земетресенията, мор, нарастване на престъпността и насилието, бракът се разтрогва, неморалност, мъже и жени, които се стремят да удовлетворят себе си. Библията казва ще бъдат повече любители на удоволствието отколкото боголюбиви. Наистина Библията описва нашето време. Тя казва в Битие 6:11: „Земята се разврати пред Бога; земята се изпълни с насилие.“ Земята щеше да се изпълни с насилие – едно общество на насилие, една земя на насилие в Ноевите дни, земя на насилие и в наши дни, приятели. Насилие. Погледнете отново – заглавията във водещите списания съответстват на нашите дни. Четем Библията, после четем какво става в света и ние виждаме това ясно съответствие. Известно ли ви е, че 6250 учители всяка година получават телесни наранявания от ръцете на своите ученици? А 200 000 ученици всяка година пропускат часове, защото се страхуват да ходят на училище. Те се опасяват че могат да бъдат физически наранени. Библията беше казала, че земята ще се разврати пред Господа и ще се изпълни с насилие. Вие четете US News and World Report. Деца изпълнени с насилие. 22 убити в Тексас по време на вълнения. Все повече случаи на засегнати от огнестрелно оръжие. Чели ли сте за тези, които влизат с автомати в различни ресторанти и пръскат хората със спрей.
Чели ли сте за това, как невинни хора, които стоят на улицата биват прострелвани. Библията казва: “Както в Ноевите дни” – сексуална неморалност, насилие… Наистина белезите на времето в Матей 24 се изпълняват. Тази Земя вика за избавление. Тази земя вика за обновление. Тази земя вика за едно ново общество.
Матей 24:12: „Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на хората един към друг ще охладнее.“ Имам въпрос към вас. Моля отговорете ми вие, които сте във Колумбия, вие които сте в Каролина, вие които сте в тази зала – разпространява ли се беззаконието като рак в обществото днес? Наистина се разпространява. Чух и вас там, чух вашето ехо от Бериънс Спрингс, Мичигън. Изпълняват ли се наистина тези пророчества пред очите ни? Могат ли мислещите хора с интелект, могат ли прилежните изследователи на историята и социологията да вземат Библията в своите ръце и да почувстват, как се изпълнява пророчеството? Тези от нас, които вярват на Библията, не са интелектуално невежи. Ние вярваме в Библията не просто, защото не знаем нищо друго, но защото тя е най-доброто разрешение на всички проблеми, които виждаме. Не защото сме невежи, не защото си заравяме главата в пясъка, не защото сме необразовани. Тези от нас, които вярват на Библията, вярват в нея, защото тя дава най-смисленото, най-рационалното, най-интелигентното и най-ясното обяснение на проблемите, които имаме в живота, защото хората не са били способни да решат своите проблеми в продължение на 2000 години. А надеждата е в Пришествието на Господа. Надеждата е ново общество. Надеждата е, че Исус Христос ще се завърне. Библията казва, че ще има беззаконие. Заглавията във вестниците казват, че може би най-ужасното убийство на 90-те години предстои да бъде извършено в Щатите. Цифрите продължават да нарастват, както Библията е предсказала. А какво става с икономиката? Какво казва Библията за нея? Чуйте, Библията казва в посланието на ап. Яков: „…поради бедствията, които идват върху вас, богатството ви изгни и дрехите ви са изядени от молци. Златото ви и среброто ви ръждясаха… Вие сте събирали съкровища в последните дни.“ Забележете внимателно, какво предсказват тези пророчества. Те предсказват, че натрупаното богатство ще загуби стойността си. И казва: „Затова бъдете търпеливи до Пришествието на Господа.“ Така че точно преди Пришествието на Господа, инфлация и икономически затруднения ще доведат икономиката в нестабилно състояние. Вие виждате, какво пише в повечето известни списания днес. „Предстои опасност за икономиката“ – списание Тайм. Едно поразително нещо, което се случи наскоро, е скандалът в BCCI. Спомняте си за Международната кредитно-търговска банка, където бяха загубени 20 милиарда долара и как това се отрази зле на икономиката, понеже били използвани от покварени търговци на наркотици. Приятели, ако няколко покварени човека, могат да работят чрез тази банка и нейните клонове по света, и ако могат да доведат икономиката до остра финансова депресия за няколко дни, то помислете на колко тънка нишка виси нашата икономика. Забележете заглавието в списание Тайм: „Икономиката е в дъното на тунела.