Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Жив в края на времето – 5 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Тази вечер бих искал да ви заведа в град Ерусалим. Град Ерусалим е един от най-очарователните градове в света. Посещавал съм Ерусалим множество пъти и всеки път аз съм бил удивен от културата, историята на Ерусалим и мозайката от различни личности. Когато минеш през една от вратите на този стар град, ти непосредствено се озоваваш в една тълпа от евреи, араби, християни, туристи и бизнесмени от целия свят. Ерусалим е един наистина очарователен град с изключителна и удивителна култура. Винаги съм се възхищавал на юдеите в този град – древните израилтяни, евреите. Израилтяните вярват, че Ерусалим им е бил даден от Бога. И когато вървиш през града днес, можеш да усетиш във въздуха аромата на пресни плодове, можеш да чуеш разговорите в тесните калдъръмени улички – това е едно удивително място. Но винаги съществува това чувство у древните евреи, че Бог им е дал града. Че града е техен, защото Бог им го е дал.
Няма по-свято място за древния юдеин, от това, което е непосредствено до известния Дворец на скалата. Той е бил построен през осми век от мюсюлманите. Точно там се намира стената на плача, т.е. западната стена, която е остатък от Соломоновия храм. Естествено, след като той бил разрушен, тя е построена отново от юдейския четверовластник Ирод. Хиляди юдеи идват до тази стена и пишат своите молитви на листчета хартия. След това ги поставят в нея. Тяхната молитва е да се възвърне славата на древното царство. Тази стена е толкова важна за юдеите, защото те вярват, че един ден Бог ще възстанови Соломоновото царство. Те вярват, че признак за това е тази стена. Но точно над тази стена е Дворецът на скалата. Това е второто от най-светите места за нашите приятели – мюсюлмани. Този дворец е бил построен над скалата, на която се предполага, че Авраам е щял да принесе Исмаил в жертва. Някой ще каже: „Почакай малко! Библията казва, че Авраам е щял да принесе Исаак.“ Нашите приятели – мюсюлмани вярват, че Авраам е щял да принесе Исмаил, защото той бил обещаното дете. И така, те построили този удивителен Дворец точно над скалата, на която Авраам – бащата на исляма, е щял да принесе Исмаил в жертва. Те също вярват, че Мохамед се е възнесъл на небето от това място. Можете да си представите този конфликт: западната стена, надолу от Двореца, която е най-святото място за юдеите, Дворецът на скалата – най-святото място за нашите приятели – мюсюлмани и освен това още едно противоречие – и едните и другите вярват, че Ерусалим е техен град. Това е причината, поради която процесът на установяване на мир в Средния изток е бил разстройван в продължение на толкова дълго време – поради двете деца на Авраам – Исмаил и Исаак. Така, че Ерусалим наистина е град на голям конфликт. Той е обект на гигантската борба между две идеологии – от едната страна са евреите, а от другата – арабите. Но почакайте! Има още един, който също е бил роден тук. Един друг, който дойде в тази земя. Ерусалим означава „град на мир“, но е изпълнен с конфликти. Ще има ли някога мир в Ерусалим? Но има ли някой, който е идвал тук и който може да прекрати конфликтите в света? В този град на мир избухват бомби, взривяват се автобуси. Хиляди са загубили живота си през вековете и днес улиците на Ерусалим са кървави улици. Но има ли някой, който е идвал тук в този град и който може да донесе мир на нашето разтревожено сърце и мир на този размирен град? Има ли някой, който е дошъл и е живял тук преди 2000 години? Който е дошъл с друг вид сила и друго царство? Един, който е дошъл тук и който може да промени не само Ерусалим, като размирен град, но може да промени и нашето обезпокоено сърце? Когато дойде, Той каза: Йоан 18:36: „Моето царство не е от този свят. Ако царството ми беше от този свят, служителите Ми щяха да се борят…“ Ерусалим е центърът на Исляма, центърът на Юдеизма, но той също е центърът на Християнството.
