Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Един безпокоен свят в края на човешката история – 2 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Темата ни тази вечер е озаглавена „Открития в пророчествата – един безпокоен свят в края на човешката история“. Совалките, които излитат от ракетните площадки стават все по-обичайно нещо за нас. Свикваме също и с пътуванията в Космоса. Американската космическа програма имаше невероятен успех и въпреки това станаха злополуки. Совалката „Чалинджър“ се взриви и това ни накара сериозно да се замислим. Програмата „Аполо“ също имаше проблеми, въпреки че нищо не беше публикувано. Когато астронавтите на Аполо излитаха в Космоса, космическия кораб беше поразен от мълния след 36 секунди. В този момент светлините на таблото за управление на космическия кораб започнали да мигат. Всички сигнализиращи светлини мигали по време на тази мисия. Дек Гордън – един от астронавтите на Аполо казва: „Ако нещо подобно на това ни се беше случило в симулаторите на земята, ние щяхме да кажем: ‘Това е невъзможно! Няма никакъв начин да се разреши проблема!’“ Космическия кораб е поразен от мълния. Управляващата система е извън строя. Всички сигнализиращи светлини мигат. Ние сме обречени. Ние отиваме към сигурна смърт. Но когато вече бяха във въздуха, Дик Гордън не можеше да направи нищо друго освен да се опита да пренастрои управляващата система. Той се изкачил до съоръженията и потърсил начин да се справи с положението. Скоро той забелязал повредата и започнал ръчно да настройва управляващата система на Аполо 12, за да установи космическия кораб обратно на орбита.
Когато аз прочетох това, което се случило с Аполо и тези сигнални светлини, които мигали, останах с впечатлението, че ние също се намираме на борда на един космически кораб, който се движи със скорост 40 000 километра в час през космическото пространство. Един космически кораб, наречен Земя, на когото всички лампи на светлинното табло мигат. Нашият свят е свят в сериозно затруднение. Исус погледна напред в бъдещето и предсказа кризата, в която се намира нашето поколение. Исус погледна в бъдещето и видя всички тези мигащи лампи на светлинното табло на планетата Земя. И Той предсказа събития, които щяха да се случат в наши дни. Когато Исус седеше на Елеонския хълм и гледаше към долината и златния храм в Ерусалим, Той каза: „Няма да остане камък върху камък.“ Нека да прочетем това пророчество от Лука 19:44. Там Исус казва: „Няма да оставят камък върху камък.“ Когато учениците на Исус чуха това поразително пророчество, което казваше, че храмът в Ерусалим ще бъде разрушен, те веднага си помислиха, че такова катастрофално събитие като разрушаването на храма трябва да е края на света. Когато Исус каза, че няма да остане камък върху камък, някои от тези камъни тежаха един тон, някой тон и половина и дори повече.
Затова учениците си помислиха, че едно такова събитие, което ще бъде толкова разрушително, че да унищожи храма, трябва със сигурност да е края на света. И така учениците дойдоха при Исус и Го попитаха – Матей 24:3: „Кажи ни, кога ще се случат тези неща и какъв ще бъде белегът за Твоето идване и за края на света?“ В действителност учениците зададоха два въпроса. Кога ще се случат тези неща, т.е. кога ще бъде разрушен Ерусалим? И второ – какъв ще бъде белегът за Исусовото идване и края? Исус говореше за разрушението на Ерусалим от Тит и римските войски в 70 г.сл.Хр., а учениците мислеха, че говори за края на света. Исус им даде изкусен отговор. Той спомена някои от събитията, които щяха да бъдат последвани от разрушение на този храм в 70 г.сл.Хр. Но тези събития щяха да бъдат една миниатюра на събитията, които щяха да се случват в по-голям мащаб и по-често точно преди края. Исус смеси двете пророчества. Тази вечер ще проучим 24 глава от Евангелието на Матей, която съдържа предсказанията на самия Исус, описанието на самия Спасител относно събитията, които щяха да се случат точно преди края на времето. Когато четем вестниците, ние виждаме, как тези Библейски пророчества се изпълняват, виждаме как се изпълняват самите думи на Христос. В началото на разговора Исус каза думите записани в Матей 24:5,11,24: „Ще има лъжехристи и лъжепророци“. Исус предсказа, че ще има нарастващ интерес в областта на свръхестественото, спиритизма и психическите феномени. Ние сме свидетели на това в нашия век. Има повече от 3000 астрологически рубрики във вестниците в Америка. Много хора се ръководят от тези астрологически рубрики и всяка сутрин поглеждат там, когато стават. Чудят се, дали са Стрелец или Лъв. Питат се, под кой знак на зодиака са родени. Исус каза, че ще има лъжехристи и лъжепророци, които ще заблудят мнозина. Забелязали ли сте нарастващия в последно време интерес към религиите? Забелязали ли се за първи път в религиозната история на Америка, че било то култове или квазирелигии от изток, било този Джим Джоунсис, който се появи и отведе повече от 1900 човека в джунглите на Гвиана, за да умрат, било то Дейвид Кореш или Ейти Афред – навсякъде в Америка се появяват различни хора, които претендират, че са въплъщение на Христос. В днешно време се появяват различни религии една след друга. Появяват се култове в мистичното. Думите на Исус наистина се изпълняват. Интересно е, че в началото на всяка година медиумите правят предсказания, които се основават на техните гадателни карти и т.н. Не преди много време мой приятел направи проучване в тази област.
