Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Защо трябва невинните хора да страдат – 8 (1-ва част) – Открития в пророчеството – Марк Финли

Задавали ли сте си някога този въпрос? Ако Бог е толкова добър, защо има толкова много зло в света? Ако Бог е толкова добър, защо трябва невинни хора да страдат? Когато астронавтите гледат земята отгоре, често докладват за чудната, невероятна гледка отгоре, която не са очаквали да видят, преди да проникнат в Космоса. Когато астронавтите гледат от Космоса към Земята, те докладват за тази изумрудено-зелената планета, която е така величествена и красива, погледната от Космоса. Представи си, че имаш възможност да се разходиш в Космоса. Не казвам да сънуваш – това навярно не ти е необходимо да си представяш. Представяш си, че се разхождаш в Космоса, че наблюдаваш от Космоса долу към земята. Какви ще бъдат мислите ти? Вероятно те ще бъдат такива: „Какво нередно може да има на тази планета, която изглежда така великолепна от Космоса? Земята от Космоса изглежда мирна, красива, спокойна. Земята, погледната от Космоса, изглежда изключително величествена. Със сигурност, нищо нередно не може да има на планета, която изглежда така прекрасна от Космоса. Разбира се, нищо нередно не може да има на планета, която изглежда така великолепна отгоре – от Космоса. Но когато астронавтите се приземят долу, те болезнено разбират, че има проблеми в Сомалия, в Босна и Херцеговина. Веднъж, когато стъпят отново на Земята, те болезнено осъзнават, че новините са все още новини за престъпления, новини за насилие, кръвопролития. Въпреки, че Земята изглежда фантастично от Космоса, бомби избухват, има ядрено въоръжаване. Първата световна война, атомната бомба, Втората световна война, Хирошима и Нагасаки хиляди убити в безбройните войни през XX век. Ако Бог е толкова добър, защо невинни хора страдат? Защо бомбите падат и разрушават градове, защо бомбите падат и унищожават семейства, убиват деца, защо има катастрофи? Седемнайсет годишно момиче с колата си се прибира в къщи от училище и един пиян шофьор я блъска и веднага тя умира на място. Защо има автостради препълнени с мъртви? Защо често пиян шофьор се блъска в невинен човек и този човек умира, а пияният шофьор с колата остава жив? Защо невинни хора страдат? Каква е тази справедливост в нашия свят? Ние се питаме: „Защо, Господи? Защо има трудности, болки, бедствия, защо има ураган ‘Андрю’, защо има земетресения, защо има Торнадо?“ Дълбоко в сърцето си ние задаваме тези въпроси. Качваме се на самолет и се надяваме всичко да е на ред, но самолетът се взривява и пада. Наоколо са разпръснати части на тела. Защо, Боже? Защо добрите страдат толкова много? Когато се огледаме наоколо, ние откриваме, че живеем в свят, в който добрите и невинните непрекъснато страдат? Това е един свят с природни бедствия и мислещите хора си задават тези въпроси: „По някакъв начин Бог отговорен ли е за всичко това? Бог отговорен ли е по някакъв начин за тези природни бедствия? Бог ли създаде живота такъв на планетата Земя? Едно нещо е сигурно – тези бедствия не са дело на Бога. Преди години едно застрахователно дружество във Флорида бе подложено под съдебна отговорност, защото не изплатило една застрахователна полица. И защо? Защото, когато клиентът изкачвал една метална стълба, намираща се на задната страна на къщата му, изведнъж стълбата била поразена от мълния. Той паднал и си счупил гръбначния стълб. След това се опитал да си вземе парите от дружеството, но то не искало да плати. На човекът казвали: „Това е дело на Бог.“ Божие дело? Бог ли е направил това? Имало един проповедник в този град, който казал, че това не е Божие дело, а дело на една друга сила. Знаете, че когато се вгледаме в нашия свят, откриваме радост и мъка, виждаме усмивки и сълзи. Когато се вгледаме в нашия свят, може да видим полета с разлюлени класове и земя, която ражда изобилно. Но в следващия момент се сблъскваш с беднотата. Нашият свят отразява едно противоречие – има усмивки, има сълзи, има изобилие от храна, има глад. Ако се огледаме в този свят ще открием фантастични полета с цветя, но след време слънцето изсушава и изгаря тези полета и на мястото на цветята остава една пустош. Навсякъде, където погледнете има радост и тъга, има разрушителни природни сили, но същата природа може да бъде толкова спокойна и приятна. И така, поглеждайки в света, откриваме едно противоречие. Ето, едно бебе е толкова мило и невинно, но като противоположност на младостта идва старостта и смъртта. Един свят на противоположности – спокойна природа, разрушителни сили в природата, красиви цветя, до тях тръни, спокоен ден и ураган, изобилие в полето и глад, младост и старост, здраве и болест, радост и