Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Засилва низките страсти – 100 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Засилва низките страсти – 100 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

683. Едва ли е имало друго време, когато хората повече да са се нуждаели от най-простата диета. Не трябва да сервираме месо на децата си. С влиянието му се възбуждат и засилват най-низките страсти и се стига до залиняване на моралните сили.
2 С, с. 352, 1869 г.

684. Бях поучена, че с яденето на месо естеството се принизява и хората биват ограбени от любовта и симпатията, които би трябвало да изпитват към всеки човек. Ние сме съставени от това, което ядем, и хората, чиято диета се състои предимно от животинска храна, стигат до състояние, в което позволяват на низките страсти да вземат контрол над висшите духовни сили…
Ние не предписваме някаква особена линия, която трябва да бъде спазвана в диетата. Има много видове здравословни храни, но твърдим, че месото не е добрата храна за Божия народ. Тя принизява човешкото естество. Как може в страна като тази, където има изобилие от плодове, зърнени храни и ядки, човек да мисли за ядене на мъртва плът?
Ръкопис 50, 1904 г.

685. Ако нещата в нашите домове, които съставят църквите ни, бяха такива, каквито трябва да бъдат, можехме да извършим двойно повече работа за Господа. Според дадената ми светлина вестта на здравната реформа трябва да се провъзгласи най-решително. Онези, които ядат месо, подклаждат най-низките страсти и приготвят пътя за връхлитането на болести.
Писмо 200, 1903 г.

686. Твоето семейство яде много месо и животинските страсти са били засилени, а в същото време интелектуалните сили са отслабнали. Ние сме съставени от това, което ядем, и ако се храним предимно с месо, вземаме от животинското естество. Ти си насърчила по-низшата част от твоето естество, а си отслабила по-висшата.
2 С, с. 60, 61, 1868 г.

687. Преди да завърши конференцията, искаме всепроникващата истина на Божието слово да обхване всеки един от нашите хора. Искаме всички да разберат, че месото не е подходящата им храна. Тя подхранва животинските страсти у тях и у децата им. Бог иска да възпитаваме чедата си в правилни навици на ядене, обличане и труд. Желае да правим каквото можем, за да поправим развалената “машина”. [Ефектът от яденето на месо и тежки храни върху децата – т. 348, 350, 356, 357, 361, 578, 621, 711]
“Бюлетин на Генералната конференция”, 12 април 1901 г.

Най-сигурният начин на действие

688. Интелектуалните, моралните и физическите сили се изчерпват от честото ядене на месо. Организмът се разстройва, интелектът се замъглява и моралната чувствителност се притъпява. Казваме ви, скъпи братко и сестро, най-добре е да изоставите яденето на месо.
2 С, с. 64, 1868 г.

Не се разбира причината

689. Последиците от яденето на месо може да не се видят веднага, но това не е доказателство, че то е безвредно. Малцина могат да бъдат убедени, че месото, което са изяли, е отровило кръвта им и е причинило страданията им.
СВЛ, с. 315, 1905 г.

690. Този въпрос ми е представен в различни аспекти. Не се осъзнава колко голяма е смъртността, причинена от яденето на месо. Ако хората разбираха това, нямаше да чуваме извинения и аргументи в полза на задоволяването на апетита с мъртва плът. Има изобилие от добри храни за задоволяване на глада, без да слагаме на масите си животински трупове като част от нашето меню.
НС, с. 8, 1896 г.

691. Много хора умират от болести, дължащи се изцяло на яденето на месо, а в същото време не само те, но и други едва ли подозират каква е истинската причина. Някои не чувстват веднага ефекта, но това не е доказателство, че месото не им вреди. То руши бавно организма и все пак за известно време жертвата може да не усеща нищо.
[ХВБХ, 48]; ЗС, с. 115, 1890 г.

692. Като защита за навика ви да ядете месо многократно сте повтаряли следните думи: “Колкото и да е вредно за другите, на мен не ми вреди, тъй като съм го ял цял живот”. Но не знаете колко добре бихте се чувствали, ако се бяхте въздържали от него.
2 С, с. 61, 1868 г.