“ Библията казва, че икономиката ще увисне на тънка нишка. Чули ли сте нещо за инфлацията? Чули ли сте за политическите компромиси за поставяне на националния дълг на твърда основа. Наистина ние правим най-доброто, което човекът може да направи, но разбираме, че проблемите са твърде големи, за да бъдат разрешени чрез човешка гениалност. Как да имаме успех през идващите неблагоприятни години? Има толкова много книги за проблемите, които се очаква да се появят в икономиката и Библията предсказва това. Но има по-добра надежда, отколкото да се трупа злато. Това е да имаш скъпоценната перла в сърцето си. Има по-добра надежда, отколкото да се трупа злато и това е да познаваш Исус. Библията предсказва появата на тези белези – лъжехристи и лъжепророци, войни и слухове за войни, глад, мор и трусове. Библията бе предсказала, че ще има нарастваща престъпност и насилие, че ще има беззаконие, че ще има сексуална извратеност. Но някой ще каже: „Марк, ако Бог направи нещо необикновено, тогава ще повярвам.“ Ако, например, преди да започнат да се случват тези неща – преди лъжехристите, преди войните, преди глада, преди земетресенията, преди да се появи беззаконието, ако преди всички тези белези Бог разтресе земята, за да ни събуди. Или например само за един ден да натисне копчето, слънцето да изгасне и да бъде тъмен ден. После тази нощ, в която Луната става кърваво червена. После звездите да започнат да падат – всички тези неща ще се появят, за да покажат заблудата на последното поколение. Може би ако Той би направил това… щях да повярвам. Откровение 6:12,13 казва, че Бог ще направи точно това, точно преди края на последното време. Нека да се върнем и да видим – Откровение 6:12,13: „…и стана голям трус и слънцето потъмня като козиняво вретище, и луната стана като кръв; небесните звезди паднаха на земята…“ Забележете, че тези неща се случват в определен ред. Четири неща се случват по ред. Кое е първото нещо? Земетресението. А кое е второто? Слънцето не дава светлината си. Третото? Луна като кръв. Четвъртото? Звезди, падащи от небето. Тези неща щяха да се случат последователно, в точно определен ред. 1755 година отваря нова страница в историята на земетресенията, когато голямото лисабонско земетресение разтърсва цяла Европа. То предизвиква гигантски вълни в морето. Хиляди загубват живота си. Ще кажете: „Та какво толкова важно има в това?“ Само по себе си нищо особено. Но земетресението от 1755 било последвано от това, което Библията казва, че щеше да се случи, а именно, че слънцето щеше да потъмнее като козиняво вретище и луната щеше да стане като кръв. 19 май 1780 година – слънцето изгрява както всеки друг ден. Но около 10 часа сутринта, започнало да се стъмнява. Петлите започнали да пеят като че ли е нощ. Животните се върнали от полето. В сърцето на Кънектикът заседавали законодателите. Един от големите държавници казал: „Това може би е Денят на съда, но аз предлагам да запалим фенер и да продължим работата си, защото, ако нашия Бог дойде, бих предпочел да бъда заварен да изпълнявам задълженията си.“ В действителност същата тази вечер луната станала кървавочервена. Можете да прочетете за това, разбира се в много исторически книги. Но какво толкова важно има в тези неща? Те се случват точно в определен ред, за да известят, че е дошло последното време. Вземете речника на американската история. Можете да прочетете за този мрачен ден. Там се казва: „Май, 1780 година. В Англия слънцето изгрява – ясно и светло. И около 9 часа постепенно започва да се стъмнява. През същата вечер луната се появява кървавочервена, а земята е обвита от непрогледна тъмнина. Религиозните хора помислили, че това е пряко изпълнение на Библейското пророчество. Много изследователи на Библията разбрали, какво ще се случи. Те разбрали, че земетресението през 1755, тъмният ден през май 1780 и кървавочервената луна ще бъдат последвани от падането на звездите. Защото, вижте какво казва Библията в Матей 24:29: „Веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си…“ Кой щеше да бъде следващия белег? Звездите щяха да падат от небето. Наистина Библията говори, че звездите ще падат от небето. Исус казва това в книгата Откровение. През 1833 година е бил наблюдаван най-големият метеоритен дъжд от Канада до Мексиканския залив. Десетки хиляди метеорити падали всяка минута. Чуйте какво се казва в Нюйоркското търговско списание в денят след 14 ноември 1833: „Нито един философ или учен не е описвал или говорил за събитие, подобно на това, което се случи вчера сутринта. Пророкът го предсказа точно, 1800 години по-рано. Журналистите разбраха, какво ставаше. Вие схващате ли значимостта на всичко това? Най-напред земетресението. След него следва тъмния ден и след това падането на звездите. Това ще ни доведе до 19 столетие. След това навлизайки в 20 век ще се изпълни Матей 24 глава – Първа световна война, Втора световна война, лъжехристи и лъжепророци, широкоразпространено насилие, глад, мор и трусове, рухване на дома и нестабилна икономика, производство на ядрени оръжия за унищожение на света. Всички тези са части в Божествената мозайка. Но Исус каза, че ще остане един белег. Исус даде около 20 белега и повече от 19 от тях са се изпълнили. Но Той каза, това е последния белег. Това е последния сигнал. Когато видиш това, знай че зрънцата в пясъчния часовник на нашето време изтичат. Когато видиш този последен белег, знай, че краят е близо. Кой е този последен белег? Нека да прочетем заедно в Матей 24:14: „Това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят, за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде краят.“ Кой е този последен белег? Проповядването на евангелието в света. Точно преди края деспотични владетели щяха да паднат. Точно преди края Берлинската стена щеше да се срути. Точно преди края желязната завеса щеше да се премахне. Точно преди края преследванията на КГБ щяха да престанат. Точно преди края щеше да има големи събирания. Там, на олимпийския стадион, аз стоях и проповядвах евангелието на Христос на 55 хиляди души. Видях, как се кръщават със стотици. Бог изпълнява това пророчество. Ако някой ми беше казал преди години: „Марк, ти ще влезеш в Кремъл, в крепостта на атеизма, ще стоиш там, където са стояли Горбачов и Хрушчов – на същото бюро, където е стоял Сталин и ще проповядваш Божието слово“, аз щях да кажа – това е невъзможно. Но Бог наистина направи това – вратите днес са отворени и евангелието наистина се проповядва в света и това е последния белег. Мъже и жени се обръщат. Десетки хиляди днес приемат Христос. Бог протяга ръце към теб, приятелю. Има ли нещо в твоя живот, което ще ти попречи да се приготвиш за Пришествието на Исус? Някакво отношение в твоя живот, нещо дълбоко в твоето сърце. Няма нищо, заради което да си заслужава да изпуснеш Христовото Пришествие. Защото каквото и да имаш в живота, след последния ти дъх то вече го няма. Каквото и да имаш в живота си, след последния удар на твоето сърце, то вече го няма. Каквото и да имаш в живота, когато отидеш в гроба, то вече го няма. Но ако имаш Исус, ти можеш да живееш вечно. Аз очаквам един ден да видя, как Исус идва. Аз очаквам един ден да видя небето осветено от Неговата слава. Един ден аз очаквам да бъда взет и да живея с моя Господ завинаги. Няма да има повече глад. Няма да има повече измършавели и изтощени деца с издути кореми. Няма да има повече плач за храна. Няма да има повече земетресения и хора затрупани под развалините. Няма да има повече войни, където брат да се бие срещу брат. Няма да има повече куршуми, които да прострелват мъже и жени и изцапана с кръв земя. Няма да има повече беззаконие и пронизани от куршуми. Няма да има повече замърсен въздух и вода. Няма да има повече замърсена атмосфера. Защото нашия Бог идва и до тогава аз мога да продължавам да пея. До тогава аз мога да протягам ръце с вяра. До тогава аз мога да гледам към това, което е зад скръбта, изпитанията и трудностите. До тогава аз мога да гледам отвъд земното разочарование. До тогава аз мога да гледам отвъд агонията, скръбта и трудностите. До тогава мога да се държа с вяра за Исус. Той ще въведе всичко в ред. Уинтли пей: „До тогава“, вдъхнови сърцата ни преди да си отидем у дома. 

