Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

ЕМОЦИОНАЛНИ НУЖДИ – 66 – Ум, характер и личност Том 3 – Елена Вайт – (Елън Уайт)

66
ЕМОЦИОНАЛНИ НУЖДИ

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ. Божият закон е законът на любовта. Бог ви е обкръжил с красота и величие. Не сте поставени на земята само за да се задълбочавате в собственото „аз“, но за да изграждате, да се трудите и да направите живота светъл, радостен и красив с Христовата любов. Като цветята, да радвате и живота на други чрез служене, мотивирано от любов.

ЛЮБОВТА ЗАДОВОЛЯВА ВЪТРЕШНИТЕ НУЖДИ. Любовта трябва да е ваш принцип на действие. Тя е основният принцип на Божието управление в небето и на земята и трябва да бъде основата на християнския характер. Единствено тя може да направи един човек християнин и да го поддържа твърдо. Единствено това може да му даде възможност да устои на изпитанието и на изкушението.

КУЛТИВИРАЙТЕ ЛЮБОВ. Любовта към Бога и към човека трябва да бъде култивирана, защото е по-скъпоценна от злато. Необходимо е сега да представим по най-добрия начин характера на чистата и неопетнена религия, която, както по своето естество, така и по своите изисквания, е противоположна на себелюбието. Любовта, за която Христос даде пример, е несравнима; нейната стойност е много по-висока от злато, сребро или скъпоценни камъни. Любовта, която християнинът трябва да притежава, е необходимо да бъде търсена и да се молим за нея. Човекът, който я притежава, има характер, стоящ над всякакви човешки несъвършенства.

ВСИЧКИ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ЛЮБОВ. Причината, поради която има толкова много коравосърдечни мъже и жени в нашия свят, е, че истинската любов се възприема като слабост и тя се обезсърчава и потиска. По-добрата част от естеството на тези хора е била извратена и закърняла още в детството им. И ако лъчите на Божията светлина не стопят тяхната студенина и жестокосърдечно себелюбие, щастието им ще е погребано завинаги. Ако бихме искали да имаме нежни сърца както Исусовото и святото съчувствие на ангелите към грешните смъртни същества, трябва да култивираме у себе си съчувствието и любовта, характерни за детството, които са самата простота.

СЪРЦЕТО Е ИЗВОР НА ЛЮБОВ. Нито брат К., нито сестра К. имат личен опит в жертването за истината; в това, какво означава да бъдеш богат с добри дела и в събирането на съкровища за небето. Тяхното съчувствие, грижа и търпение не са били извикани в съществуване чрез зависими любящи деца. Те са търсили само собственото си егоистично удобство. Сърцата им не са били извор, изпращащ живителни струи на нежност и съчувствие. Като оказват благословение на други чрез любезни думи на любов и действия на милост и щедрост, те сами биха осъществили благословение за себе си. Те са били твърде тесногръди в своята сфера на полезност.

ЛЮБОВТА КЪМ СОБСТВЕНОТО „АЗ“ УНИЩОЖАВА МИРА. Любовта към собственото „аз“ е, която унищожава нашия мир. Докато нашето его е живо, ние винаги продължаваме да стоим нащрек, в готовност да го браним от обиди и оскърбления. Но когато сме мъртви и животът ни е скрит с Христос в Бога, няма да взимаме присърце пренебрежението или лошото отношение. Ще бъдем глухи за укорите и слепи за подигравките и оскърбленията. „Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се дразни, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада.“ (1Коринтяни 13:4-8)

СИГУРНОСТТА, ОСНОВАНА НА ПРАВИЛНО МИСЛЕНЕ. Нуждаем се от постоянно чувство за облагородяващата сила на чистите мисли. Единствената сигурност за която и да било душа е правилното мислене. „Каквото един човек мисли, такъв е и той.“ (Притчи 23:7) Силата на себеобузданието укрепва чрез упражняване. Онова, което първоначално изглежда трудно, чрез постоянно повтаряне става лесно, докато правилните мисли и действия станат обичайни. Ако успеем да отхвърлим всичко евтино и низко и да се извисим до по-високия стандарт на Бога, можем да бъдем почетени от човеците и възлюбени от Бога.