тъга – всичко това виждаме в света около нас. Сега, поглеждайки към природата или към света, ние виждаме доброто и злото, щастието и мъката, но нямаме никакво обяснение за това. Защо природата е красива и въпреки това има разрушения? Защо освен здравето има и болести? Защо има младост и старост? Всичко това ние виждаме, но природата не ни обяснява, защо е така. Всичко това виждаме, но този естествен, хуманистичен свят, не ни дава обяснение. Единственото място, където можем да намерим смислен отговор на проблема със злото, е Божието Слово, защото Библията вдига завесата пред нас. Първо Библията разкрива, че Бог по никакъв начин не наказва земята поради греха като ни изпраща лошо време, бедствия…, че катастрофите и злополуките, в които загиват хора не се причиняват от Бога, но са естествено наказание за тях. В Изход 34:6,7 се казва: „Господ, Господ, Бог жалостив и милостив, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с вярност. Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях.“ Не ви ли харесва това – Бог изобилва с любов! Така, че Божиите намерения към нас са добри, а не лоши. Божията воля за нас е да живеем, а не да умираме, да се радваме, а не да скърбим, да сме здрави, а не болни. Бог желае ние да сме здрави, свети, щастливи цял живот. Това е Божието намерение. Но тогава вие ще попитате: „Ако това е истина, откъде идва злото? Откъде идва грехът и бунтът? Откъде идват болестите и природните бедствия? Откъде идва мъката?“ Учениците имаха подобен въпрос, който зададоха на Исус. Същите въпроси, които имаме днес, са били зададени векове по-рано в Божието Слово и много преди нас Бог е разкрил отговора им в Словото Си. В отговор на въпроса на учениците Исус разказа историята за един сеяч, който излязъл да сее. Той сеел добри семена в нивата и Исус поясни на учениците Си, че нивата символизира света. Но след посяване на добрите семена – радост, любов, мир, щастие, здраве, изобилен живот – след като пося това, учениците казаха: „Но Господи, не само жито расте в нивата, а и плевели. Откъде дойдоха те?“ Исус отговори по следния начин – Матей 13:27,28: „А слугите на домакина дойдоха и му казаха: ‘Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите?’ Той им каза: ‘Някой неприятел е сторил това.’“ И така, Исус каза, че някой неприятел на Бога и на човека е сторил това. Исус каза, че има един враг, който е отговорен за болестите, страданията, смъртта и трудностите в този свят. Но почакайте! Откъде е дошъл този враг? Бог ли създаде дявола? Бог ли създаде Сатана? Бог ли създаде Луцифер? Ако Бог е създал този враг, ако Бог е създал този, който Библията нарича Сатана, дявол или Луцифер, то не е ли в известен смисъл Бог отговорен за злото в нашия свят? Ако Бог е създал един обезумял паднал ангел, ако Бог е направил някаква грешка, когато е създавал Сатана и го е създал с някакъв психологичен проблем, с естествена склонност към злото, то тогава не е ли отговорен и виновен сам Бог, понеже Той го е създал. Истината е по-неизвестна от фантастиката. Откъде е дошъл този Луцифер, Сатана или неприятел? Хората си го представят с червена дреха, рога, дълга опашка, тризъбец, живеещ на земята. Няма нищо по-далече от истината. Библията ни казва, че този Луцифер първоначално е дошъл от небето. Всъщност Исус казва: „И защо тази жена, която е дъщеря на Авраам, която Сатана бе вързал за 18 години, да не оздравее в събота?“ Жената беше болна и Исус каза, че Сатана бе я вързал. С други думи Сатана беше отговорен за нейната болест. Той каза: „Врагът направи това“. Исус каза, че Сатана е отговорен за болестта. Но почакайте! Сатана, който е дошъл от небето на земята… Това ли ни учи Библията? Великолепен свят, но свят, който е в голяма беда. Забележете, че Библията казва: „Видях Сатана паднал от небето като светкавица.“ Сатана е като какво? Като светкавица. Откъде е дошъл? От небето. Но как Сатана се е появил в небето? Ако Сатана е отговорен за страданията, болестите, нещастията, ако Земята е планета, отдалечена от Бога, ако тя е под властта на Сатана, то как се е появил той в небето? Тук съществува една драма над звездното небе, една космическа борба за контрол на Всемира! Има нещо по-пленително от фантастиката и драмата на Холивуд, защото тази борба е над звездното пространство. Пред нас се разкрива една всемирна война, една битка за Престола. Елате тази вечер с мен в космическия център на Вселената. Там Бог твори, обичащият Бог желае създанията да споделят любовта Му, радостта и щастието във Вселената. Така Бог създава ангели, херувими, серафими, множество величествени небесни същества. Тези ангели са създадени от Бог съвършено. Няма никаква следа на несъвършенство, грях, никаква следа на слабост или бунт.
