Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Защо се дава светлина върху здравната реформа – 3 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Защо се дава светлина върху здравната реформа – 3 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

20. В тези последни дни Господ е допуснал светлината Му да ни огрее, за да се разпръснат донякъде мракът и тъмнината, обхванали миналите поколения поради греховни навици, и да се намалят последиците от злините, причинени от невъздържано ядене и пиене.
В Своята мъдрост Господ изведе един народ да бъде отделен от света по дух и живот, а децата му да не са склонни за въвеждане в идолопоклонство и да не се опетняват от покварата, завладяваща този век. Божият план е вярващите родители и техните деца да се отличават като живи представители на Христос и като кандидати за вечен живот. Всички участници в Божественото естество ще отбягват покварата, явила се в света чрез похотта. Християнско съвършенство не е възможно да постигнат хора, които се отдават на апетита си.
2 С, с. 399, 400,1870г.

21. Бог е позволил светлината на здравната реформа да ни озари в тези последни дни, та като ходим в нея да избегнем много от опасностите, които ще ни застрашават. Сатана действа с голяма сила, за да подведе хората да се отдават на апетита, да удовлетворяват склонностите си и да прекарват дните си в суета и глупост. Той им дава развлечения в един живот на егоистични забавления и чувствени удоволствия. Невъздържаността изпива силите на ума и тялото. Победеният по такъв начин човек е на сатанинска почва, където ще бъде изкушаван, тревожен и накрая чрез удоволствията завладян от врага на всичко праведно.
ХВБХ, с. 75, 1890 г.

22. За да запазим здравето, е необходима умереност във всичко – умереност в работата, умереност в храненето и пиенето. Нашият небесен Баща даде светлината на здравната реформа, за да ни предпази от злините, които може да причини опороченият апетит. Така че обичащите чистотата и светостта ще знаят как да използват с благоразумие добрите неща, дадени от Бога на хората, та чрез практикуване на въздържаност във всекидневния живот да бъдат осветени от истината.
[ХВБХ, с. 52, 1890]; ЗР, с. 120, 121

23. Нека винаги се има предвид, че най-висшата цел на реформата в хигиената е да се осигури възможно най-доброто развитие на ума, тялото и душата. Всички природни закони, които са Божии, са създадени за доброто ни. Послушанието към тях ще допринесе за нашето щастие в този живот и ще ни помогне в подготовката за следващия.
ХВБХ, с. 120, 1890 г.

Значението на здравните принципи

24. Показано ми бе, че принципите, дадени ни в ранните дни на нашата вест, са толкова важни днес и трябва да бъдат спазвани толкова добросъвестно, колкото в миналото. Има някои хора, които никога не са следвали светлината, дадена им по въпроса за храненето. Сега е време да извадим светилото изпод шиника и да го оставим да грее с чисти и ярки лъчи.
Принципите на здравословното живеене имат голямо значение за нас не само като отделни личности, но и като народ.
Сега всички са подложени на изпит. Кръстили сме се в Христос и ако изпълним нашата част, като се отделим от всичко, което би ни повлякло надолу и би ни направило такива, каквито не трябва да бъдем, ще ни бъде дадена сила да израстем в Христос – нашата жива “Глава”, и ние ще видим Божието спасение.
Само когато проявим мъдрост по отношение на принципите на здравословния живот, можем напълно да се събудим и да видим злините, идващи от неправилното хранене. Хората, които, след като видят грешките си, имат смелостта да променят своите навици, ще открият, че процесът на реформа изисква борба и голяма упоритост. Когато се оформи правилният вкус, те ще осъзнаят, че яденето на храна, смятана преди за безвредна, всъщност бавно и сигурно е водила към диспепсия и други болести.
9 С, с. 158-160, 1909г.

В предните редици на реформаторите

25. Адвентистите от седмия ден имат изключително важни истини. Преди повече от 40 години Господ ни даде специална светлина по здравната реформа, но как сме я възприели? Колцина са отказали да живеят в хармония с Божиите съвети? Като народ ние трябва да напредваме според получената светлина. Наше задължение е да разбираме и да уважаваме принципите на здравната реформа. По въпроса за въздържанието трябва да сме по-напред от другите хора. И все пак между нас има добре подготвени църковни членове и дори служители на евангелието, които не почитат много дадената от Бога светлина по този въпрос. Те се хранят и се трудят, както си искат.
Нека учителите и водителите в нашето дело да заемат твърда позиция на библейска основа по отношение на здравната реформа и да дават ясно свидетелство на хората, вярващи, че живеем в последните дни на земната история. Трябва да се прокара разделителна линия между служещите на Бога и служещите на себе си.
9 С, с. 158, 1909 г.

26. Трябва ли очакващите “блажената надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, Който даде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за Себе Си люде за Свое притежание, ревностни за добри дела” да бъдат по-назад от днешните така наречени християни, които не вярват в скорошното идване на нашия Спасител? Особеният народ, очистван от Бога за Негово притежание, който скоро ще бъде грабнат на небето, без да види смърт, не трябва да изостава от другите в добри дела. В усилията си да отстранят покварата на плътта и духа, усъвършенствайки се в святост и в страх от Бога, те трябва да бъдат толкова по-напред от всички други класи хора на земята, колкото изповеданието им е по-възвишено от това на останалите.
1 С, с. 587, 1867 г.