Резултатите бяха публикувани в една статия на известно религиозно списание. Целта на статията беше да покаже, че прогнозите, които са били публикувани в началото на годината от гадателите, в края се оказват съвсем различни от това, което се е случило. Той взе от вестник „Интернешънъл инкуайър“ и някои други списания предсказанията, направени в началото на годината. Те бяха 250. И в края на годината, през декември, той направи преценка за прецизността през последните 12 месеца. И ето какво откри. Едва 3% били изпълнени приемливо. Но 97% от предсказанията на медиумите били неверни. Аз бих предпочел да се доверя на сигурните пророчества в Божието слово, отколкото на безделните спекулации на медиумите.
Исус каза, че ще има лъжехристи и лъжепророци. Но Исус продължава в Матей 24 глава. Той каза: „И ще чуете за войни и слухове за войни. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство. И ще има глад, мор и трусове на различни места“ (Матей 24:6,7). Забелязахте ли последователността в пророчеството? Войни и слухове за войни. Глад, мор и трусове на различни места. Библията е достатъчно ясна, когато споменава факта, че ще има войни. Не е случайно, че ние преживяваме в нашите дни изпълнението на пророчеството, записано в Матей 24:6,7. В този век с Първата и Втората световни войни, войните в Корея, Виетнам и наскоро войната в Залива (The Gulf War). Интелигентните бомби в последната бяха толкова прецизни, че минаваха през комините и се взривяваха и това беше един опит, в тази война да се намалят жертвите от цивилното население. И след това идва конфликта на Балканския полуостров и Сърбия в центъра на този конфликт. От 1965 година в света е имало повече от 65 големи войни в света. Войната между Иран и Ирак продължи 6 години и предизвика смъртта на хиляди хора. Все повече и повече средства се използват от все повече държави за въоръжение и отбрана. Те наброяват суми от порядъка на трилиони долари. Библията казва в Матей 24:7: „Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство.“
Някой ще каже: „Марк, почакай малко! Не сме ли имали винаги войни? Не е ли имало винаги интернационални конфликти и борби?“ Запомнете две неща. Първо, не само един белег представлява белег на времето. Не само един белег представлява белег за края, а когато се съберат всички парчета заедно в мозайката и когато се погледне голямата картина и обширния сценарий. И второ, никога не е имало световна война преди този век. А в него имаше не една, а две. Не само една-единствена война представлява белег на времето, защото винаги е имало войни, но широкоразпространената нестабилност на народите. Това е цялостния потенциал за етнически и регионални конфликти по света днес. Наистина ние виждаме, че има бързо нарастване на броя на войните. Исус каза – Лука 21:25: „Ще има бедствие на народите“. Но после книгата „Откровение“ продължава по-нататък. Споменава ли Библията нещо за опасността от ядрена катастрофа? Вярвам, че споменава. Откровение 11 глава – последната книга от Библията, 18 стих казва: „Христос ще дойде, за да унищожи тези, които унищожават земята.“ Човешката раса днес има способност да се самоунищожи. Книгата „Откровение“ говори ясно, че Христос ще дойде във време, когато човешката раса ще има способност да се самоунищожи.
