Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Един свещен кръг – 27 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

Един свещен кръг – 27 – Християнският дом – Елена Вайт (Елън Уайт)

СВЯТОСТТА НА СЕМЕЙНИЯ КРЪГ. Около всяко семейство има свещен кръг, който трябва да бъде запазен. Никой няма право да го прекрачва. Съпругът и съпругата трябва да бъдат всичко един за друг. Съпругата не трябва да има тайни, които да крие от съпруга си, а споделя с други хора и съпругът също не бива да има тайни от жена си, които обаче си позволяват да разказва на други. Сърцето на жената трябва да бъде гроб за грешките на съпруга си, а сърцето на съпруга – гроб за грешките на своята жена. Никога никой от двамата не трябва да се шегува за сметка на другия и да наранява неговите чувства. Никога мъжът или жената не трябва да се оплакват дори и на шега или по друга причина един от друг пред хората, защото често пъти това глупаво и на пръв поглед напълно безвредно шегуване завършва с неприятности, а понякога става начало на взаимно отчуждаване. Около всяко семейство трябва да съществува един свещен щит.
На домашния кръг трябва да се гледа като на свещено място, символ на небесното огледало, в което отразяваме себе си. Можем да имаме приятели и познати, но те не трябва да се месят в семейния живот. Силното чувство за собственост трябва да се изостави и да даде място на чувствата за удобство, спокойствие и увереност.

ЕЗИКЪТ, УШИТЕ И ОЧИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОСВЕТЕНИ. Нека членовете на семейния кръг се молят Бог да освети езика, очите, ушите и всеки орган на тялото им. При контакт със злото, те не трябва да бъдат побеждавани от него. Христос е направил необходимото, за да може характерът ни да благоухае с добро…
Колко много хора обезславят Христос и представят погрешно Неговия характер в семейния кръг! Колко много хора не проявяват търпение, предпазливост, прощение и истинска любов! Мнозина имат свои любими и нелюбими неща и се чувстват свободни да изявяват капризите си, а не да откриват волята, делата и характера на Исус. Христовият живот е изпълнен с нежност и любов. Растем ли в Неговото божествено естество?

ЕДИНСТВО, ЛЮБОВ И МИР. Нека бащите и майките тържествено обещаят пред Бога, Когото обичат и слушат, че чрез Неговата благодат никога не ще допускат несъгласие помежду си, като в своя живот и отношения ще поддържат онзи дух, който желаят и техните деца да развиват.
Родителите трябва да внимават в дома им да не се вмъкне дух на несъгласие, защото това е едно от сатанинските средства за поставяне на неговия отпечатък върху характера. Ако родителите се стремят към единство в дома, като полагат принципите, които управляваха живота на Христос, несъгласието ще бъде прогонено и на негово място ще владеят единство и любов. Родители и деца ще участват в дара на Святия Дух.
Нека съпругът и съпругата помнят, че имат да носят достатъчно товари и да не правят сами живота си тежък, като позволяват на разногласия да се вмъкват помежду им. Тези, които дават място на дребни разногласия, канят Сатана в дома си. Децата биват завладени от духа на кавга за дребни неща. Злите сили извършват своя дял, за да направят родители и деца непокорни на Бога.
Макар в семейния живот да се появяват изпитания, мъжът и жената трябва да пазят в душите си Божията любов. Бащата трябва да се отнася към майката на своите деца с любезност, нежност и съчувствие, които тя заслужава.

ТАЙНАТА НА СЕМЕЙНОТО ЕДИНСТВО. Причината за несъгласията в дома и църквата е отделянето от Христос. Ако отидем по-близо до Него, ще бъдем по-близо и един до друг. Тайната на истинското единство в църквата и в семейството не е дипломация, умело ръководство или свръхчовешки усилия за преодоляване на трудностите, а единство с Христос.
Представете си голям кръг, от всяка точка на който към центъра отиват много линии. Колкото тези линии се приближават до центъра, толкова повече се доближават и една до друга.
Така е и с християнския живот. Колкото по-близо отиваме до Христос, толкова по-близо ще бъдем и един до друг. Бог бива прославян, когато Неговият народ се обедини и действа единно.

НЕКА ВСЕКИ ПОМАГА НА ДРУГИЯ. Семейството е свято социално дружество, в което всеки член върши своя дял, като помага на другия. Работата в дома трябва да върви гладко, като различните части на добре регулирана машина.
Всеки член на семейството трябва да съзнава, че на него лежи отговорността да изпълнява своя дял и че е длъжен да допринесе за удобството, реда и спокойствието на цялото семейство. Никой не трябва да действа срещу другия. Всички трябва да проявяват нежност, предпазливост и търпение, да говорят със спокоен тон, с тих глас, да избягват пререкания и грубост и да правят всичко, което им е възможно, за да облекчават товара на майката…
Всеки член на семейството трябва да разбере онова, което очакват от него да върши в съгласие с другите. Всички трябва да разберат, че от тях се изисква да носят своя дял от житейския товар.

ПОДХОДЯЩО РАЗРЕШЕНИЕ. Аз трябва да раста в благодат в дома или където и да съм, за да придавам морална сила на всичките си действия. В дома трябва да внимавам в думите и действията си. Трябва да отделям време и за себе си, за да се възпитавам в правилни принципи. Аз трябва да бъда пример за другите. Трябва да размишлявам върху Словото на Бога ден и нощ и да го осъществявам в практическия си живот. Мечът на духа, който е Божието слово, е единственият меч, който мога да употребявам безопасно.