Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Защо трябва невинните хора да страдат – 8 (2-ра част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Когато Адам и Ева съгрешили, тази планета станала планета в бунт. Те изгубили своето господство, престанали да бъдат принц и принцеса и така Сатана станал господаря на света. Кой ще изкупи обратно този свят? Адам и Ева съгрешили, те отворили вратата на смъртта. Сатана станал господарят на този свят. Кой ще я откупи обратно? Кой ще я спаси? Точно когато Адам и Ева напущали Едемската градина, Бог им дал едно чудесно обещание. Ще унищожи ли Бог тази разбунтувана планета? Ще изпрати ли Бог тази планета някъде в отдалечените краища на Космоса? Какво ще направи Бог? Божията любов няма да Му позволи да унищожи тази планета. Черната сянка на смъртта е над нея, но Божията справедливост трябва да се прояви. Вие, които имате деца, знаете това. Нека да си представим, че вие чистите килима и детето влиза с мръсни обувки. И вие виждате една, две, три, четири кални стъпки на килима и казвате: „Джони, моля те, не цапай килима. Мама сега ще го почисти“. И вие започвате да го чистите, търкате с ръце, изливате различни препарати и накрая сте много горди, че сте се справили. Но след малко детето идва и стъпва отново с калните си обувки на килима и вие казвате: „Джони, моля те, не го прави отново“. И така вие отново слагате от препарата за почистване. Пет минути по-късно детето прави отново същото. Какво ще направите, ако детето нарочно повтори пет пъти тази своя постъпка? Ще кажете ли: „Всичко е наред. Няма проблеми. Не се притеснявай, Джони, може би не си разбрал“? Така ли се държите след като Джони е влязъл за трети път с кални обувки? Приятелю, всяко дете, към което родителят си променя изискванията, се обърква, нали? Причината, поради която децата са толкова объркани, е, че родителите казват нещо, но после променят решението си. Бог е твърде мъдър, за да позволи бунтът да продължи. Защото Бог бе казал на Адам и Ева: „Ако ядете от това дърво, вие ще умрете“. За Бог не е било проблем да каже: „Не се безпокойте, нямах това предвид наистина“. Това би причинило объркване сред ангелите, сред човешките същества, объркване между херувимите и серафимите. Бог е твърде милостив и любящ, за да унищожи Адам и Ева и планетата Земя. Но също така Той е справедлив и вината трябва да се понесе. Така, че какво би могло да се направи? Библията ни казва, какво – Сам Христос щеше да дойде и да обитава на земята в човешка плът. Какво щеше да направи Бог? Библията е ясна. Самия Бог щеше да разреши проблема. Обещанието за Спасител е дадено в Битие – Христос щеше дойде. И когато дойдеше, Той щеше да живее съвършения живот, който ние би трябвало да живеем. Той щеше да умре вместо нас, понеже заплатата на греха е смърт. Адам и Ева, след като ядоха от забраненото дърво, трябваше да умрат. Първият човек съгреши и заслужи смъртта и обрече цялата човешка раса на смърт. Вторият Адам, Христос, дойде и ходи свято по земята, на която първият Адам се провали и умря, за да ни даде живот. И така, първият Адам съгреши и донесе какво? Смърт. Втория Адам – Исус Христос, чрез съвършения Си живот донесе живот. Чуйте обещанието на Библията – Лука 19:10: „Понеже Човешкия Син дойде да потърси и спаси погиналото“. Той дойде да ни потърси, за да ни спаси. Йоан 3:17. Бог осъди ли света за греха? Какво казва Библията? „Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.