Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Започни в дома – 82 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Въздържанието трябва да започне в семейството и на трапезата. Майките имат важна отговорност – да подготвят за живота чрез правилна дисциплина и мъдро възпитание такива деца, които ще бъдат в състояние да заемат почти всяко положение, да се отнасят с почит към всекидневните задължения на живота и да ги вършат с удоволствие.
Отговорностите на майката са изключително важни и святи. Тя трябва да учи децата си още от люлката да практикуват навици на самоконтрол и жертвоготовност. Ако времето й е запълнено с глупавите занимания на този изроден век – мода, компании и други, децата й няма да изградят правилен характер. Майката християнка не трябва да се грижи само за външната страна на отглеждането на децата, а и за това, как те биха могли да придобият здраво тяло и висок морал.
Много майки скърбят поради царуващото навсякъде невъздържание, но не поглеждат по-дълбоко, за да открият причината. Всеки ден приготвят силно подправени и различни по вид ястия на едно хранене, а това изкушава апетита и насърчава преяждането. Кухнята на нашия американски народ е такава, че кара хората да стават пияници. Апетитът е ръководен принцип при доста голяма група от хора. Всеки, който не контролира апетита си, като яде непрекъснато и предимно нездравословна храна, загубва силата да се съпротивлява на неговите прищевки и на другите страсти, а тя ще бъде толкова по-слаба, колкото по-силно вкоренени в него са неправилните навици за хранене. Майките имат нужда да почувстват дълбоко своята отговорност пред Бога и света – да дадат на обществото деца с хармонично развити характери. Мъжете и жените, които излизат на сцената на живота с добре изградени твърди принципи, ще бъдат подготвени да устоят неопетнени сред моралното падение на този изроден свят (1875 г., т. 3, с. 502, 503).
Тъй като здравословното състояние зависи от нормалното развитие на физическите сили, каква ли грижа трябва да се полага тогава, за да не се употребяват никакви възбудители и никакви наркотици.
Тютюнът е бавна и коварна отрова, а последствията от него се отстраняват от организма много по-трудно, отколкото при алкохола. От каква сила се нуждае този, който употребява тютюн, за да сложи край на този вреден навик? По отношение на тютюна в света трябва да се извърши истинска революция, преди брадвата да бъде поставена при корена на дървото. Бихме искали да подчертаем още по-силно важността на този въпрос. Чаят и кафето възбуждат апетита, който от своя страна засилва желанието за още по-силни възбудители като тютюн и алкохол. Ето че отново стигаме до дома и до всекидневното хранене в християнското домакинство. Практикува ли се въздържание във всичко? Провеждат ли се реформи, които са жизнено важни за здравето и щастието?
Всеки истински християнин ще владее апетита и страстите си. Ако не се освободи от ярема и робството на желанието за ядене, той няма да стане истински послушен Христов последовател. Отдаването на апетита и страстите е една от главните причини, поради които вестта за спасението не въздейства върху сърцата. Невъзможно е силата на истината да освети душата, тялото и духа на човека, когато той се управлява от апетита и страстите.

* * *
Всички трябва да пазят способностите си за възприемане, за да не ги победи Сатана, тъй като те са входовете на душата.

Като народ ние изповядваме, че сме реформатори и носим светлина в света, че сме верни Божии стражи, пазещи всяка врата, през която Сатана би могъл да влезе с изкушенията си, за да изврати апетита. Примерът и влиянието ни трябва да бъдат вложени като сила на страната на реформацията. Би трябвало да избягваме всяка практика, която би затъмнила съвестта или би насърчила изкушението. Не трябва да отваряме никаква врата, която би дала на Сатана достъп до ума на човека, създаден по Божи образ. Ако всички бъдат бдителни и верни в опазването на малките вратички, представляващи не контролираната употреба на така наречените безвредни напитки като вино и ябълково пиво, тогава ще бъде затворен и главният вход, отвеждащ към пиянството. Всяко общество се нуждае от ясна цел и твърда воля да не докосва, да не вкусва и да не консумира нищо вредно. Тогава реформата във въздържанието в храненето ще бъде силна, постоянна и пълна.