ЛИПСАТА НА ОБИЧ ПОКВАРЯВА. Господ представи пред Израил резултатите от общуването със зли духове във връзка с мерзостите на ханаанците. Те бяха без естествена обич, идолопоклонници, прелюбодейци, убийци, отвратителни поради покварените си мисли и бунтовници по начин на действие.

ПЛОДЪТ НА ЗЛОБАТА Е СМЪРТ. Духът на омраза и отмъщение произхожда от Сатана и го е довел дотам че да осъди на смърт Божия Син. Всеки, който позволява в душата му да виреят злоба или нелюбезност, подхранва същия дух; и резултатът от това ще бъде смърт. В мислите за отмъщение злото действие лежи неразгърнато, както растението – в семето. „Който мрази брата си, е човекоубиец, и знаете, че в никой убиец не пребъдва вечен живот“ (1Йоаново 3:15).

НУЖДАТА ОТ ДРУГАРИ. Мнозина биха могли да бъдат предпазени от греховни влияния, ако бяха обкръжени от добри другари и бяха чували по-често думи на доброта и любов.

ЕСТЕСТВЕНО Е ДА СЕ ТЪРСИ КОМПАНИЯ. Естествено е да се търси компания. Всеки ще намери другари или ще си ги създаде. Пропорционално на силата на приятелството ще бъде и влиянието, което приятелите ще упражняват един над друг за добро или за зло. Всички имат приятели; и те влияят и биват повлиявани на свой ред.
Тайнствена е халката, която свързва в едно човешки сърца, така че чувствата, вкусовете и принципите на две отделни личности да бъдат най-тясно слети. Единият улавя духа и копира пътищата и действията на другия. Както восъкът задържа фигурата на печата, така и умът задържа впечатленията от общуването и разговора. Влиянието може да е несъзнателно, но в никакъв случай не е по-малко мощно.

ЧОВЕКЪТ Е СЪЗДАДЕН ЗА ОБЩУВАНЕ. Господ е направил човека за общуване Той е възнамерявал да бъдем пропити от благото и любящо естество на Христос и чрез общуване и другарство да бъдем свързани в тясна връзка като деца на Бога, работейки за този живот и за вечността.

ГОРДОСТТА УНИЩОЖАВА ПРИЯТЕЛСТВОТО. Те [враговете на Христос] виждаха, че величието, красотата и чистотата на истината, с нейното дълбоко и благородно влияние, обхващаше твърдо много умове… Богочовекът събаряше разделителната стена, която толкова ласкаеше тяхната гордост и изключителност. Те се страхуваха, че, ако Му се разреши, Той би отклонил напълно народа от тях. Затова Го следяха с решителна враждебност, надявайки се да намерят подходящ случай, за да предизвикат неодобрението на тълпите към Него и по този начин Синедрионът да постигне Неговото осъждане и смърт.

КОМПАНИЯ И ХАРАКТЕР. С право е казано: „Покажи ми другарите си и ще ти кажа кой си“. Младежите не успяват да осъзнаят колко чувствително биват засегнати техният характер и репутация от избора на приятели. Човек търси компанията на личности със сродни на неговите вкус, навици и постъпки.
Този, който предпочита обществото на невежите и порочните пред това на мъдрите и добрите, показва, че неговият собствен характер е дефектен. Вкусовете и навиците му могат отначало да се различават напълно от вкусовете и навиците на онези, чиято компания търси. Но когато пребивава сред такива хора, неговите мисли и чувства се променят. Той незабелязано жертва правите принципи и неизбежно потъва до равнището на своите другари. Както потокът винаги възприема свойствата на почвата, през която тече, така и принципите, и навиците на младежите неизбежно биват „оцветени“ от характера на компанията, в която се движат.

ВРЪЗКА, КОЯТО ВСЕКИ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ПОДДЪРЖА. Бог ни е свързал заедно като членове на едно семейство. И всеки е задължен да поддържа тази връзка. Дължим на другите служене, което не можем да игнорираме и в същото време да опазим Божиите заповеди. Да живеем, мислим и действаме само за собственото си „аз“ – това означава да бъдем безполезни като Божии служители. Високо звучащите титли и големите таланти не са важни, за да бъдем добри граждани или християни.