Здравната реформа и молитвата за болните

27. За да бъдат очистени и да останат чисти, адвентистите от седмия ден трябва да имат Светия Дух в сърцата и в домовете си. Господ ми даде светлина, за да разбера, че когато днешният израилев народ* се смири пред Него и отстрани от храма на душата всяка нечистота, Той ще чуе молитвите за болните и ще благослови чадата Си в използването на Неговите средства за лекуване на болестите. Когато човек направи с вяра всичко възможно, за да се пребори с болестта, използвайки дадените от Бога прости методи на лечение, усилията му ще носят Божието благословение.
Ако и след даването на изобилната светлина Божият народ поддържа лоши навици, като угажда на апетита и отказва да се реформира, ще страда от неизбежните последици от нарушението. Ако Божиите чада са решили на всяка цена да задоволяват извратения си апетит, Бог няма да ги избавя с чудо от последствията на техните прищевки. “… в скръб ще легнете” (Исая 50:11).
Избралите да бъдат арогантни, заявявайки: “Господ ме изцери, няма защо да се ограничавам в храненето; мога да ям и да пия, както ми харесва”, всъщност се нуждаят от възстановителната Божия сила в тялото и в душата. Тъй като Господ милостиво те е излекувал, не трябва да мислиш, че можеш да възприемаш разпуснатите навици на света. Направете така, както Христос посъветва при едно дело на изцеление – “Иди си, отсега не съгрешавай вече” (Йоан 8:11). Апетитът не трябва да бъде вашият бог.
9 С, с. 164, 165,1909г.

28. Здравната реформа е част от специалното Божие дело в полза на Неговия народ…
Видях причината, поради която Бог не чува молитвите на Своите служители за болните между нас. Ако ги чуе не може да бъде прославен, докато те нарушават здравните закони. Видях също, че е определил здравната реформа и Здравния институт, като средства, които да подготвят пътя за по-пълен отговор на молитвата с вяра. Вярата и добрите дела трябва да вървят ръка за ръка в облекчаване на страданията на болните между нас, за да бъдат способни да прославят Бога на земята и да бъдат спасени по време на Христовото пришествие.
1 С, с. 560, 561,1867г.

29. Мнозина очакват, че Бог ще ги запази от болест само защото са Го помолили за това. Бог обаче не зачита техните молитви, защото вярата им не е усъвършенствана от дела. Бог няма да извърши чудото да запази от болест хора, които не се грижат за себе си, а непрекъснато нарушават здравните закони и не полагат никакви усилия да се предпазват от болестите. Правим ли всичко според силите си, за да бъдем здрави, можем да очакваме благословени резултати и да молим с вяра Бога да благослови усилията ни да запазим здравето. Той ще отговори на молитвите ни, ако това е за прослава на името Му. Но нека всички знаят, че имат свой дял. Бог няма да направи чудо за здравето на хора, поели пътя към болестта чрез безгрижно отношение към здравните закони.
Хора, които задоволяват апетита си, а после страдат поради невъздържаността си и вземат лекарства да се облекчат, могат да бъдат сигурни, че Бог няма да се намеси и да спасява здравето и живота им, така безсмислено застрашени. Причината е породила последствието. Като крайна мярка мнозина спазват наставленията от Божието слово и искат църковните старейшини да се молят за възстановяване на здравето им. Бог не смята за уместно да отговаря на молитви, отправени в полза на такива хора, защото знае, че ако здравето им се възвърне, те отново ще го пожертват на олтара на нездравия апетит. [Виж също т. 713]
ДД, т. 4, с. 144, 145, 1864 г.

30. Господ обеща на древния Израил, че ако се държи за Него и изпълнява заповедите Му, ще го пази от всички болести, които бе нанесъл на египтяните. Обещанието обаче бе дадено с условие за послушание. Ако израилтяните бяха спазвали дадените наставления и се бяха възползвали от предимствата си, биха станали нагледен пример пред целия свят за здраве и просперитет. Те не успяха да изпълнят Божието намерение и така загубиха благословенията, които биха могли да бъдат техни. Все пак чрез Йосиф, Даниил, Мойсей, Илия и много други имаме благородни примери за резултата от следването на истинския план за добър живот. В наше време същата вярност ще доведе до същите резултати. За нас е писано: “Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина” (1Петрово 2:9).
9 С, с. 165, 1909 г.

31. Ако израилтяните бяха изпълнявали получените съвети и се бяха възползвали от предимствата си, те биха станали нагледен урок пред света за здраве и благоденствие. Ако като народ бяха живели според Божия план, биха били запазени от болестите, сполетели другите народи. Повече от всеки друг народ биха притежавали физическо здраве и сила на интелекта. [Виж също т. 641-644]
СВЛ, с. 283, 1905 г.

Християнското състезание

32. “Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние нетленен” (1Кор. 9:24,25).
Тук са посочени добрите резултати от самоконтрола и навиците на въздържанието. Различните игри, учредени от древните гърци в чест на техните богове, са използвани от апостол Павел като илюстрация за духовното войнстване и наградата от него. Участниците в игрите трябвало да бъдат тренирани чрез най-строга дисциплина. Забранена била всяка прищявка, която би отслабила физическите сили. Изисканата храна и виното били забранени, за да се увеличи физическата енергия, издръжливостта и твърдостта.
Спечелването на наградата, към която се стремели – венец от краткотрайни цветя, даван сред бурните аплодисменти на тълпата – се смятало за най-висока чест. Ако можело да се издържи толкова много, да се прояви такова себеотрицание заради надеждата да се спечели награда без стойност само от един човек, колко повече себеотрицание трябва да проявим за неповяхващия венец и за вечния живот!
Предстои ни да вършим дело. Нека го извършваме упорито и честно. Всичките ни навици, вкусове и наклонности трябва да бъдат обучени в съгласие със законите на живота и здравето. По този начин ще можем да осигурим най-доброто физическо състояние и да придобием способността да правим разлика между злото и доброто.
ХВБХ, с. 25, 1890 г.