Чуйте, какво казва Библията за Луцифер, който бил създаден от Бога, този чудесен ангел – Езекиил 28:12-14: „Ти си печат на съвършенство“. Така че Бог създал ли е Сатана с желание за бунт – да или не? „Ти бе печат на съвършенство, пълен с мъдрост и съвършен по хубост. Ти беше в Божията градина, в Едем, ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни. Ти беше херувим помазан, за да засеняваш.“
Така Бог създал ангел наречен Луцифер. Латинската дума „Луцифер“ се състои от две части, които означават съответно „светлина“ и „носител“. Така че Луцифер бил необикновено същество с бляскава светилна. Той бил един от най-красивите ангели създадени от Бога? Бог създал всеки ангел със свободна воля – с право на избор. Бог не желаел марионетки, които се управляват от конци, така че когато дръпне конеца, куклата да си вдигне главата или помръдне крака. Те не се управляват от някакъв космически контролен център. Център, от където един Всемогъщ Бог ги манипулира. Всеки ангел имал силата на избора. Защо? Защото любовта никога не се налага със сила. Как би очаквал съпругата ти да те целуне, ако го прави от страх, понеже ти я биеш. Би ли желал такава целувка от съпругата си? Ти искаш жена ти да те обича с любов, която идва от сърцето й, защото те цени. Ти искаш една естествена и непринудена любов. Ако отнемеш силата на избора, ти отхвърляш възможността да обичаш, защото любовта не се налага. А ако премахнеш любовта, отнемаш възможността да бъдете истински щастлив. Защото щастието идва от любовта. Когато истински си обичан и истински обичаш, ти получаваш в живота си най-великия дар на щастието. Така Бог създал същества с възможност да избират и доброволно да обичат и така да бъдат щастливи. За едно от тези същества ни казва Библията в Езекиил 28:15,17: „Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в теб. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си.“ Така че Сатана направил своя съзнателен избор. Ако дадете на съществата способност да избират, вие се излагате на риска, те да направят погрешен избор. Бог не искал да изложи на риск Вселената, но Той знаел, че иначе тя не би могла да бъде напълно щастлива? Той поел този риск, защото знаел, че само ако даде свободен избор на творенията, Вселената ще съществува в любов? Сатана опорочил силата на свободния избор и се разбунтувал против Бога. Сатана започнал да сее недоволство сред ангелите в небето. Той шепнел своите лъжи на другите ангели. Той казвал: „Бог не е заинтересуван за вашето щастие и радост. Той ограничава вашата свобода. Бог ограничава вашата радост“. Една трета от ангелите повярвали на сатанинските лъжи. И днес, приятели, мъже и жени правят същото. Мъже и жени днес слушат същите тези лъжи. Ако приемеш Христос, ако станеш християнин, ако отдадеш живота си на Исус, лъжите за твоята свобода ще изчезнат, лъжата за твоето щастие ще изчезне, лъжата за най-върховното щастие, да правиш каквото си искаш, лъжата да следваш естествените си наклонности… Всичко това е част от драмата, от битката, която се води в небето, интергалактическата война в центъра на Вселената за обичта на творенията. Това е битка за ума. Това е битка за сърцето. Ти чувстваш тази битка, нали? Ти чувстваш тази битка в твоя ум! Прави каквото си искаш, живей както желаеш, намери си удоволствия! Луцифер от небето падна на земята и една трета от ангелите заедно с него, защото той смяташе, че Божието управление е ограничаващо, че Бог ограбва щастието. Библията разказва тази история. Тя казва, какво става по-нататък в съзнанието на Луцифер. Исая 14:13,14: „А ти думаше в сърцето си: ‘Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове…’“ Сатана имаше проблем със собственото „Аз“ – „Аз ще възляза на небесата“, „Аз ще възвиша престола си“. Сега забележете, Бог създаде Луцифер – водач на ангелите в небето. Луцифер каза: „Ще възляза на небесата, ще възвиша престола си“. Това беше една битка за престола. В небето Луцифер не бе доволен, че е сътворено същество, което