Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Загубената битка с апетита – 109 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Загубената битка с апетита – 109 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

745. Невъздържанието започва от нашите трапези, като ядем нездравословна храна. След известно време, в резултат на продължително себеугаждане храносмилателните органи се изтощават и приетата храна не задоволява апетита. Организмът става болнав и се подбужда желанието за още по-дразнеща храна. Чаят, кафето и месото имат бързо въздействие. Под влиянието на тези отрови нервната система се възбужда и в някои случаи за известно време интелектът сякаш е подсилен и въображението – по-образно. Тъй като за кратко време резултатите от тези възбуждащи вещества са положителни, мнозина правят извода, че наистина се нуждаят от тях и продължават да ги употребяват. Но винаги има реакция. Неестествено възбудената нервна система получава сила за момента от бъдещия си източник на сила. Цялата временна възбуда на организма бива последвана от чувство на потиснатост. След породената от тези вещества временна възбуда силата на раздразнените органи отслабва съразмерно. Апетитът се приучва към още по-силни дразнители, които да поддържат и да увеличават приятната възбуда, като накрая угаждането става навик и се създава непрестанно желание за по-интензивни дразнители – тютюн, вино и силни алкохолни питиета. Колкото повече се угажда на апетита, толкова по-чести и по-трудни за контролиране ще бъдат неговите желания. Колкото повече организмът отслабва, станал неспособен да живее без изкуствени дразнители, толкова повече страстта към тях се засилва, докато накрая волята бива победена и силата за ограничаване на неестественото желание за тези прищевки сякаш се изгубва.
Единственият сигурен начин на действие

Единственото сигурно действие е човек да не се докосва, да не вкусва, да не държи чай, кафе, вино, тютюн, опиум и силни алкохолни напитки. Хората от сегашното поколение в сравнение с предците имат двойно по-голяма нужда да извикат на помощ силата на волята, укрепена чрез Божията благодат, за да устоят на сатанинските изкушения и да се противопоставят и на най-малкото желание на извратения апетит.
3 С, 487, 488, 1875 г.

Конфликтът между истината и себеугаждането

746. Обстоятелствата около Корей и неговата група, въстанала срещу Мойсей и Аарон и срещу Йехова, са записани като предупреждение за Божия народ и най-вече за онези, които живеят на земята непосредствено преди края на вековете. Сатана е подбудил някои хора да имитират примера на Корей, Датан и Авирон, като създават смутове сред Божия народ. Всички, които си позволяват да се възпротивят на ясните свидетелства, се самоизмамват и наистина започват да мислят, че хората, върху които Бог е положил бремето на Своето дело, са се издигнали над Божия народ и че съветите и укорите им са нежелателни. Те въстават срещу ясното свидетелство, което Бог иска служителите Му да занесат като порицание срещу нечестието сред Божия народ. Свидетелствата против увреждащите чай, кафе, енфие и тютюн са раздразнили някои среди, защото това би премахнало идолите им. За известно време мнозина се колебаеха дали изцяло да ги пожертват, или да отхвърлят ясните свидетелства и да се поддадат на желанията на апетита. Те заеха неустановена позиция. Имаше конфликт между тяхната убеденост в истината и желанието им за себеугаждане. Нерешителността ги направи слаби и у мнозина апетитът взе надмощие. Употребата на бавните отрови притъпи в тях възприемането на святите неща. Накрая решиха: Каквито и да са последиците, няма да си налагаме ограничения. Ужасното решение веднага издигна разделителна стена между тях и другите, които според Божието нареждане се изчистваха от нечистотата на плътта и духа и се усъвършенстваха в святост със страх от Господа. Изречените ясни свидетелства се изпречиха на пътя им и ги обезпокоиха значително. Утешиха се, като започнаха да воюват и да се опитват да убедят себе и другите, че свидетелствата не са верни. Казваха, че хората са прави, а укоряващите вести създават неприятностите. И когато бунтовниците издигнаха знамето си, недоволните се събраха около тях. Всички духовно болни, “сакати” и “слепи” обединяват силите си, за да разпръснат събраното и да посеят семето на разединението.
СС, т. 4, с. 36, 37, 1864 г.

