Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Заливащата вълна на покварата – 68 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ЕДИН ВЕК НА ИЗОБИЛНО НЕЧЕСТИЕ.
Ние живеем сред опасностите на последните дни. Тъй като нечестието
е в изобилие, любовта на мнозина охладнява. Думата „мнозина“ се отнася
за ония, които изповядват, че са Христови последователи. Те са повлияни
от господстващото нечестие и са отстъпили от Бога, но не трябва да бъде
така. Причината за това отклонение е, че не стоят твърдо настрана от това
нечестие. Фактът, че любовта им към Бога охладнява поради изобилието
на нечестието, показва, че те в известен смисъл са участници в това
нечестие, иначе то не би повлияло на любовта им към Бога и на тяхната
ревност и ентусиазъм в това дело. (439.1)
ВЛИЯНИЕ НА УНИЗИТЕЛНИТЕ КНИГИ И КАРТИНИ.
Много от младите четат книги с голямо желание. Те четат всичко, което
им попадне. Вълнуващите любовни истории и нечисти картини имат
покваряващо влияние. Романите се четат от мнозина с голямо желание. В
резултат на това тяхното въображение се осквернява. Често се разпространяват
за продажба фотографии на голи жени, поставят се в колите. Тези
отвратителни снимки се намират и във фотографските ателиета или висящи
по стените на хора, които се занимават с отпечатване. В днешно време
покварата се разлива навсякъде. Пожеланието на окото и покварените страсти
се разпалват от гледане’ и четене. Сърцето се развращава от въображението.
Умът намира удоволствие в съзерцание на сцени, които събуждат все по-
ниски страсти. Тези покварени картини, гледани с осквернено въображение,
покваряват морала и подтикват заблудените, заслепени същества да отпуснат
юздите на сладострастието. Тогава следват грехове и престъпления,
които повличат съществата, създадени по Божия образ, надолу към нивото
на животните, като накрая ги потопяват в погибел. (439.2)
СЛАДОСТРАСТИЕТО – ОСОБЕН ГРЯХ.
Една ужасна картина на състоянието на света ми беше представена.
Неморалността изобилства навсякъде. Сладострастието е особеният грях
на този век. Никога порокът не е надигал така високо безобразната си
глава с такава дързост като сега. Народът сякаш е вцепенен и любителите
на благодетелта и истинската доброта са почти отчаяни от неговата дързост,
сила и от неговата обичайност. (440.1) ..
Бях насочена към Римляни 1:18-32, едно истинско описание на света
преди Второто пришествие на Христос. (440.2)
Грехът, а не тежките страдания и изпитания отделят Неговия народ от
Бога и го правят неспособен да се радва и да Го прославя. – Грехът
унищожава душите. Грях и порок съществуват в семействата на пазителите
на съботата. (440.3)
САТАНИНСКАТА АТАКА СРЕЩУ ЮНОШИТЕ.
Особеното дело на Сатана в тези последни дни е да завладее умовете
на юношите, да поквари чувствата им и да разпали страстите им, защото
той знае, че така може да ги води към нечисти мисли. Така всички
благородни склонности на ума ще бъдат унизени и той може да ги владее,
за да ги използва за намеренията си. (440.4)
ПОКАЗАТЕЛ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ОБЩЕСТВОТО.
Юношите днес са сигурен показател за бъдещето на обществото и като
ги гледаме, на какво може да се надяваме в бъдеще? Мнозинството от тях
обичат забавленията и мразят работата … Имат само малко самообладание
и се дразнят и гневят при най-нищожен повод. Много хора от всяка
възраст и обществено положение са без принципи и без съвест и със своето
безделничество и прахосничество се втурват в порока и покваряват
обществото, докато нашият свят стане втори Содом. Ако апетитите и
страстите бяха под контрола на разума и на религията, светът щеше да
бъде много по-различен днес. Бог никога не е възнамерявал да съществува
настоящето състояние на нещата. То е постигнато с очевидно нарушаване
на природните закони. (440.5)
ПРОБЛЕМИТЕ СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА СЪС СЕБЕ СИ.