Сър Чарлз Сноу каза следното: „Ние знаем със сигурност от статистическите данни, че ако достатъчно много от тези оръжия се произвеждат от достатъчно много държави, то някои от тях наистина ще се взривят било то случайно, поради безразсъдство или безумие.“ Никога не е правено оръжие, което да не е било използвано. Някои казват: „Но това е застрашително!“ Наистина е застрашително. Но Библията предсказва, че това са белези на времето. Ако не знаеш, как да прочетеш белега, ти може би ще се изпълниш с отчаяние. Но ако този белег е такъв, който сочи към едно ново царство, ако този белег сочи към вечността и любящия Христос? Тези белези разкриват събития, които се случват в нашите дни – лъжехристи и лъжепророци, войни и слухове за войни, повдигане на царство против царство, бедствие на народите по земята, международни конфликти, регионални конфликти, опасност от ядрена война. Библията наистина точно описва нашето време. Понякога се задава следния въпрос: „Не живеем ли във време на ядрено разоръжаване?“ Нашите водещи списания като „Тайм“ и „Нюзуийк“ говорят за това ядрено разоръжаване. Те стават все по-загрижени за това. Въпреки, че преговорите в Сеул за ограничения във въоръжаването помогнаха да се намали риска от ядрена война между двете суперсили – Щатите и Съветския съюз, факта че бившия Съветски съюз сега стана една по-демократична страна не намалява риска от ядрена война. В миналото 40-те хиляди ядрени специалисти на бившия Съветски съюз бяха контролирани. Всъщност Крушев строеше специални градове, където тези специалисти да живеят. Но днес, когато те печелят по 90 или 100 долара на месец и хиляди от тях имат възможност да напуснат бившия Съветски съюз и да отидат в други страни, за да спечелят повече, ядрените тайни са на открито. Обърнахте ли внимание на статиите публикувани през март и април на 93 и в началото на 94 година за липсващите бойни глави в Азърбейджан? Става въпрос за три бойни глави. Ядрените специалисти изказаха предположения, че е възможно тези бойни глави да бъдат изнесени от Азърбейджан или бившите Съветски републики и да отидат в Иран. Забелязахте ли преди известно време на летището в Мюнхен бе заловен ядрен материал. Чухте ли интервюто на ръководителя на НАТО с един от големите съветски специалисти, който каза: „Ние вече не можем да контролираме ядрените материали.“ Предполага се, че Саддам Хюсеин работи върху създаването на ядрена бомба. Предполага се също, че и Северна Корея работи в тази област. В действителност заглавието на статията тук е: „Какво става с ядрените материали?“ Специалистите са загрижени, политическите лидери са загрижени, държавните глави са загрижени – какво става с тези ядрени материали, които се предполага, че се унищожават? Можете ли да си представите, какво ще стане, ако някой терорист се добере до ядрена бомба? Можете ли да си представите, какво ще стане, ако някой безумен или маниак се добере до ядрена бомба? Библията казва, че Христос ще дойде, за да унищожи тези, които унищожават земята. В една статия се казва следното: „Ние сме до такава степен на ръба на най-гибелния конфликт, че дори не можем да си представим.“ Наистина, не можем дори да си представим това. Ние можем само да си представим, какво би се случило, ако светът започне ядрена война. Но Библията казва, че има надежда по пътя. Тези белези показват ситуацията и времената. И те ни разкриват, че ние наистина се движим към този вечен свят и към славното идване на Исус Христос. Когато четем пророчествата в Библията, Божието слово е ясно. То казва в 1 Сол. 5:3: „Когато казват „мир и безопасност!“, а в друг превод се казва „мир и сигурност“. Не са ли това великите думи на правителството днес? Президентът Буш казваше: „Мир отвън и безопасност у дома!“ Президентът Клинтън: „Мир отвън и безопасност у дома!“ Когато казват: „Мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление, и няма да избягат.“ Библията ни говори, че ще казват „мир и безопасност“. (Мастилото върху договорите за мир тъкмо засъхва…) Аз аплодирам усилията, които всеки политически лидер прави за мир. Жена ми, аз и цялото ми семейство се молим за мир и всеки християнин трябва да търси Бога за мир. Но истината е следната. Проблемите на света не са в мирните договори, а в тези които ги подписват. Защото, дотогава, докато нашето сърце е паднало и дотогава, докато нашето естество е покварено и докато хората се ръководят от егоистични подбуди, проблемите непрекъснато ще съществуват. В Средния изток току-що подписахме мирните договори, но вие и аз добре знаем, че в Средния изток няма мир. Тази вечер, понеже не можете със закон да накарате хората да се обичат, те се мразят един друг. Само, когато Князът на мира влезе в нашето сърце и ни промени и преобрази, можем да имаме истински мир в света. Но Библията продължава и описва нашето време. Тя ни разкрива белезите на времето – Матей 24:6,7: „Ще слушате за войни и слухове за войни…“ Не само една война, но слухове за войни, нестабилност на народите като цяло. Писанието казва: „…защото ще се повдигне народ против народ, царство против царство…“ Не една национална война, но интернационален конфликт – народ против народ и царство против царство. „И на разни места ще има глад, мор и трусове.