Коренът на невъздържанието

747. Големи усилия се правят за овладяване на невъздържаността, но много от тях не са в правилна посока. Поддръжниците на здравната реформа трябва да осъзнаят какви са злините, резултат от употребата на нездравословна храна, подправки, чай и кафе. Пожелаваме Божията благодат на всички служители на каузата на въздържанието. Но ги поканваме да погледнат по-отблизо причината за злините, срещу които воюват, и да се уверят дали провеждат реформата последователно.
На хората трябва да се обяснява, че балансът на умствените и моралните сили зависи до голяма степен от доброто състояние на организма. Всички наркотици и неестествени стимулиращи вещества, отслабващи и принизяващи физическото естество, водят до намаляване на интелектуалния и моралния тонус. Невъздържаността стои в основата на моралната поквара в света. Като задоволява извратения апетит, човекът губи от силите си, необходими му да устоява на изкушенията.
На реформаторите във въздържателното дело предстои да извършат определена работа, за да образоват хората по този въпрос. Учете ги, че здравето, характерът и дори животът са застрашени от употребата на възбуждащи вещества, които подтикват изтощените човешки сили към неестествена, конвулсивна дейност.
Бъдете упорити и здравето ще се подобри

Що се отнася до чая, кафето, тютюна и алкохолните питиета, единственият сигурен начин на поведение е да не ги докосвате, да не ги опитвате и да не боравите с тях. Чаят, кафето и други подобни питиета влияят по същия начин, както алкохолът и тютюнът и в някои случаи човек да се откаже от тях е толкова трудно, колкото е трудно за пияницата да изостави упойващите напитки. Хората, които се опитват да изоставят тези възбуждащи вещества, за известно време ще изпитват чувство на празнота. Но ако са упорити, ще победят желанието и повече няма да се чувстват зле. Малко време е необходимо на природата, за да се възстанови от нанесените й вреди. Дайте й шанс и тя отново ще събере сили и ще върши работата си благородно и добре.
СВЛ, с. 335, 1905 г.

748. Сатана покварява умовете и унищожава душите чрез фините си изкушения. Ще видят ли нашите хора и ще осъзнаят ли греха на задоволяването на извратения апетит? Ще се откажат ли от чая, кафето, месото и всички възбуждащи храни и ще дадат ли за разгласяване на истината пари, харчени за задоволяване на вредните прищевки?… Какво право има пушачът да застава на пътя на въздържателното дело? По въпроса за тютюна в света трябва да бъде извършена революция, преди брадвата да се положи при корена на дървото. Ние се задълбочаваме още повече. Чаят и кафето подбуждат все по-нарастващото желание за по-силни възбуждащи вещества като тютюн и алкохол.
3 С, с. 569, 1875 г.

749. Що се отнася до месото, единственото, което мога да кажа, е: Оставете го. Всички би трябвало да дават ясно свидетелство срещу чая и кафето и никога да не ги употребяват. Те са наркотици, вредни както за мозъка, така и за другите органи в тялото…
Членовете на нашите църкви да ограничават егоистичния си апетит. Всяко похарчено пени за чай, кафе и месо е пропиляно напразно, защото те пречат на доброто развитие на физическите, умствените и духовните сили.
Писмо 135, 1902 г.

Сатанинско внушение

750. Някои мислят, че не могат да се реформират, че здравето ще бъде пожертвано, ако се опитат да се откажат от чая, тютюна и месото. Това внушение е от Сатана. Точно тези вредни стимулиращи вещества подкопават здравето, създават в организма почва за остри болести, увреждайки фината “машина”, и разрушават защитните стени, издигнати срещу болестите и преждевременното остаряване…
Употребата на неестествени стимулиращи вещества е пагубна за здравето. Тя сковава мозъка и го прави неспособен да оценява вечните истини. Всички, които съхраняват в сърцата си такива идоли, не могат истински да оценят извършеното за тях спасение от Христос чрез живот на себеотрицание, продължително страдание и понасяне на укори, както и чрез даване на собствения Си безгрешен живот за спасяване на загиващия човек.
1 С, 548, 549, 1867 г.
[Въздействието на чая и кафето върху децата – т. 354, 360; чаят и кафето в нашите санаториуми – т. 420, 424, 437, 438; чаят, кафето и месото не са необходими – т. 805; отказването от чай, кафе и др. доказва, че библейските работници са здравни реформатори на практика – т. 227, 717; последиците от пиенето на чай и кафе на обед и вечеря – т. 233; онези, които изпитват желание за чай и кафе, трябва да бъдат просвещавани – т. 779; завет с Бога за отказване от чай, кафе и пр. – т. 41; Е. Вайт не употребява чай и кафе – Приложение I:18, 23; понякога Е. Вайт използва чая като лекарство – Приложение I:18]