Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Ефектът от простата диета – 10 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ефектът от простата диета – 10 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

94. Ако всички, които твърдят, че спазват Божия закон и заявяват,че спазват Божиите заповеди, бяха освободени от нечестието, душата ми би била спокойна. Но това не е така. Дори някои от тях са виновни в греха на прелюбодейството. Какво да кажа, за да пробудя притъпените им чувства? Стриктното спазване на моралните принципи е единствената сигурна защита за душата. Едва ли е имало друго време, когато хората са се нуждаели повече от най-простата диета. Не трябва да поднасяме месо на децата си. Влиянието му възбужда и засилва най-низките страсти и води до залиняване на моралните сили. Зърнените храни и плодовете, приготвени без мазнина и във възможно по-естествено състояние, трябва да бъдат храната на трапезата за всички, които твърдят, че се приготвят за небесното преобразяване. Колкото по-малко възбуждаща е диетата, толкова по-лесно могат да се контролират страстите. Задоволяването на вкуса не трябва да се допуска, без да се имат предвид физическото, умственото или моралното здраве.
Задоволяването на най-низките страсти принуждава мнозина да си затварят очите за светлината. Те започват да се страхуват, че ще видят грехове, които не желаят да изоставят. Всички могат да ги видят, стига да искат. Ако предпочетат тъмнината пред светлината, греховете им ще станат още по-големи. Защо е необходимо хората да четат и да се образоват по тези въпроси, които толкова явно влияят на физическите, умствените и моралните им сили? Бог ви е дал обиталище, за което да се грижите и да пазите в най-добро състояние, за да Му служите и да Го прославяте.
2 С, с. 352, 1869 г.

Въздържанието в помощ на самоконтрола върху морала

95. Храната ви не е проста и няма здравословни качества, произвеждащи най-доброкачествената кръв. Замърсената кръв със сигурност ще замъгли моралните и интелектуалните сили и ще възбуди и засили най-долните страсти на естеството ви. Никой от вас не трябва да си позволява възбуждаща диета, защото тя ощетява физическото здраве, благоуспяването на вашите души и на душите на децата ви.
Поставяте на трапезите си храни, които натоварват храносмилателните органи, възбуждат животинските страсти и отслабват моралните и интелектуалните способности. Мазната храна и месото не са полезни…
Умолявам ви в Христовото име да поставите ред в домовете и в сърцата си. Нека небесната истина ви издигне и освети в душа, тяло и дух. “Въздържайте се от плътски страсти, които воюват против душата.” Братко Г., твоят начин на хранене води до засилване на най-срамни страсти. Ти не контролираш тялото си според отговорността да се усъвършенстваш в святост със страх от Бога. Трябва да практикуваш въздържаност в храненето, преди да станеш търпелив човек.
2 С, с. 404, 405,1870г.

96. Светът не трябва да бъде критерий за нас. Модно е апетитът да се задоволява с деликатесни храни и неестествени възбуждащи средства, като по този начин се засилват животинските склонности и се осакатяват растежът и усъвършенстването на моралните способности. На Адамовите синове и дъщери не е дадено обещание, че могат да станат победители в християнското войнстване, ако не практикуват въздържание във всичко. Ако правят това, няма да воюват така, сякаш “бият въздуха”.
Ако християните подчиняват тялото и поставят апетита и страстите си под контрола на просветената съвест, чувствайки се задължени към Бога и към ближните си да спазват законите, управляващи здравето и живота, ще бъдат благословени с физическа и умствена енергия. Те ще имат моралната сила да се включат във войната против Сатана и в името на Този, Който победи апетита заради тях, ще могат да станат повече от победители. В тази война могат да се включат всички желаещи. [Ефектът от месната храна върху моралните сили – т. 658, 683-687; дом сред природата, връзката му с начина на хранене и с морала – т. 711; липса на морална сила, дължаща се на това, че децата се отдават на ядене и пиене – т. 347; храни, причиняващи безпокойство и нервност – т. 556, 558, 562, 574; насищането на апетита отслабва моралните сили – т. 231]
4 С, с. 35, 36, 1876 г.