Онези, които правят възвишено изповедание, не разбират греха на
злоупотребата със себе си и сигурните му резултати. Дълго време практикуваният
навик е ослепил разума им. Те не осъзнават извънредната
греховност на този покваряващ грях. (441.1)
Юношите и децата от двата пола се занимават с морално осквернение
и практикуват този отвратителен, унищожаващ душата и тялото порок.
Много изповядващи се за християни, са така заслепени от същия навик,
че моралната им чувствителност не може да бъде събудена да разберат,
че това е грях, че ако продължават, сигурните му резултати ще доведат
до унищожение на тялото и ума. Човекът, най-благородното същество на
земята, създадено по Божия образ, се превръща в скот. Прави себе си
напълно покварен. Всеки християнин ще трябва да се научи да въздържа
страстите си и да бъде управляван от принципа. Ако не прави така, той
е недостоен да носи името християнин. (441.2)
Моралното омърсяване е направило много повече от всяко друго зло,
за да причини дегенерация на човешката раса. То се упражнява в такава
тревожно голяма степен и донася почти всякакви болести. Даже много
малки деца, още бебета, родени с естествена раздразнителност на половите
органи, намират моментално облекчение, като ги стимулират с ръка,
което само увеличава възбудата и води до повторение на този акт, докато
се установи навикът, който укрепва с израстването им. (441.3)
СКЛОННОСТТА КЪМ СЛАДОСТРАСТИЕ СЕ УНАСЛЕДЯВА.
Родителите обикновено не подозират, че децата им разбират всичко за
този порок. В толкова много случаи родителите са истинските грешници.
Те са безчестили съпружеските си привилегии и чрез отдаване на удоволствието
са укрепили животинските си страсти. С тяхното укрепване моралът
и интелектуалните способности са отслабени. Духовното е било
победено от животинското. Децата са родени с добре развити животински
склонности. Родителите са отпечатали собствения си характер върху тях.
Децата на тези родители почти винаги проявяват отвратителните навици
на тайния порок. Греховете на родителите ще бъдат напомнени от техните
деца, защото родителите са отпечатали върху тях собствените си
сладострастни склонности. (442.1)
ОМАГЬОСВАЩО РОБСТВО.
Дълбоко се развълнувах, като видях животинските страсти, ръководещи
мъже и жени с издигнат интелект и способности. Тези хора биха могли
да се заемат с едно добро дело и да упражнят мощно влияние, ако не бяха
поробени от ниските си страсти. Доверието ми в човека ужасно се разклати.
(442.2)
Показани ми бяха хора с вид на добро поведение, които не си позволяват
свободно държание с другия пол, но виновни за навика на тайния
порок, извършван почти всеки ден в живота им. Те не се въздържат от
този ужасен грях дори по време на най-тържествените събрания. Те слушаха
най-тържествени и впечатлителни проповеди за съда, които сякаш
ги поставяха пред Божия трибунал, като ги караха да се боят и да треперят,
но само час по-късно отново се заемат с любимия си омагьосващ грях,
осквернявайки собствените си тела. Те бяха такива роби на това ужасно
престъпление, че изглеждаха лишени от силата да управляват страстите
си. Ние сме работили за някои много усърдно, молили сме се сериозно
за тях, но не сме знаели, че сред нашите най-сериозни усилия и тревоги
силата на греховния навик е взела надмощие и тези грехове са били
извършвани. (442.3)
ЗНАНИЕТО ЗА ПОРОКА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ОТ НЕГОВИТЕ ЖЕРТВИ.
Които напълно са привикнали към този унищожаващ душата и тялото
порок, не могат да се успокоят, докато не предадат бремето на тайното
зло на онези, с които общуват. Любопитството веднага се събужда и
знанието за порока се предава от юноша на юноша, от дете на дете, докато
почти няма такъв, който да остане невеж за този унизителен грях. (443.1)
Един покварен ум може да посее много повече зли семена за кратко
време, отколкото мнозина могат да изкоренят за цял живот. (443.2)