“ Чрез греха и бунта нашия свят се отдръпна от Бога. Христос дойде, за да живее съвършен живот, за да премахне проклятието. Христос дойде да ни освободи от осъждението, Христос дойде да даде живот, там където имаше само смърт. Но сега ти може би питаш: „Марк, имам един много практичен въпрос. Ние сме родени в свят, който Христо е изкупил, свят, в който със сигурност Исус е живял, но кажи ми, как да се възползвам от това. Когато преживявам драмата на развода, как може това да ми помогне? Как може да ми помогне, ако току-що са ми открили рак? Когато не мога да си изплатя сметките, как ще ми помогне това? Когато домът ми е разрушен от земетресение, когато ураганът ‘Андрю’ е отнесъл къщата ми, как това ми помага? Марк, аз съм невинен и страдам. Това всичко е добра теория. Нашият свят е бил създаден съвършен от нашия Бог. Адам и Ева съгрешили, нашата планета е в бунт, с ума си разбирам, но в сърцето си все още чувствам болка. Аз все още се чувствам притиснат от трудностите, страданията; животът ми често изглежда разбит.“ Христос беше роден от Мария, заченат от Светия Дух. Но домът, в който Христос се роди, беше съвсем беден. Когато Христос служеше в обществото, Той беше отхвърлен. Исус знае какво е бедността, не защото е небесен Бог, а защото Той сам дойде на земята в човешка плът. Истината, приятелю, е, че Исус разбира твоите трудности и копнежи. Исус срещна изкушенията на Сатана и Той знае, какво значи да си изкушаван. Ще кажеш: „Почакай! Исус никога не е бил съблазнен с алкохол, наркотици, ако е така, как би могъл Той да е мой Спасител, как би могъл да съчувства на страданията ми?“ Приятелю, Исус пости 40 дни. Физическите потребности и копнежи на тялото Му, когато бе постил 40 дни, бяха по-големи от която и да било страст, която имаш за алкохол, цигари или секс. Физическите нужди, които Исус изпитваше през тези 40 дни, Му показаха, какво значи да си подложен на страшните сатанински изкушения към плътта и Той знае, какво значи да ги преодолееш. Ти си казваш: „Но Той не знае, какво значи да се развеждаш, какво е самота, какво значи да плачеш на възглавницата си в два часа сутринта.“ Чуй, приятелю, Библията е твърде ясна – Исус знае, какво е самота. Той разбира какво е да си съвсем сам. Да прочетем Евр. 2:14: „И тъй понеже децата…“ Кои са децата? Ние. „И тъй, понеже децата са същества от обща плът и кръв, то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола.“ И така, Исус сподели същия живот, подобно на нас. Той знае, какво е да си уморен и гладен. Той знае, какво значи да си изпълнен с мъка, разочарование и скръб. И Той казва: „Аз разбирам твоята болка. Исая 49:15,16: „Обаче те, ако и да забравят, Аз все пак няма да те забравя. Ето, на дланите Си съм те врязал.“ Когато Исус увисна на кръста и гвоздеите бяха забити в дланите Му и кръвта се стичаше по ръцете Му, Когато Христос висеше на кръста с трънен венец на главата Си и кръв стичаща се по лицето Му и тръните нараняваха очите Му… Когато висеше на кръста, Той понасяше физическа болка. Понасяш ли физическа болка в живота си? Исус знае, какво значи това. Изпитваш ли душевна болка? Юда го предаде, Петър се отрече от Него, евреите го отхвърлиха, римляните го разпънаха на кръст. Той висеше на кръста сам. Той дори извика: „Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?“ Грехът бе толкова голям, че Той бе обвит от тъмнината. В твоята най-дълбока самота Той не само те разбира, но Той чувства това, което преживяваш. Когато ти се чувстваш самотен и Той се чувства така, когато си тъжен и Той е тъжен, когато си отхвърлен и Той се чувства отхвърлен, когато изпитваш душевна болка и Той изпитва душевна болка.