Аз мога горещо да пея, когато спра, за да си спомня
За нашите трудности тук, които са само отпечатък върху камъка
По пътя, който се вие винаги над нас
Този неспокоен свят не е последният ми дом

Пр.: Но до тогава, сърцето ми ще продължава да пее
До тогава с радост ще вървя напред
До деня, в който очите ми ще видят онзи град
До деня, в който Бог ме призове у дома

Земните неща ще избледнеят и ще се загубят
Когато си спомним, че са ни дадени на заем
А земните неща, които са карали сърцето да трепери
Запомни! Те само ще предизвикват усмивка.

Амин. Слава на Бога! Бихте ли свели глави, за да се помолим. Тази вечер дълбоко в сърцето си чувстваш ли, че живееш на границата на вечността. Но пророчеството, което Исус представи се изпълнява. Има знаци на надежда. Чувстваш ли тази вечер, че има нещо в твоя живот, че ако Христос дойде тази вечер, няма да си готов. Някой ще каже: „Но Христос няма да дойде тази вечер.“ Приятелю, за теб Христос може да е на разстояние само един сърдечен удар. Защото, ако ти умреш, следващото нещо, което ще видиш ще бъде Христовото Пришествие. Има ли нещо в живота ти – някой навик, някакво отношение, някаква практика. Може би никога преди не си посвещавал живота си на Исус. Но тази вечер кажи: „Господи, аз искам да живея в тази земя, където няма болести, страдание и смърт. Аз искам да живея там, където няма глад, замърсяване. Аз не искам да живея само за известно време. Аз искам да живея през цялата вечност. Ако тази вечер искаш да живееш през цялата вечност, завинаги, ако искаш да прекараш вечността в земя, където няма войни; земя, където царува любов, радост и мир; земя, която е безопасна за твоите деца; земя, където има взаимоотношения на радост; земя, в която можем да бъдем обгърнати от най-великата любов във Вселената. Ако искате да живеете вечно в тази земя, аз бих желал да се помоля за вас тази вечер. Бихте ли си вдигнали ръката. С това вие казвате: „Исусе, аз искам да живея за Теб! Аз искам да предам живота си на Теб! Искам да бъда готов, когато дойдеш!“ Нека да се помолим: „Татко мой, Ти виждаш тези стотици ръце тук в тази зала и в цяла Америка, Канада и островите на Пуерто Рико. Ти познаваш сърцето ни и знаеш проблемите в живота ни. Господи, ние се предаваме в Твоите ръце тази вечер. Искаме да бъдем готови, когато дойдеш. Ние сме Ти толкова благодарни, че ни обичаш и желаеш да ни освободиш от греха, за да ни заведеш в една по-добра земя. Към това прикрепяме живота си тази вечер и ще напуснем тази зала, пеейки: „До тогава“. Татко, тази вечер сърцата ни са изпълнени с надежда. Благодарим Ти скъпи Исусе, че изпълни сърцата ни с тази надежда. В името на Христос. Амин.”