“ Не е ли имало винаги глад? Белегът не е само един. Но наистина ще има глад. И той ще бъде широко разпространен. Ще има необичайни метеорологични условия, които ще унищожат реколтата в света. Някои от известните мислители на света са загрижени. Лестър Браун – президентът на Световния институт за наблюдения във Вашингтон казва: „Целият свят живее „от днес за утре“, като се опитва да си осигури прехраната от тази реколта до следващата.“ Запознати ли сте с факта, че две трети от бебетата, които се раждат по света, се раждат в страни, които не могат да изхранват своето население. По времето на Христос населението на света е било 100 милиона души. Повечето социолози предвиждат, че до 2000 година населението ще нарасне на 7 милиарда души. И две трети от бебетата, които се раждат няма да имат достатъчно храна. Исус каза: „Ще има глад и трусове на различни места.“
Всяко едно от тези изтощени и измършавели деца вика за избавлението при Пришествието на Господ Исус Христос. Библията казва, че ще има глад в Матей 24:7. Мисля си за Руанда, Сомалия. Мисля си за измършавелите деца с издути кореми. Всяко едно дете, което живее в мизерия, вика: „О, Исусе, ела по-бързо в нашия свят!“ Дами и господа, Библията ни показва, че нашият Господ скоро ще бъде на път. Ще има глад и мор. Какво е това мор? Морът е особена болест, която засяга и хората, и животните. Можем да изтълкуваме морът като замърсяване на околната среда. Четем ли нещо за замърсяването днес? Наскоро в Бразилия бе проведена конференция под надслов „Спасете Земята“, която накара мислителите от целия свят да разберат, че въздухът е замърсен. Когато излизаш от „Ел Ей Бейсън“, в един училищен двор има предупреждение, което казва следното: „Не правете уморителни упражнения и не дишайте дълбоко по време на гъста мъгла!“ Някои от пътните полицаи в Токио носят предпазни маски, които филтрират замърсения въздух. Технологичният напредък в обществото всъщност не е успял да ни предпази от разрушаване на планетата, на която се намираме. „US News and World Report“ говори за похитяването на океаните; за това, че в тях се изливат токсични вещества и отпадъци.
Учените открито предупреждават за възможната смърт на планетата ни. Поради разрушаването на озоновия слой, цялата ни планета е в опасност от унищожение. Някои казват: „Това е твърде подтискащо.“ Това е само подтискащо, ако не знаеш, какво означава; ако за този свят нямаше надежда. Но ако това са родилните болки на една планета, която ще бъде избавена; ако това наистина са белезите на Господното Пришествие, нашето сърце бие в нетърпеливо очакване и надежда. Библията казва: „Ще има мор.“ Какво правим с ядрените отпадъци? В едно научно списание имаше статия със заглавие: „Ядрените отпадъци – този смъртоносен потенциал.“ Там беше публикувана карта, върху която зелените точки представляваха местата, където правителството беше заровило ядрени отпадъци. Забележете стотиците такива места по източното крайбрежие. Бих искал да поставя до всяка от тези зелени точки етикет с череп и кръстосани кости. Какво би станало, ако някое земетресение разтвори тези контейнери с ядрени отпадъци и радиоактивността се разпространи по земята? Това до голяма степен е възможно. Библията казва, че Христос ще дойде, за да унищожи тези, които унищожават земята. В момента, когато екосистемата виси на тънък конец, Създателят на всичко ще каже: „Дами и господа, крайно време е!“ Лъжехристи и лъжепророци, войни и слухове за войни, царство против царство, преговори за мир и безопасност, глад и мор, замърсяване на атмосферата и земетресения. Земетресенията много често не се усещат. Някои казват: „О, ние имаме по-добри устройства, за да ги регистрираме. Нашите способности в областта на сеизмологията са достатъчно добри, за да регистрираме тези земетресения в днешно време.“ Нека да погледнем едно кратко проучване на земетресенията през последните 1900 години. Земетресения, които се регистрират със сила по-голяма от 6 по скалата на Рихтер се наричат големи трусове. В Рим е имало подобно в 476 г.сл.Хр. После е имало в Шаншин, в Ямайка, Япония, Лисабон. Това са големите трусове. 1783 в Италия, 1811 в Мисури, 1812 във Венецуела, 1868 в Перу, 1896 в Япония. За да регистрираш тези големи трусове не е необходимо да си сеизмолог. Те разрушават градове, убиват хиляди хора. Когато погледнеш обратно в историята към периода от приблизително 1900 години ще откриеш цяла дузина от тези големи трусове. Но погледни от 1900 година насам и ще видиш, че е имало много повече трусове. Погледнете тук: 1905 – Индия, 1906 – Сан Франциско, 1908 – Италия, 1920 – Китай, 1923 – Япония, 1931 – Нова Зеландия, 1933 – Лонг Бийч, 1939 – Турция.