Преди 2000 години Исус дойде в Ерусалим и каза: „Моето царство не е от този свят.“ То не беше царство на меча, но царство на Духа. Не беше царство, чиято мощ щеше да покори римската армия, но царство, чиято мощ щеше да покори греха в сърцето – царство на Духа, царство на душата. В нашия век на военни действия, в нашия век на ядрено въоръжаване, ми се струва, че ние се нуждаем от друг вид царство. Едно царство на сърцето, царство на душата, царство на духа. Силата, от която се нуждаем днес, не е ядрената сила, но силата на Христос, за да надмогнем над непреодолимите навици. Силата на Христос, за да победим нежелани навици, силата на Христос, която да избави хората от наркотиците, силата на Христос, за да избави хората от алкохола, силата на Христос, за да избави хората от страстите им, силата на Христос, за да избави хората от злия им нрав. Може би Този, който беше тук преди 2000 години държи ключа към тази победа. Следвайте ме внимателно. Ако Христос е просто един добър човек, ако Исус е просто един морален и етичен учител, ако Христос е просто един философ, тогава Той не може да осигури Божествена сила. Философът може да даде идеология, но философът не може да осигури сила, която да влезе в теб и да те промени. Така, че ние имаме нужда от нещо повече, отколкото да знаем, какво да направим. Ние се нуждаем от сила, за да го направим, приятели. Ние имаме нужда от нещо повече, отколкото древната философия на някои светии от Средния изток. Ние имаме нужда от нещо повече отколкото мистични водачи, които да ни представят евтини философии. Ние се нуждаем от Божия Син, Който може да дойде и да преобрази живота ни.
Нека да тръгнем на пътешествие тази вечер и да видим, кой в действителност е бил Той. Защото само, когато разбереш наистина, кой е Той, ти можеш да получиш силата, с която да промениш живота си. Исус казва в Йоан 5:39: „Тези са Писанията, които свидетелстват за Мен“. Бих искал да ви взема на пътешествие тази вечер, за да проследим живота на Исус Христос. Биографиите на хората се пишат след като са живели, но удивително е, че биографията на Исус е написана преди да е живял.
Нека да вземем, например, една римска арена. 25 хиляди души стоят наоколо. Те крещят и реват. Християни биват хвърляни на лъвове. Те ги разкъсват. Това, което става на арената е спорт. Но почакай малко! Какво дава на тези християни такава вяра, за да свидетелстват? Защо те желаят да бъдат хвърлени на лъвовете? Защо те не се страхуват да бъдат измъчвани и да бъдат изгорени на клада? Защото вярват, че Христос е повече от просто един добър човек. Христос е повече от просто един етически философ. Христос е повече от просто един религиозен учител. Те вярват, че Исус е Божият Син, обитаващ в човешка плът. Те вярват, че Той е дошъл от небето. Те вярват, че да се откажеш от вярата си в Него означава да загубиш вечния живот.
Нека да погледнем към живота Му тази вечер. Какво им е дало такава сила? Какво им е дало такава смелост? Какво им е дало такава твърдост? Какво им е дало тази способност да свидетелстват? И как можем ние да получим тази сила в своя живот?
Пророчеството предварително е разкрило мястото на Христовото рождение, начинът, по който щеше да се роди, предаването Му и всички събития, съпровождащи смъртта Му. Нека да се върнем обратно към едно древно пророчество в книгата на пророк Михей написано 700 години преди Христос. Михей 5:2: „А ти, Витлееме Ефратов, от тебе ще излезе Този, Който ще бъде владетел в Израил.“ Пророк Михей пише 700 години по-рано. Той назовава градът, в който Исус щеше да се роди. Кой е бил градът? Витлеем. „Леем“ означава „пекар“ или „хляб“. „Витлеем“ означава „къщата на пекаря“. Исус – хляба на живота, беше роден във Витлеем – градът на пекаря. Но кой е градът, в който Исус е живял? Витлеем ли е този град? Градът, в който Исус е живял е Назарет. Назарет е на север в Галилея, а Витлеем е на юг в Юдея. Нека да предположим, че вие и аз сме на посещение на святото семейство. И нека това става два месеца преди рождението на Исус и Мария е била бременна от седем месеца. Посещаваме Назарет, който е на 58 километра северно от Витлеем. Днес разстоянието може да се измине за няколко минути с автобус, но тогава е била необходима седмица, за да се отиде с магаре. Но нека да предположим, че посещаваме Мария и Йосиф в Назарет и ги питаме: „Йосифе, къде ще бъде родено детето?“ Йосиф ще отговори: „В Назарет, разбира се.“ Питаме някой друг, например съседите: „Къде ще бъде родено детето?“ „В Назарет.“ Да предположим сега, че Мария е от девет месеца бременна и остават две седмици, за да роди. Питаме сега: „Къде ще бъде родено детето?“ Мария е от девет месеца бременна. Тя няма намерение да отива никъде, нито да язди магаре. Но в същия ден, в който святото семейство пристига от Назарет във Витлеем, Месия бил роден. Това е чудо. Христос е бил роден във Витлеем точно така, както е било предсказано от пророк Михей 700 години по-рано. Но вие знаете, че когато Яков събрал своите деца около себе си, за да ги благослови, той казал думите, които четем в книгата Битие написана 1500 години преди рождението на Месия. В Битие 49 глава Яков казва: „Не ще липсва скиптър от Юда, докато дойде Сило“ т.е. Месия. Яков имал 12 сина. Той казал: „Един от тях – Юда, ще управлява, когато Месия се роди“. Той е можел да даде 11 погрешни от всичко 12 възможни отговора.
