Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Заседанията на съветите – 33 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Присъстващите на заседанията на съветите трябва да помнят, че се срещат с Бога, Който им е поверил тази работа. Нека се събират с благоговение и сърдечно освещение. Събират се да обсъдят важни въпроси, свързани с делото на Господа. Във всяко нещо делата им да показват, че желаят да разберат волята Му за плановете, необходими за напредъка на Неговото дело. Да не губят нито една минута за разговор, който не е важен, защото Господнята работа трябва да се управлява съвършено в търговско отношение. Ако някой член от съвета е невнимателен и непочтителен, да му се напомни, че се намира в присъствието на свидетел, който „претегля“ всички действия.
Разкрито ми бе, че събиранията на съветите не всякога са приятни на Бога. Някои са идвали на тези заседания със студен, твърд, критичен, лишен от любов дух. Такива хора могат да навредят много, защото с тях е и злият, който ги държи на погрешната страна. Не рядко тяхното незаинтересовано поведение, когато се обмислят въпросите, създава затруднение и бави взимането на решения. Божиите служители, които се нуждаят от почивка на ума и сън, са били много затруднени и обременени от тази работа. Надявайки се да стигнат до едно решение, те продължават заседанията до късно през нощта. Животът обаче е твърде скъпоценен, за да се рискува по този начин. Оставете Господ да носи товара. Чакайте Той да уреди трудностите. Дайте почивка на уморения мозък. Неподходящите часове са вредни за физическите, умствените и моралните сили. Ако на мозъка се дава точното време за почивка, мисълта ще бъде ясна и бърза и работата ще напредва.

Отношението на диетата към заседанията на комисията
Преди да се събират на заседание на съвета или комисията, всеки от братята ни трябва да се представи пред Бога, да изпита внимателно сърцето си в усърдни молитви. Молете се Господ да ви разкрие Себе Си, за да не критикувате или обсъждате неразумно предложенията.
Когато се намират на отрупани с храни маси, често пъти хората ядат много повече, отколкото може лесно да се смила. Претовареният стомах не може да функционира правилно. Резултатът е неприятни усещания на отпадналост на мозъка и умът не реагира бързо. Чрез неподходящи комбинации на храните се получава смущение; вътрешностите се разстройват, кръвта се замърсява и мозъкът се помрачава.
Навикът да се преяжда или да се ядат много видове ястия на едно хранене често пъти причинява диспепсия. Така сериозно се наврежда на деликатните храносмилателни органи. Напразно обаче стомахът протестира и моли мозъка да проследи причината до резултата. Храната, която се яде в повече или недобрата комбинация, вреди. Ако не се обръща внимание на предупреждаващите неприятни симптоми, ще се появят болки и болестта ще замести здравето.
Някои може би ще попитат какво общо има това със заседанията на комисията. Твърде много. Последиците на лошото хранене се вмъкват в заседанията на съвета или на комисията. Умът е повлиян от състоянието на стомаха. Увреденият стомах предизвиква разстроено и неуравновесено състояние на мозъка и често пъти е причина човек упорито да поддържа погрешни мнения. Предполагаемата мъдрост на такъв човек е глупост пред Бога.
Излагам това като причина за състоянието на много заседания на съвета и комисията, където са се давали малко основания на въпроси, изисквали всъщност внимателно проучване, и решения от най-голяма важност са били вземани прибързано. Често пъти, когато трябваше да има единодушие в мненията, крайни и отрицателни думи съвършено променяха атмосферата на заседанията. Тези резултати ми се представяха често.
Излагам тези въпроси сега, защото ми бе заръчано да кажа на моите братя в проповедничеството – чрез невъздържане в яденето вие ставате неспособни да разграничавате ясно свещения и обикновения огън. И чрез това невъздържание също изявявате своето незачитане към предупрежденията, които Господ ви е дал. Неговото слово към вас е: „Кой измежду вас се бои от Господа и слуша гласа на Неговия служител, но ходи в тъмнина и няма светлина? Такъв нека се уповава на името Господне и нека се обляга на своя Бог. Ето всички вие, които запаляте огън, които обикаляте себе си с главни, ходете в пламъка на огъня си и всред главните, които сте разпалили. Това ще имате от ръката ми – в скръб ще легнете“ (Исая 50:10, 11).
Няма ли да се приближим по-близо до Господа, за да ни избави от всяко невъздържание в ядене и пиене, от всяка несвята, похотлива страст, от всяко беззаконие? Не ще ли се смирим пред Бога, оставяйки настрана всички неща, които развалят плътта и духа, за да имаме в страха към Него съвършена святост на характера?

Внимателно и с молитва обсъждане
Нека всеки, който присъства на заседанията на съвета, напише в сърцето думите: „Аз работя за време и за вечността; отговорен съм пред Бога за подбудите, които ме карат да действам“. Нека това бъде неговият девиз. Молитвата на псалмиста нека бъде негова молитва: „Господи, постави стража на устата ми, пази вратата на устните ми. Да не наклониш сърцето ми към какво да е лошо нещо, та да върша нечестиви дела с човеци, които беззаконстват. И не ме оставяй да ям от вкусните им ястия“ (Пс. 141:3, 4).
Когато се съветвате за напредъка на делото, никой не трябва да бъде контролна власт, глас за всички. Предложени методи и планове трябва да се обмислят внимателно, за да могат всички братя да решат кое трябва да се следва. При изследването на области, където дългът ни зове, добре е да се вземат под внимание срещащите се там трудности.
Доколкото е възможно, съветът трябва да разяснява плановете си на хората, за да може и разсъждението на църквата да подкрепи техните усилия. Много от църковните членове са благоразумни и имат други превъзходни умствени качества. Трябва да се събуди интересът им за напредъка на делото. Мнозина могат да бъдат водени да се взрат по-дълбоко в Божието дело и да търсят мъдрост от горе, за да разширят Христовото царство чрез спасяване на души, които загиват от липса на словото на живота. Към числото на онези, за които се говори, ще се прибавят още мъже и жени с благородни умове: „Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде“ (Йоан 15:16).

_____________
На всеки от вашите съвети трябва да вземате със себе си Господа. Ако при събиранията ви имате съзнанието за Неговото присъствие, тогава чрез молитва всичко ще бъде обсъждано съвестно. Всеки безпринципен мотив ще бъде потиснат и правдивостта ще бележи вашите разсъждения както в големите, така и в малките неща. Най-напред се допитайте до Бога за съвет, защото това е необходимо истинското общуване помежду ви.
Бдете да не би ангажиращата суетня на живота да ви принуди да занемарите молитвата точно тогава, когато най-много се нуждаете от нейната сила. Съществува опасност набожността от сърцето да бъде прогонена поради прекалена предприемчивост. Голямо зло е да изпаднете в състояние, в което душата се заблуждава относно силата и небесната мъдрост, които трябва само усърдно да искате. Вие се нуждаете от онова просветление, което единствено само Бог може да даде. Никой не може да оправи случаите си, освен чрез Божията мъдрост (Свидетелства, т. V, 1889 г., с. 560).