Погледнете! От 1905 до 1939. Но нека да продължим от там. 1950 – Индия, 1960 – Чили, 1962 – Иран, 1964 – Аляска, 1972 – Никарагуа. Тези са големите трусове. 1976 – Гватемала, 1976 – Китай, 1978 – Иран. Това са тези големи трусове. 1980 – Алжир, 1985 – Мексико сити, 1987 – Еквадор, 1988 – Армения, 1989 – Северна Калифорния, 1990 – Иран, 1994 – Лос Анджелис. Спомняте ли си това през януари на тази година? В 4:17 сутринта жена ми и аз спяхме, а леглото ни започна да се тресе. Жена ми ме хвана и извика: „Скъпи, това е земетресение!“ „Знам, мила, успокой се. Земетресенията са забавно преживяване.“ Жена ми и аз обичаме да консервираме плодове и зеленчуци като круши, ябълки и други. Имахме няколкостотин буркана на рафтовете – може би 200 или 300. И по време на труса бурканите в гаража падаха и се чупеха. Аз изчаках до следобеда, когато нещата започнаха да се оправят. Включиха електричеството, аз прегледах повредите по къщата и така нататък. Казах си: „Е, трябва да се заема със задачата.“ И така върнах се и в продължение на около 2 часа почиствах гаража си – круши, домати и стъкла бяха смесени заедно. Изхвърлих ги в контейнера, след това измих навсякъде. Но знаете ли, какво се случи? Запазих 60 от общо 200 буркана. Бях много горд. Измих ги, поставих ги обратно на рафта и нямаше нужда да ми говорят за успокоително. Защо се смеете, не бяха ваши, нали?
И след това започна друг трус и успокоителното – 60-те буркана паднаха долу. Земетресения. 1995 – Япония. Навсякъде по света се наблюдава нарастване на честотата природните катастрофи. Божиите думи ни говорят така – ще има увеличение на природните катастрофи и увеличение на броя на земетресенията. Земетресенията са се увеличили 6000% през последните 10 години. Ние взехме нашата видео камера в земетръсната зона на Лос Анджелис и заснехме разкъсаната стомана и срутените сгради. Много хора сега се приготвят за по-голямо земетресение, което се предполага, че ще засегне главно Южна Калифорния, но сеизмолозите предсказват, че опасност от тези земетресения има по целия свят. Ние наистина живеем във времето на изпълнението на библейските пророчества и виждаме със собствените си очи, как те се изпълняват. Библията бе казала, че ще се увеличи броят на природните катастрофи. Огън унищожава растителността. Спомням си за пожарът в Луизиана, който се виждаше от нашата къща. А после, какво да кажем за наводненията в Средния запад. Никоя част от страната не е защитена от тази игра на природата. Дали ураган или наводнения в Средния запад, дали снежни бури на североизток или вихрушка в Тексас, ти не можеш да бъдеш защитен от времето. Погледнете тази статия от списание Life: „Войната на „тежкото“ време“ Защо природата се е побъркала? Дори учените задават този въпрос, но ние можем да отговорим с Божието слово. Цялата природа вика за избавление.