Има една интересна история. Малко момче раздавало вестници в едно селце. Наблизо имало ферми. Момчето обикаляло фермите със своя велосипед и си вършело работата. То искало да има куче. Но кучето за което мечтаело било порода „златна овчарка“. Момчето харесвало тази порода. По това време в тази част на страната, човек можел да си купи „златна овчарка“ за 25 долара. Това малко момче било на 12 години и сърцето му копнеело за такова куче. Веднъж с колелото си то стигнало до една ферма, на която имало табела: „кученца за продан“. Отпред стоял един мъж, до който момчето се приближило и казало: „Господине, видях табелката. Какви кученца имате?“ „Златни овчарки.“ „Имате златни овчарки? Колко струват?“ „25 долара.“ „Аз съм спестил 25 долара, господине. Имам тези пари. Мога ли да видя кученцата?“ „Разбира се – казал мъжът.“ И така, мъжът изсвирил ((пауза)) и след малко тези златни овчарки дотичали. Красива майка – послушна, отговорна – и четири малки кученца тичали след нея. Момчето се затичало, гушнало тези кученца, а те го лижели по лицето. То било възхитено. Казало: „Господине, искам едно.“ Пет минути по-късно едно пето малко кученце се появило от зад ъгъла. То било с крив крак. „Какво е станало с това кученце, господине?“ „Роди се така. Роди се с крив крак.“ „Какво ще го правите, господине?“ „Не става за нищо. След час ще го извадя в гората и ще го разстрелям. Това е всичко, което мога да направя за него.“
Това пето кученце било мръсно, кално, не било хранено, било с криво краче, но момчето казало: „Господине, господине, ще ви дам 25 долара за него. Това е кучето, което искам. Това с кривия крак, това мръсното.“ А мъжът отговорил: „Синко, ти си луд. Защо ще дадеш 25 долара, които си спестявал шест месеца за такова куче?“ Малкото момче започнало да вдига крачола на панталона си и отдолу се открили метални скоби стегнати около крака му. Момчето имало детски паралич. И то казало: „Господине, това куче се нуждае от някой, който да го разбира, а аз го разбирам.“
Аз се нуждая от някой, който да ме разбира, когато съм сам. Нуждая се от някой, който да ме разбира, когато съм изпълнен с мъка, когато дъщеря ми е катастрофирала и аз моля Бог за нея. Аз се нуждая от някой, който да разбере физическите и душевните ми болки, защото във живота на всеки има мъка. Трудни дни идват във всяко семейство. Ние живеем в свят на болести, страдания, смърт и в който всяко семейство един ден ще преживее мъка и душевна болка. Но Христос казва: „Марк, Аз те разбирам. Аз дойдох тук на земята и преживях една от най-жестоките физически болки. Аз преживях най-жестоката душевна агония. Аз висях на кръста и кръвта се стичаше по мен. Всяка моя капка кръв, която изтече поради моята физическа, душевна и умствена агония изтече, за да мога да те разбера.“ И така, тази вечер аз мога да дойда със своите трудности, със своята тъга, аз мога да дойда със своето разочарование. Исус разбира и Той придава сила, с която да посрещнем своите нужди. Когато невинни хора страдат, Христос е там, когато сърцето ти е разбито, Исус е до теб, когато се отнасят с теб нечестно, Христос е до теб, когато животът ти е объркан, Исус е до теб. Библията никога не е обещала, че добрите няма да страдат. Библията никога не е обещала, че невинните няма да са в беда. Но Библията обещава, че когато минаваш през най-гъстата тъмнина, когато си умъчнен и разочарован, Христос е до теб и ръцете Му са широко отворени, за да те прегърне силно, за да погали косата ти и да ти прошепне в ухото: „Аз съм с теб, дете мое.“
Библията казва, че едно врабче не пада без Божието знание и ако Той се грижи за врабчетата, то Той се грижи и за Теб. В евангелието от Матей 10:29-30 се казва, че Той е загрижен за дребните неща в твоя живот. Всички косми на главата ти са преброени. Е, при някой от вас те напълно липсват, при други са по-малко, но колкото са, всички се знаят.
