Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Заключителната служба – 53 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Заключителната служба на Христос в небесното светилище

Проповядването на определено време за съда, в първата ангелска вест, беше наредено от Бога. Изчисляването на пророческите периоди, на които вестта бе основана, посочваше края на 2300-та денонощия през есента на 1844 год. и не можеше да се поставя под съмнение.

“Гледах” – казва пророк Даниил – “догдето се положиха престоли и Старият по дни седна, Чието облекло беше бяла като сняг и космите на главата Му като бяла вълна, престолът Му – огнени пламъци, и колелата Му – пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион служители Му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред Него; съдилището се откри и книгите се отвориха” Дан. 7:9,10.

Така, във видение, бе представен на пророка великият и тържествен ден, когато животът на всеки човек ще премине пред Съдията на света и характерът му ще бъде разгледан, като на всеки ще бъде отсъдено “според делата му”. Старият по дни е Бог Отец. Псалмопевецът казва: “Преди да се родят планините Ти си дал съществуване на земята и вселената, от века до века Ти си Бог”. Пс. 90:2. Той, Който е първопричината на всяко съществуване и източникът на всички закони, ще председателства съдебното заседание. А светите ангели, чийто брой е “десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди”, ще присъстват на великия процес като служители и свидетели.

“Гледах в нощните видения и ето, един като Човешкия Син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни; и доведоха Го пред Него. И Нему се даде величество, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине и царството Му е царство, което няма да се разруши” . Дан. 7:13,14. Идването на Христос описано тук, не е второто Му пришествие на земята. Той идва при Стария по дни в небето, за да приеме власт, слава и царство, които ще Му бъдат дадени, щом завърши службата Си на посредник. В пророчеството е предсказано, че това идване ще стане в края на 2300-та дни, т.е. през 1844 г. Придружен от небесни ангели, нашият велик Първосвещеник влиза в Светая Светих. Тук се явява пред Бога, за да извърши последното дело от службата Си за човека – делото на изследователния съд, и да издейства изкупление за всички, за които е показано, че имат право да се възползват от Неговите заслуги.