Следете мисълта ми! Да предположим, че вие сте се обзаложили и в 11 от всички 12 случая сте загубили по 1000 долара и само веднъж от 12 пъти сте спечелили 1000 долара. Харесвате ли това съотношение 11 към 1? Ако на някой му харесва, нека си вдигне ръката. Това въобще не ви харесва, нали? Някои хора казват, че библейските пророчества просто улучват и че това е някаква голяма случайност. В това пророчество има 11 възможности да се сгреши и само една възможност да се даде правилен отговор. Христос бил роден точно във Витлеем, точно в Юдея, точно така както било предсказано.
Приятели, Библията не е обикновена книга и Христос не е обикновен човек. Само един единствен случай има в историята, когато девица е заченала и родила син. Пророк Исая е пророкувал това повече от 600 години по-рано. Нека да прочетем заедно Исая 7:14: „Ето, девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил“. Какво означава Емануил? Бог с нас. Това е Божествено чудо – девица единствен път в историята да зачене и да роди. Исус е бил заченат от Светия Дух в утробата на Мария и пророк Исая е предсказал това. Библията не е обикновена книга. Христос не е обикновен човек. Когато изучавате живота на Христос в Библията, вие откривате, че биографията на Исус е била написана предварително. В Лука 1:28-31 ангелът на пророчеството потвърждава, че предсказанията на Исая са верни. Знаете, че има някои, така наречените скептици, които казват: „Когато Исая 7:14 съобщава, че девица ще зачене, тази, която е заченала е била млада жена и ние не мислим, че това е пророчество.“ По-добре да слушам ангела, отколкото да слушам някой скептик. Ето, вижте в Лука 1:28-31 са записани думите на ангелът, който казва: „И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.“ В действителност ангелът казва, че това е изпълнение на пророчеството на Исая. Наистина Исус беше повече отколкото един добър човек, повече от един учител по етика, повече от един морален философ. Той беше Божият Син, защото когато овчарите в небето погледнаха нагоре и видяха светлината на небето, ангелите пееха: „Слава на Бога в небето.“ Това бебе, което се роди в една ясла във Витлеем беше Божият Син. Исус Христос, Този, Който дойде, е Този, Който може да преобрази живота ти. В книгата Числа 24:17 Библията беше казала, че ще се издигне звезда от Яков. Това е 1500 г. по-рано. И това бе звездата, която заведе мъдреците точно на мястото, където се роди Исус. Целият Стар завет е изпълнен с тези пророчества. Ще бъде роден във Витлеем. Ще бъде роден от девица. Ще бъде роден в Юдея. Звезда ще води мъдреците. Защо тези пророчества са толкова прецизни? За да могат размишляващите умове и търсещите сърца, интелигентните хора да почувстват, че Христос не е просто един философ, че не е просто един добър човек и етик. Но Той е Божият Син. И Той може да ти даде вечен живот. Начинателят на вечния живот е действителен. Исая 61 предсказва службата на Този Месия. Чуйте: „Господ Ме е помазал да благовествам на кротките.“ Нуждаеш ли се от благи вести тази вечер, приятелю? Благата вест, че греховете ти могат да бъдат простени, че животът ти може да бъде преобразен. „…Да превържа сърцесъкрушените…“ Съкрушено ли е твоето сърце тази вечер? Исус може да превърже раните на твоето съкрушено сърце – съкрушено от развод, съкрушено поради смъртта на детето ти или на любимия. „…Да проглася освобождение на пленниците…“ – тук се крие тайната на силата. Тук е отговорът на въпроса, как можем да преодолеем непобедими навици. Исус щеше да прогласи освобождение на пленниците – пленници на страстите, пленници на алкохола, пленници на наркотиците, пленници на гнева, пленници на раздразнителността, пленници на недоволството, пленници на егоизма и егоцентризма. Библията казва: „Той ще прогласи освобождение на пленниците.