Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Здравната реформа и Тройната ангелска вест – 11 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Здравната реформа и Тройната ангелска вест – 11 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Здравната реформа и Тройната ангелска вест свързани както ръката с тялото

97. На 10 декември 1871 г. ми бе показано отново, че здравната реформа е част от великото дело, което ще подготви един народ за идването на Господа. Тя е така свързана с вестта на третия ангел, както ръката с тялото. Мнозина пренебрегват закона на десетте заповеди, но Господ няма да накаже нарушителите, преди да им е изпратил предупредителна вест. Третият ангел провъзгласява тази вест. Ако хората бяха послушни на закона на десетте заповеди и осъществяваха принципите им в живота си, проклятието на болестите, заливащи сега света, не би съществувало.
Подготовка на един народ

Не е възможно хората да нарушават природния закон, като се отдават на неестествен апетит и долни страсти, а да не нарушават Божия закон. Затова Бог е промислил светлината на здравната реформа да ни озари, за да видим греха си в нарушаването на установените от Него закони на тялото. Всичките ни радости или страдания идват от спазването или от нарушаването на природните закони. Нашият милостив небесен Отец вижда окаяното състояние на хората. Някои от тях имат познания, а други са невежи, живеят в нарушение на законите. От любов и милост към човечеството Той прави така, че здравната реформа да бъде огряна от светлина. Бог разкрива Своя закон и наказанието, което ще последва престъпването му, за да се научат всички да живеят внимателно и в хармония с природните закони. Той го провъзгласява толкова ясно, прави го толкова явен, че прилича на град, построен на хълм. Всички разумни същества могат да го разберат, стига да пожелаят. Малоумните няма да бъдат отговорни. Изясняването на природните закони и зовът за тяхното спазване е делото, съпровождащо третата ангелска вест, с която се подготвя един народ за идването на Господа.
Поражението на Адам – победата на Христос

Адам и Ева паднаха чрез невъздържания си апетит. Христос дойде и устоя на най-жестоките сатанински изкушения. От името на падналото човечество Той победи апетита, показвайки, че човекът може същото. Както посредством апетита Адам падна и загуби едемското блаженство, така чрез Христос потомците на Адам могат да го победят и с въздържание във всяко нещо да си възвърнат Едем.
Помощ за откриване на истината

Невежеството не е извинение за нарушаването на закона. Светлината свети ярко и никой не трябва да бъде невеж, тъй като Бог е наставник на човека. Най-святото задължение на всички към Бога е да възприемат разумната философия и истинския опит, които Той им дава сега със здравната реформа. Планът на Бога е важният въпрос за здравната реформа да раздвижи умовете и хората да започнат да го изследват с вълнение. Иначе е невъзможно човешките същества с техните греховни навици, разрушаващи здравето и омаломощаващи ума, да бъдат осветени, пречистени, издигнати и приготвени за обществото на небесните ангели в царството на славата…
Осветени или наказани

Апостол Павел апелира към църквата: “… моля ви, братя, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога като ваше духовно служене”. Следователно хората могат да направят телата си несвяти в резултат на греховни удоволствия. Ако не са святи, значи не са годни да бъдат духовни поклонници и не са достойни за небето. Когато човек живее в съгласие със светлината за здравната реформа, която Бог в милостта Си му е дал, той може да бъде осветен чрез истината и приготвен за безсмъртието. Но ако я пренебрегва и живее, нарушавайки природните закони, трябва да си понесе наказанието.
3 С, с. 161, 162,1873г.