Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Една наранена съвест – 38 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Драги братко Н., чувствам се подтикната от съзнанието за дълг да ти напиша тези няколко реда. Бяха ми показани някои неща във връзка с твоя случай, които не смея да задържам. Сатана е взел надмощие в тебе, понеже жена ти не е приела истината. Ти си под влиянието на една покварена жена, чиито стъпки водят към пъкъла. Тя казва, че ти съчувства дълбоко поради противопоставянето на съпругата ти. Подобно на змията в Едем тя има опияняващо въздействие. Старае се да създаде у тебе впечатлението, че се отнасят несправедливо към тебе, че съпругата ти не оценява твоите чувства и не отговаря на твоята привързаност, че брачните ти отношения са грешка. Постепенно брачните клетви за вярност и доживотно съжителство с тази, която е станала твоя съпруга, се превръщат за тебе в затворнически вериги. Ти търсиш съчувствие при тази жена, която ти изглежда като ангел. Шепнеш й на ухото онова, което би трябвало да си остане само между тебе и съпругата ти, на която си се клел да обичаш, почиташ и подкрепяш през целия си живот. Ти си забравил да бдиш и да се молиш непрестанно, за да не влезеш в изкушение. Душата ти е опетнена от престъпление. Опетнил си доклада за твоя живот, записан в небето, и това петно е ужасно. Въпреки всичко твоето дълбоко смирение и покаяние пред Бога ще бъде прието. Христовата кръв е достатъчна, за да те умие от тези грехове и да ги заличи.
Ти си паднал, ужасно паднал! Сатана те е примамил в мрежата си и след това те е оставил да се измъкваш, както можеш. Бил си постоянно нападан, обезпокояван и ужасно изкушаван. Виновната ти съвест те безпокои. Изгубил си доверие в себе си и смяташ, че и другите не ти се доверяват. Подозрителен си към себе си и мислиш, че и сърцата на другите са изпълнени с подозрение към тебе. Не си вярваш и си сигурен, че и братята не ти вярват. Сатана често ти представя твоето минало и ти нашепва, че няма смисъл да се опитваш да живееш според истината, че пътят е твърде тесен за тебе. Бил си победен и сега той се възползва от греховното ти поведение, за да те накара да вярваш, че за тебе няма повече изкупление.
Въвлечен си в ожесточена битка, водеща се на сатанинското бойно поле. Съборил си преградата, която прави свещена всяка семейна двойка и сега Сатана те напада мощно и почти непрестанно. Нямаш мир и се опитваш да направиш братята си отговорни за противоречивите ти чувства, съмнения и подозрения. Чувстваш, че не са прави, задето не ти обръщат внимание. Проблемът обаче е в тебе самия. Желаеш да следваш собствения си път, а не да смекчиш сърцето си пред Бога и съкрушено и разкаяно да се потопиш разбит, грешен и опетнен в Неговата благодат. Ако усилията ти да се спасиш сам продължат, резултатът ще бъде сигурна гибел.
Престани да се съмняваш и да търсиш грешки. Обърни внимание на себе си и смирено и с разкаяние, уповавайки се единствено в Христовата кръв, спаси душата си! Извърши цялостно дело за вечността. Ако отхвърлиш истината, загиваш, а и семейството ти ще бъде разрушено. Един път съборени, укрепленията, пазещи зорко интимността и светостта на семейната връзка, трудно ще бъдат възстановени. С Божията сила и само с нея ти можеш да извършиш това. Истината, святата истина е котвата, която ще те спаси от отчаянието, повело те надолу към престъпление и гибел.