СВЪРЗАНИ В ЕДИНСТВО. Най-нежната земна връзка е тази между майката и детето. То попива много по-лесно впечатления от живота и примера на майката, отколкото от този на бащата; защото ги свързва по-силна и по-нежна връзка на единство. Майките носят голяма отговорност. Да можех да им помогна да осъзнаят значимостта на делото, което могат да извършат за оформяне умовете на децата си, щях да бъда щастлива!

ХРИСТОС – ВЕЛИКИЯТ ПРИЯТЕЛ. Голямо значение се отдава на връзките, които имаме. Ние можем да създаваме много връзки, които са ни приятни и ни помагат, но никоя не е така скъпоценна, както онази, с която ограниченият смъртен човек влиза във връзка с безпределния Бог. Когато бъдем така съединени, Христовите думи пребъдват в нас… Резултатът ще бъде очистено сърце, неопетнен живот и безгрешен характер. Но само чрез запознанството и връзката ни с Христос можем да станем подобни на Него – единствения безгрешен Пример.

УТЕХА ЗА УМА И МИР ЗА ДУШАТА. Лекарят, достоен да бъде главен лекар в санаториум, ще върши огромна работа. Но неговата дейност в религиозната област трябва да бъде винаги от такова естество, че Божествената противоотрова за облекчаване на обременените от грях души да бъде представяна пред пациентите. Необходимо е всички лекари да разбират, че такава работа трябва да бъде извършвана с нежност и мъдрост. В нашите институти, където се приемат за лечение и пациенти с умствени разстройства, утешителните думи на истината, изговорени на болния, често ще бъдат средство за облекчаване на ума и за възстановяване на мира на душата.

ДАР ОТ БОГА. Всяка добра подбуда и вдъхновение са дар от Бога. Вярата приема от Бога живота, който единствен може да предизвиква истински растеж и полезност.

ВЪТРЕШНОТО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ТОВА, ЧЕ СИ ПРАВ. Несебелюбието – основата на Божието царство – е принципът, който Сатана мрази. Той отрича самото му съществуване. Още от началото на великата борба той се е опитвал да докаже, че Божиите принципи на действие са себелюбиви и по същия начин постъпва с всички, които служат на Бога. Да обезсили това твърдение на Сатана – това е делото на Христос и на всички, които носят Неговото име.
Именно за да даде чрез собствения си живот илюстрация на несебелюбието, Исус дойде в човешки образ. И всички, които приемат този принцип, трябва да бъдат Негови съработници в изразяването му в практическия живот. Да се избира правото просто защото е право; да се застава за истината с цената на страдание и жертва – „това е наследството на слугите Господни и тяхната правда е от Мене, казва Господ“ (Исая 54:17).

ЗА ДОВЕРИЕТО И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО СВЕТЪТ Е ДЛЪЖНИК НА БОЖИЯ ЗАКОН. За всичко, което доверието и сътрудничеството правят възможно, светът е длъжник на Божия закон, такъв какъвто е в Неговото слово, и той все още може да се забележи (макар и смътно или почти изтрит) в сърцата на хората.

ИСТИНСКИЯТ УСПЕХ СРЕЩУ ПАРИТЕ. Когато влезем в правилна връзка с Бога, ще имаме успех, където и да отидем. Това е успехът, който търсим, а не парите – жив, истински успех. И Бог ще ни го даде, защото Той знае всичко за нашето себеотрицание. Знае всяка жертва, която правим. Може да си мислим, че нашето себеотрицание няма никакво значение, че би трябвало да имаме повече признание и т. н., но в очите на Господа всяка наша жертва е изключително важна.
Много пъти ми е било показвано, че когато личности започнат да се стремят към все по-високи и по-високи заплати, нещо става с тяхната опитност и ги поставя там, където не могат вече да имат предимство. Но когато приемат заплатата, която извежда на повърхността факта, че са себеотрицателни, Господ вижда и им дава успех и победа. Това ми е било представяно много пъти. Господ, Който вижда в тайно, ще въздаде наяве за всяка жертва, която Неговите изпитвани служители са пожелали да направят.