“ Ти можеш да си отидеш свободен. Христос прави повече, отколкото да ти покаже пътя, по който трябва да вървиш. Той ти дава сила, за да вървиш по този път. Христос прави повече, отколкото да напише един морален договор. Той влиза в твоя живот чрез Светия Си Дух. Той може да преобрази живота ти. Християнството не означава да скърцаш със зъби, да стискаш юмрук и да се надяваш да живееш морален живот. Християнството не означава да знаеш нещо, а да обичаш някого. Чрез Своята сила Исус Христос дава сила на пленниците, Той отваря затвора на вързаните, освобождава хванатите от зли духове. Той може и днес да освобождава мъжете и жените попаднали в ръцете на Сатана. Библията казва, че Той ще прогласи освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. Исус Христос е повече от един добър човек. Той вървеше през тълпата, докосваше очите на слепите и те се отваряха, докосваше ушите на глухите и те чуваха. Този Христос докосна човек, чиято ръка бе парализирана и той оздравя. Този Христос докосваше сакати и те скачаха и ходеха отново. Този Христос прие Мария Магдалена, която бе хваната в акта на прелюбодейство и доведена при Него. Той пишеше на пясъка греховете на тези, които я доведоха. Той каза: „Жено, къде са твоите обвинители?… Иди си и не съгрешавай вече! Аз не те осъждам. Аз ти прощавам. Моите ръце са протегнати към теб тази вечер. Може би другите не искат да ти простят и те осъждат, но Аз не те осъждам. Аз ти прощавам“, каза Исус.
Приятелю, само Христос може да прощава грехове. Ако Исус беше просто един морален философ, Той нямаше да може да прощава нашите грехове. Но Този, Който дойде от небето, Този, срещу Когото ние съгрешихме, бе в човешка плът, живя съвършения живот, който ние трябваше да живеем, преживя смъртта, която ние трябваше да преживеем. И Този Христос е жив и протяга ръка към теб тази вечер, за да ти предложи спасение. Осъждането може да бъде отнето. Вината може да бъде отнета. Ти можеш да получиш мир тази вечер. Твоите грехове могат да бъдат простени тази вечер. Неговата сила може да те преобрази тази вечер. Той живя преди 2000 години и показа Своята Божествена сила като отваряше слепи очи и глухи уши. Тази сила е също толкова действителна тази вечер. Този Христос е също толкова действителен тази вечер. И Той присъства тази вечер на нашата среща чрез Светия Си Дух. Той желае не само да научиш нещо, но Той иска промяна на сърцето и живота. Божия Дух може да дойде тук тази вечер и може да те промени и да те преобрази.
По време на живота Си тук на земята Исус отиде на гроба на Лазар. Лазар беше мъртъв от четири дни. Исус дойде до гроба му и извика: „Лазаре, излез!“ Само Божият Син има власт над смъртта. Само Божия Син може да извърши възкресение от гроба. Той е повече от един добър човек. Той е повече от един етичен и морален философ. Той може да прощава грехове. Неговата сила може да променя живота. Той може да възкресява мъртвите. Бих желал да сложа в краката Му всичко, което съм и всичко, което имам. Ако Той е Бог и аз Го отмина, пропуснал съм всичко. Ако Той е морален философ и Го отмина, някой друг морален философ ще дойде. Ако Той е учител по етика и аз Го отмина, някой друг ще дойде с друго учение. Но Той наистина е Божият Син. Ако Той наистина е живият Христос, ако Той наистина ми предлага вечен живот и аз Го отмина, тогава аз съм изпуснал всичко, приятелю. Тази вечер Христос ти говори чрез страниците на Своето слово. През последните 24 часа от живота Му се изпълниха с поразителна точност пророчества, написани стотици години по-рано. Парчетата от мозайката съвпадат едно с друго с необичайна прецизност. Пророчествата са се изпълнили едно след друго в края на живота Му. Защо? За да могат мислещите умове и търсещите сърца да се уверят, че този Христос е Синът на живия Бог.