трябва да се покланя на Бога, а той искаше да се покланят на него. Той искаше да се възвиси. Неговата гордост го подтикна към този бунт и битката за трона. Причината да има войни на земята е първата война на небето. Причината за конфликтите на земята е първият конфликт на небето. Битката беше пренесена от небето на земята. В книгата „Откровение“ се описва тази война, тази битка, този конфликт. Откр. 12:7: „И стана война на небесата. Излязоха Михаил и Неговите ангели да воюват против змея и змеят воюва заедно със своите ангели“. Всеки небесен ангел трябваше да реши да бъде за или срещу Христос. Нямаше неутралитет, нямаше средно положение. И за теб, и мен тази вечер няма неутралитет, няма средно положение. Или Христос притежава живота ти, или Сатана. Или Христос сяда на трона на сърцето ти или ти си ръководен от Лукавия. Няма средно положение. Всеки небесен ангел тогава взел някакво решение. В Откр. 12:9 Библията казва: „И свален биде големият змей, оная старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата Вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.“ Тази битка се състоя на небето. Бог събрал ангелите, за да направят своя избор. И когато направили това, битката започнала – Луцифер и неговите ангели били изгонени от небето. Сега може би искате да зададете следния въпрос: „Марк, защо Бог просто не е убил Сатана така, както смачкваме нахалния комар? Със Сатана щеше да се приключи и освен това нямаше да има страдания и нещастия на земята?“ Може би си мислите, че Бог е допуснал грешка. Може би Бог трябвало да свърши със Сатана, а не да го остави да съществува. Та има милиони други ангели и едва ли Бог би почувствал липсата на един. Нека предположим, че президентът на САЩ е обвинен за злоупотреба. Да кажем, че злоупотребата е с три милиона долара, които той е сложил в джоба си. Но понеже президентът е върховен ръководител военните сили на САЩ, той свиква специалните военно-морски сили и те убиват или унищожават всички от опозицията, които са обвинили президента в злоупотреба. Това ще докаже, че президента е невинен, нали? Имате странни погледи. Ако президента е обвинен в злоупотреба и той събере специалните военно-морски сили, за да убият обвинителите, това ще докаже ли, че е невинен? Така Сатана и злите ангели отправят обвинение, че Бог е нечестен и несправедлив. Някои от ангелите засвидетелствали преданост към Сатана. Бог беше предизвикан. Божието управление бе поставено под съмнение. Така че ако Бог бе унищожил Сатана в този момент, преди злото само да се е проявило и доказало, това би означавало съвсем ясно и недвусмислено, че обвинителят е прав. Така че Бог решил да предприеме краткия вариант от няколко хиляди години, за да предпази Вселената за милиони, милиони години. И така, когато се появил бунт в небето и тази битка назряла, Сатана и неговите ангели били изгонени от небето и били хвърлени на земята. Но това ни води веднага до друг въпрос: „Била ли е земята създадена просто като едно пусто място за Сатана? Била ли е Земята създадена, само защото Бог искал да се освободи от Сатана?“ Е, добре, Откр.12:12 казва: „Затова, веселете се, небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, (горко означава „внимавайте“) земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.“ Забележете, какво казва Библията: „Горко на вас, земни жители, защото дяволът слезе у вас.“ Бог създаде тази красива вселена. Земята била създадена съвършена като перла на творенията. Бог дал на всички творения правото да избират. Бог дал на херувимите и серафимите възможност за избор, но ако Бог не бе дал избор и на земята, Луцифер би казал: „Чакай! Ти никога не си давал избор на земята!“ Затова Бог предупреждава земята, защото Библията казва „горко ти, земьо“, което означава „Внимавай, земьо, защото Сатана слезе долу!