Преди няколко дни, аз си решех косата, когато едно от децата ми влезна – всъщност 16 годишния ми син, погледна ме и каза: „Татко, какво правиш? Ще оплешивееш.“ А аз му казах: „Не, само я дърпам, за да порасне по-бързо и закрие това оголено местенце на главата ми.“
Библията казва, че космите на главата ни са преброена. Това е друг начин за Бог да ни каже: „Аз съм загрижен за дребните неща в твоя живот.“ Да, невинните хора ще страдат. Да, ние живеем в свят на страдания, болести, трудности, мъка и разочарование. Да, живеем в свят, в който падат бомби, появяват се урагани. Живеем в свят с глад и бедност. Но живеем в свят, в който е живял Исус Христос. Този свят е изкупен, той е Христов. И един ден Той ще дойде, за да ни заведе у дома. Ще дойде, за да премахне страданията, болестите и скръбта. Но докато сме тук и ги преживяваме, Той не само ни разбира, но Той ни дава сила, за да се справим. Чуйте, какво се казва в книгата на Исая 41:10: „Не бой се, защото Аз съм с тебе. Ще те укрепя, да! Ще ти помогна. Да! Ще те подпра с праведната Си десница.“ Исая каза: „Да, Аз ще ти помогна!“ Душевни болки, мъка. Вие казвате: „Марк, как ще ни обясниш това нещо? Хитлер уби 6 милиона евреи. Къде беше Бог в този момент? Къде беше Той тогава? Влакове се пълнеха в Европа. Казваха на хората: ‘Елате, ще ви изведем на тихо и спокойно място.’ Хиляди отиваха и като се качваха на влаковете, не отиваха на тихо място с басейни, а в газови камери.“ Всички тези минали времена са ужасни, ужасни – стомахът ми се свива, повдига ми се. Хората отиват там, в лагерите на смъртта, в Бухенвалд, Освиенцим, Аушвиц. Хората били разделени на три групи. Първите – млади, после стари и девойки. Те били сваляни веднага от влака, събличали ги голи и ги отвеждали под душовете в газовите камери. Всички умирали веднага. Другата група живеели шест месеца. После всички бивали убивани. В тези лагери хората живеели най-много до девет месеца. Господи, къде беше в Аушвиц? Шест милиона убити. Защо, Боже? Трябва да зная. Аз влязох в тези стаи в Аушвиц? Там имаше човешки коси. Те ги подстригвали и бръснели и употребявали косите им, за да си правят одеала. Има една стая със златни зъби, които били избивани с чук. Ужасно е! Една стая с малки детски обувки?… Господи, къде беше Ти? Боже, защо тази бруталност, това страдание? Ако съществуваш, защо стана всичко това, Боже? Напрягам си ума. Защо? После отидох при килиите. И там на стената беше издълбан кръст. И под кръста умиращият затворник бе издълбал следните думи: „Христос беше тук.“ Аз получих отговор на моя въпрос. По време на най-големите страдания в Аушвиц Той бе там. Неговото любящо сърце състрадаваше. Винаги, във всяко време на страдание, болест и смърт, Той е до теб. Той е до всяко момче, което не може да тича и стои в инвалидна количка. Той е с всяка жена, чиито брак е разбит и сърцето й съкрушено. Той е с всяка плачеща майка и баща, чиито деца са посегнали към наркотиците. Той е с всяко страдащо дете. Той е с всяко гладуващо дете. Той е там по време на урагани. Когато невинни хора страдат, Той е до тях, за да укрепи ръцете им и да ги окуражи. Но някой казва: „Това ли е всичко? Ако това е всичко, цялата ни надежда, че Той ни разбира и дава сили. Тази надежда е добра, но с нея стигаме до само до гроба и повече нищо.“ Има по-голяма от тази надежда, приятели. Библията учи, че един ден грехът, страданието, трудностите и мъката ще изчезнат. Езек. 28:16,18: „Ще те унищожа. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващ… Затова извадих огън изсред тебе, който те изяде и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат“. Бог казва, че болестите няма да съществуват вечно, трудностите и мъката няма да продължат вечно. Бог казва на Сатана: „Аз ще те унищожа накрая. На края на времето Исус Христос ще дойде, Той ще слезе от небето, Той ще дойде в слава и величие.“ Страданието ще приключи. Шекспир казва: „Целият свят е една сцена, а всички мъже и жени са актьори.“ Апостол Павел казва, че нашият свят е за показ на ангели и хора. Бог е позволил грехът да се развива. Бог е позволил трудностите и страданията да продължават. Бог е тук. Той е изкупил света, но в Своята мъдрост пред целия Всемир Бог ни убеждава, че грехът никога вече не ще се допусне. Той ни уверява, че душевните мъки никога няма да се появят отново. Защото, като виждаме сега болестите, страданията и смъртта, които са резултат от греха, ние ще кажем: „Боже, искаме ти да ни водиш! Боже, искаме само ти да си нашият Водач! Господи, Ти си Единственият, Който можеш да ни направиш радостни и щастливи.“ И един ден Той ще дойде. Той ще каже: „Сбъдна се. Свърши се. Няма повече душевна болка, мъка, разочарование, тъга.“. „Както светкавицата се вижда от изток до запад“, така и ние ще видим Пришествието на Човешкия Син (Матей 24:27). В Откровение 1:7 Библията казва: „Той идва с облаците и ще Го види всяко око“. Той идва със слава, с величие. Идва да сложи край на греха. Няма да има повече Сомалия, Босна, Херцеговина, Руанда, градове, по чиито улици стоят наркомани, алкохолици, няма да има рак, болести, страдание, смърт.
Той идва. И когато дойде, ние ще Го срещнем във въздуха, за да бъдем с Него в небето. Ще бъде сложен завинаги край на греха, страданията и болките. В един свят на мъка, страдания и болка, Той все още управлява и държи всичко в ръцете Си. И един ден Той ще оправи всичко. Един ден Той ще обясни всяка тайна на вашето сърце, която никога не сте били способни да разберете. Има много неща в твоя живот, които ти искаш да разбереш. Но ти просто не ги разбираш – твоето детство, мъката и тъгата в него, твоя брак, болестта, която внезапно те сполетя. Много тайни в твоя живот, които ти не разбираш, много въпроси, които чакат отговор. Може никога да не разбереш причините в този свят, но знай това – Той разбира, Той чувства болките, които преживяваш. Той желае да те вземе в ръцете Си. Той иска да задоволи желанията ти. Той иска да те привлече близо, Той иска да възстанови разбитото ти сърце, да ти даде сила и кураж, които само Той може да даде. Един ден Той ще оправи всичко. Един ден Той ще обясни тайните, които днес изглеждат толкова тъмни. Приятелю, очите Му гледат врабчето и аз знам, че Той наблюдава и теб. Нека да се помолим заедно:
„Господи тази вечер, ние живеем в свят на страдания, разочарования и сърдечна болка. Но Бог идва в този свят, Бог идва. Той ни съчувства, Той питае състрадание към нас. Ние можем да намерим утеха, смисъл, изцеление и сила в Него. О, Боже, тази вечер, ние Ти благодарим, че един ден Ти ще възстановиш реда навсякъде. Благодарим ти, че един ден тъгата, сърдечната болка, разочарованието ще изчезнат. Благодарим Ти, че един ден Всемирът ще е възстановен. И нашите сърца чакат този ден и заради него ние можем да гледаме отвъд сълзите, мъката и разочарованието си, напред към новия свят, който Христос ще ни даде. Благодаря ти, Боже, за това, че освети мрака ни и ни даде радост. За всичко това молим в Твоето име. Амин.“