СИГУРНОСТТА НЕ Е В БОГАТСТВАТА. Мнозина мислят, че ще намерят сигурност в земните богатства. Но Христос се опитва да премахне от очите им прашинката, която помрачава зрението им, за да им даде възможност да видят далеч по-превъзходната небесна слава. Те приемат погрешно измамните илюзии на реалността и загубват от погледа си славата на вечния свят. Христос ги призовава да разширят виждането си отвъд настоящето и да включат вечността в своето полезрение.

В УПОВАВАНЕТО НА БОГА Е ИСТИНСКАТА СИГУРНОСТ. Сатана добре съзнава, че и най-слабата душа, която пребъдва в Христос, е по-силна от множествата на мрака; и че, ако се представи открито, ще му бъде оказана съпротива – душата ще се опълчи срещу него. Затова се стреми да отвлича воните на кръста от тяхната силна крепост, докато той лежи в засада със своите сили, готов да унищожи всички, дръзнали да стъпят на негова почва. Само в смиреното уповаване на Бога и в послушанието на всичките Му заповеди можем да намерим сигурност и безопасност.

БОГ ПРЕДЛАГА СИГУРНОСТ. Бог желае да изберем небесното вместо земното. Той отваря пред нас възможности за небесно инвестиране. Иска да ни окуражи в най-възвишените ни цели и да ни увери в сигурността на най-богатото съкровище. Той заявява: „Направих човека по-скъпоценен от чисто злато, да, по-ценен от златото на Офир“ (Исая 13:12). Когато богатствата, които „молецът поглъща и ръждата разваля“, бъдат пометени, Христовите последователи ще могат да се радват на своето небесно съкровище, на нетленните богатства.

ОСВЕЩАВАЩОТО ВЛИЯНИЕ НА ИСТИНАТА. Единствената сигурност за която и да било душа е правилното мислене. Трябва да използваме всяка средство, което Бог е поставил на наше разположение, за да овладеем и култивираме нашите мисли. Необходимо е да привеждаме мислите си в хармония с Божия ум. Неговата истина ще ни освети – в тяло, душа и дух – и ние ще бъдем в състояние да се издигнем над изкушението. Думите, които говорим, ще бъдат мъдри.

ПРИЛОЖЕНАТА НА ПРАКТИКА ИСТИНА ПОДОБРЯВА ЗДРАВЕТО. Когато хора, практикували погрешни навици и греховни дейности, се поддадат на силата на Божията истина, прилагането на тази истина в сърцето съживява моралния усет, който е бил сякаш парализиран. Получателят притежава по-силно и по-ясно разбиране, отколкото от преди да прикрепи душата си към вечната Скала. Даже физическото му здраве се подобрява от съзнанието за сигурността в Христос. Специалното Божие благословение почиващо над получателя, е само по себе си здраве и сила.

ОБЛЕКЧЕНИЕ ОТ ВИНАТА. Паралитикът намери в Христос изцеление както за душата, така и за тялото си. Той се нуждаеше от здраве за душата, преди да може да получи и да оцени здравето на тялото. Преди физическата болест да може да бъде излекувана, Христос трябва да внесе облекчение в ума и да очисти душата от греха. Този урок не бива да се пренебрегва. Днес има хиляди страдащи от физически болести, които, подобно на паралитика, копнеят за вестта: „Простени са ти греховете“. Товарът на греха с неговото безпокойство и неудовлетворени желания е в основата на техните болести. Те не могат да намерят облекчение, докато не дойдат при Изцелителя на душата. Мирът, който Той единствен може да даде, ще възстанови енергията на ума и здравето на тялото.

СИЛА ЗА ВАШИЯ ДЕН. Ангели, които ще направят за вас онова, което не можете да направите за себе си, чакат за вашето сътрудничество. Чакат да откликнете на привличането от Христос. Приближете се по-тясно до Бога и един до друг. Чрез желание, чрез мълчалива молитва, чрез съпротива на сатанинските средства поставете волята си на страната на Божията воля. Докато имате едничкото желание да се съпротивите на дявола и искрената молитва: „Избави ме от изкушение“, вие ще имате сила за вашия ден.
Работата на небесните ангели е да идват близо до уморените, изкушените и страдащите. Те работят дълго и неуморимо за спасяването на душите, за които Христос се е пожертвал.