Веднъж наранена, съвестта ти е силно разклатена. Тя се нуждае от силата на постоянното бдение и молитва. Стоиш на хлъзгава почва. Имаш нужда от цялата сила, която истината може да ти дари, за да те укрепи и спаси от окончателното подхлъзване. Животът и смъртта са пред тебе. Какво ще избереш? Разбрал ли си, че е необходимо да стъпиш здраво върху принципите, да не бъдеш воден от импулси и да не се обезкуражаваш лесно, а да бъдеш подготвен да издържаш на трудности. Ако си разбрал това, няма да бъдеш побеждаван, както досега. Твоят мотив за действие са били импулсите. За разлика от нашия безгрешен Образец ти не желаеш да понасяш противодействието на грешниците. Уморил си се да си напомняш, че Онзи, Който понесе това, го направи, за да не се уморяваме ние и да не отслабват умовете ни. Ти си бил слаб като дете. Затова не можеш да издържиш, защото все още не си почувствал необходимостта да бъдеш установен, укрепен, утвърден, вкоренен и вграден във вярата.

Щастие или окаяност
Ти смяташ, че е твой дълг да учиш другите на истината, вместо сам да бъдеш поучаван. Но е необходимо първо да пожелаеш да станеш ученик, да приемаш истината от другите, да престанеш да се вглеждаш в грешките, да изоставиш мнителността и негодуванието и със смирение да приемаш всаденото Слово, което може да спаси душата ти. От тебе зависи дали ще бъдеш щастлив или не. Веднъж си се подчинил на изкушението и вече не можеш да се доверяваш на собствената си сила. Сатана упражнява голям натиск върху ума ти и ти няма да разполагаш с нищо, което да те подкрепя, когато се отделиш от задържащото влияние на истината. Тя е твоят страж, който те е пазел от престъпление и нечестие. Няма друго спасение за тебе, освен да се обърнеш изцяло към Бога, да изкупиш миналото си чрез един добре подреден живот и набожно поведение.
Двигател на твоите решения са били импулсите. Действал си под въздействието на внезапна възбуда. Това ти е доставяло удоволствие. Единствената ти надежда сега е да се покаеш искрено от това, че си престъпвал Божия закон в миналото, и да очистиш душата си чрез послушание на истината. Култивирай чистота на мислите и на живота си. Божията благодат ще бъде твоята сила. Тя ще задържа страстите ти и ще обуздава апетита ти. Сериозната молитва и бдението ще повикат Святия Дух на помощ, за да те усъвършенства и направи подобен на непогрешимия Образец. Ако избереш да отхвърлиш задържащото влияние на святата истина, Сатана ще те превърне според волята си в свой пленник. Най-голямата опасност за тебе ще бъде да дадеш воля на апетита и страстите си и да отпуснеш юздите на похотта, злото и греховните си желания. Вместо да излъчва светлина и бодрост по време на изпитания и беди, както бе при верния Енох, вместо надежда и мир, който надминава всяко знание, лицето ти ще носи отпечатъка на плътските мисли и похотливите желания. Ще бъдеш белязан от сатанинския израз, а не от божествения (2Петрово 1:4). Твоя привилегия е сега, чрез смирена изповед и искрено покаяние да се върнеш при Господа. Скъпоценната кръв на Христос може да те очисти от всяка нечистота, може да премахне всяко осквернение и да те направи съвършен в Него. Ти все още можеш да се възползваш от даровете на Христос, при условие че ги приемеш. Заради онеправданата ти жена и заради твоите дечица, плод на собственото ти тяло, престани да вършиш зло и се научи да вършиш добро. Каквото посееш, това и ще пожънеш. Ако сееш за плътта, ще пожънеш поквара на плътта. Ако сееш за Духа, ще пожънеш вечен живот от Духа.
Постарай се да преодолееш своята свръхчувствителност и склонността си да се вглеждаш в грешките. Твърдиш, че другите не ти обръщат вниманието, което смяташ, че ти се полага. Не е добре да се опираш на духовен опит, основан на чувствата и пропит от фанатизъм. Изследвай Писанията и стани способен смирено и със страх да отговаряш на всеки, който те запита за причината на надеждата, която имаш. Нека себевъздигането умре (Яков 4:8,9). Когато те нападнат изкушения и зли мисли, има само Един, при Когото можеш да отидеш за облекчение и помощ. Бягай при Него в слабостта си. Когато си в нозете Му, стрелите на Сатана се чупят и не могат да ти навредят. Изпитанията и изкушенията, понесени в името на Бога, ще те очистят и смирят, но няма да те унищожат или изложат на опасност.