Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Здравната реформа – 64 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

На 10 декември 1871 г. ми бе показано отново, че здравната реформа е клон от голямото дело, което трябва да подготви един народ за идването на Господа. Тя е толкова тясно свързана с третата ангелска вест, колкото ръката с тялото. Хората гледат твърде леко на десетте заповеди, но когато дойде Господ няма да накаже престъпниците на този закон, без преди това да изпрати вест на предупреждение. Тази вест се провъзгласява от третия ангел. Ако хората бяха послушни на закона на десетте заповеди и живееха според заложените в него принципи, проклятието на болестите, които сега заливат света, не би съществувало.
Мъжете и жените не могат да нарушат природните закони, без с това да нарушат и Божия закон, отдавайки се на покварения си апетит и похотливи страсти. Бог е позволил светлината на здравната реформа да ни огрее, за да осъзнаем, че грехът, това е нарушаването на законите, вложени в нашето същество от Твореца. Ако проследим внимателно, ще видим, че радостта или страданието ни се дължат на послушанието или на престъпването на природните закони. Нашият милостив небесен Баща вижда окаяното състояние на хората, живеещи в съзнателно или несъзнателно невежество, което ги води до нарушаване на установените от Него закони. В Своята любов и милост към човека Той е позволил светлината на здравната реформа да изгрее, обявил е закона Си, но и наказанието, което ще сполети престъпилите този закон, за да се научат да живеят в хармония с природните закони.
Провъзгласени от Него ясно и недвусмислено, Божиите закони са като град, намиращ се на планина. Всички разумни същества могат да ги разберат, ако пожелаят. Единствено лишените от разум няма да бъдат държани отговорни. Целта на третата ангелска вест, която трябва да подготви един народ за идването на Господа, е да изясни природните закони и да убеди хората да ги спазват.