Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Един впечатлителен сън 32 – Съкровищница от свидетелства Том 2 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Драги братко М., снощи сънувах сън, който ми направи дълбоко впечатление. Струваше ми се, че се намираш на борда на много здрав кораб, плаващ в бурно море. Понякога вълните се удряха върху палубата и целият се измокряше с вода. Ти каза: „Трябва да сляза, този кораб ще потъне.“ „Не – каза човек, който, като че ли беше капитанът, – този кораб навлиза в пристанището. Той никога няма да потъне.“ Но ти отговори: „Вълните ще ме погълнат. Тъй като не съм нито капитан, нито негов помощник, кой го е грижа? Ще си опитам щастието на кораба оттатък.“ Капитанът каза: „Няма да ти позволя да отидеш там, защото знам, че онзи кораб ще се удари в скалите, преди да стигне пристанището.“ Ти се изправи и с голяма положителност каза: „Не, този кораб ще се разбие, то се вижда много ясно.“ Капитанът се вгледа в тебе с пронизително око и каза твърдо: „Няма да ти позволя да изгубиш живота си, като се прехвърлиш на онзи кораб. Дъските на корпуса му са проядени от червеи и той е лъжлив плавателен съд. Ако имаше повече познания, би различил фалшивото от истинското, святото от подлежащото на пълна гибел.“
Събудих се. Сънят ме накара да ти пиша. Бях се замислила дълбоко върху някои от тези неща, когато пристигна писмо, в което се казваше, че ти се намираш „в голямо изкушение и изпитание“. Какво е то, братко М.? Пак ли те изкушава Сатана? Дали Бог не допуска да бъдеш доведен до същото място, където по-рано си се провалил? Ще позволиш ли сега на неверието да завладее душата ти? Всеки път ли ще се проваляш, както правеха израилевите синове? Бог да ти помогне да се съпротивиш на дявола и от всеки изпит на твоята вяра да излизаш все по-силен!
Внимавай как се движиш. Оправяй пътеките за нозете си. Затвори вратата за неверието и нека Бог бъде твоя сила. Ако и да си объркан, дръж се; не се движи в тъмното. Много съм загрижена за твоята душа. Този изпит може да е последният, който Бог ти дава. Не прави нито една стъпка надолу по пътя към гибелта. Почакай и Бог ще ти помогне. Имай търпение и ясната светлина ще се появи. Ако се поддаваш на впечатления, ще изгубиш душата си, а душата е много ценна за Бога.
Сега работя върху първи том на „Великата борба“ и се изпълвам със сериозност, като разглеждам наново тези важни предмети – сътворението и събитията от падането на Сатана до падането на Адам. Господ като че ли е много близо до мене, докато пиша, и дълбоко съм развълнувана, като размишлявам върху тази борба от началото на времето досега. Действията на силите на тъмнината ми са изложени много ясно. Предстоят ни времена на изпит. Сатана, облечен в ангелски дрехи, ще идва при хората със своите изкушения, както отиде при Христос в пустинята. Той ще цитира от Святото писание и ако животът ни не е скрит с Христос в Бога, той сигурно ще обвърже душите ни в неверие.
Времето е много кратко. Затова, каквото трябва да се направи, да се направи твърде бързо. Ангелите задържат четирите ветрове и Сатана спечелва предимство над всеки, не напълно утвърден в истината. Всяка човешка душа ще бъде изпитана. Всеки недостатък в характера, ако не бъде победен с Божия помощ, ще е сигурно средство за гибел. Чувствам, както никога по-рано, нуждата Божият народ да бъде ободрен и укрепен от Духа на истината, тъй като плановете на Сатана ще впримчат всеки човек, който не е направил Бога своя крепост. Господ има много работа, която ние трябва да извършим, и ако изпълняваме това, което ни е отредил, Той ще съдейства на усилията ни.