“ Бог предупредил нашите първи родители. Бог не създал земята като едно пусто място за Сатана. Когато земята излязла нова от ръцете на Създателя, по нея имало бълбукащи поточета, била покрита със жива зеленина, прекрасни цветя. Земята била изпълнена с радост, щастие и смисъл. Нека се върнем в книгата Битие. Библията казва в Бит. 1:28, че Адам и Ева били господари над морските творения, небесните птици и над всяко движещо се по Земята създание. Адам и Ева били създадени като принц и принцеса на тази великолепна, прекрасна планета. Планета, която не само изглеждала чудесно от Космоса, но планета, на която имало радост, хармония и щастие. Те щяха да се размножават с радост, любов, щастие. Да дишаш въздуха в Едемската градина означавало, да дишаш любов, да дишаш радост и щастие, да дишаш здраве. Там нямало болести, смърт, трудности, нямало мъка и разочарование. Нищо подобно на това. Адам и Ева живели в един великолепен нов свят. Но Бог им каза: „Аз няма да огранича свободната ви воля и възможността да избирате.“ Така в Бит. 3:1 Луцифер идва в градината с думите: „Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината?“ Бит. 3:2,3. А Ева отговори: „От плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: ‘Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете’“. Думите на Ева са: „Бог ни каза, че това е доказателство за нашата вярност“. Бог бе им дал всичко, за което сърцето им копнеело, всичко което искали, но Бог им дал и възможността да избират, така както не упражнил сила срещу Луцифер и ангелите му. Той не би ги насилил. Те трябвало да изберат, как да живеят – в подчинение или в бунт, живот на радост или на страдания, живот в здраве в болести. Ти и аз имаме възможност за избор, приятелю. Ангелите я имали. Една трета от тези ангелите се разбунтували срещу Бога. Адам и Ева имали същия избор. И те избрали пътя на бунта и скръбта, пътя на разочарованието и трудностите, пътя на болестите и страданията. Смъртта и страданието се вмъкнали в нашия свят. Те отворили една врата, приятели, която Бог искал да държи завинаги затворена – вратата на нещастието и страданието. Адам и Ева престанали да се доверяват на Бог. Много хора днес постъпват по същия начин. Те отиват в нощните барове, посягат към алкохола и цигарите, гледат порнографски филми, мислят само за себе си, струва им се, че животът е само трупане на пари, построяване на хубава къща. Те тичат по света, разглеждат градове, но нещо не върви. Нещо липсва в сърцата им, защото ние сме създадени за Бог. А да обърнеш гръб на Бог, това значи да прибавиш на живота си трудности, скръб и разочарование, приятелю. В Бит. 3:4 Писанието ни казва: „А змията рече на жената: ‘Никак няма да умрете, но знае Бог, че в деня, когато ядете от дървото, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото.’“ Сатана каза: „Ще се извисите до по-висока форма на съществувание. Бог ви ограничава. Изберете тази радост!“ Когато Адам и Ева слушали гласа на Лукавия, те съгрешили, а грехът означава разделяне от Бога – Източника на живота и здравето. Разделянето от Бога означава разделяне от Източника на радостта, от Източника на любовта и доброто. Планетата Земя била сътворена съвършена. Но Бог позволил на Адам и Ева да избират и те избрали пътя на Луцифер. Затова сега Земята е планета в бунт и черната сянка на смъртта броди по нея. И когато Адам и Ева напуснали Едем, тъй като не можели вече да бъдат в присъствието на любовта, мира и щастието, те влезли в един свят на глад и разрушение, един свят на мъка и душевни рани, в един свят, в който природата щеше да се изроди, защото повече нямаше да има слънце, което нежно да огрява земята. Нямаше да има вече свежа роса. Сега щеше да има снежни вихрушки и бури, торнадо, глад, урагани, земетресения. Целият свят бил променен от греха. Защо има толкова много болести? Защо има толкова много страдания, трудности? Защото нашата планета е планета в бунт. Защо Библията казва в Римл. 6:16: „Не знаете ли, че комуто предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на оня, комуто се покорявате, било на греха, който докарва смърт или на послушанието, което докарва правда?“