Как мога да преодолея греха? Как мога да преодолея непобедимите навици в своя живот? Ела с мен за малко в една градина наречена Гетсимания. И там през последните часове на живота Си, Исус дойде и коленичи между дърветата и каза: „Отче, не Моята, но Твоята воля да бъде.“ Остави този зъл нрав, остави страстите, остави този гняв, остави това клюкарство, остави този алкохол, остави тези наркотици. Исус ги остави там, приятелю. Светът трепереше на везните. Исус каза: „Не моята, но Твоята воля да бъде.“ Като приемам, че Исус е Божият Син, аз идвам до своята Гетсимания. Аз идвам и казвам: „Господи, аз съм Твой. Всичко, което имам, е Твое.“ И Този необикновен Христос придава на нашето сърце сила и твърдост.
През последните 24 часа от живота Му светът бе поставен на везните. Тогава Той наклони везните. Исус – Божият Син, живият Христос изпълни едно след друго пророчествата. Вижте това невероятно пророчество записано в Псалм 41:9: „Да! Самият ми близък приятел, комуто имах доверие, който ядеше хляба ми, вдигна своята пета против мен.“ Давид е изказал това пророчество 1000 години по-рано. Предсказание, което ни говори, че един приятел ще предаде Христос, а не враг. Кой беше този приятел, който Го предаде? Юда. От къде знае Библията 1000 години по-рано, че един приятел ще предаде Христос, а не враг? От къде знае Библията, че това пророчество щеше бъде изпълнено с изумителна точност? Защото Библията не е обикновена книга. Библията е вдъхновена от живия Бог и Христос също не е обикновен човек. Вижте, как се изпълнява пророчеството. Обърнете внимание на точността. Захария 11:12,13. Тези думи са написани няколко века преди Христос: „И така, те ми претеглиха за заплата…“ Каква е била заплатата? Тридесет златни монети ли? Двадесет и пет сребърника ли? Тридесет сребърника. От къде знае Библията, че ще бъдат тридесет сребърника, а не 25 златни монети? „… и аз взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря.“ Тук има четири пророчества. Първото е, че ще бъдат 30 сребърника, нито 25 нито 35. Второ, че ще бъде сребро, а не злато. Трето, че парите ще бъдат хвърлени, а не дадени на свещеника и четвърто – това ще стане в Божия дом, а не вън на някое друго място. Захария е предсказал точната цена, видът на парите, точно начинът, по който парите щяха да бъдат платени и точното място, където щяха да бъдат платени. Това предсказание се е изпълнило с поразителна точност. Юда, един от учениците на Христос, Го предаде, както бе предсказал Давид 1000 години по-рано. Той разбира, че е твърде тежко да държи кървавите пари. Всяка личност, която продава Христос, осъзнава, че това, което получава в замяна, е като сапунени мехури и като песъчинки, които изтичат между пръстите, като сянка, която отминава. Да продадеш Христос за пари, заради спорт, заради удоволствие или заради някаква професия означава да направиш най-фаталната грешка в живота си, приятелю. Юда взел тези пари – тридесет сребърника и Библията казва, че ги хвърлил в храма и си заминал. А свещеникът казал: „Какво ще ги правим?“ Те купили грънчаревата нива, за да погребват там чужденци.
От къде знаят псалмите 1000 години по-рано, че Исус ще бъде предаден от приятел? От къде знае Захария няколко века по-рано, че парите ще бъдат тридесет сребърника и че с тях свещениците ще купят грънчаревата нива, за да погребват в нея чужденци? Библията не е обикновена книга и Христос не е обикновен човек, приятелю. Той е Божият Син и за това Той може да промени твоя живот. За това връзките, с които си вързан, могат да бъдат разхлабени. Понеже Християнството не е някакъв вид „изъм“… Вижте – „Дарвинизъм“ – завършва на „изъм“ и означава вяра в Дарвин. „Комунизъм“ – завършва на „изъм“ – вяра във философията на комунизма. „Марксизъм“ – завършва на „изъм“ – вяра в Маркс. Християнството не е „изъм“. Християнството е една действена и мощна вяра, която свързва мъже и жени с живата сила на Христос. Той идва и преобразява изцяло живота им, прави ги способни чрез силата Си да бъдат това, което никога не биха били със собствената си сила. Библията продължава. Защо тези пророчества са толкова прецизни? За да убедят търсещия ум, че си струва да положиш живота си в Неговите нозе, че си струва да отдадеш себе си на Него.