Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Здравно възпитание в дома – 116 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Здравно възпитание в дома – 116 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

783. Родителите трябва да живеят повече за децата си и по-малко за светското общество. Изучавайте здравните въпроси и прилагайте познанията си на практика. Учете децата си да размислят върху причините за нещата. Учете ги, че ако искат да имат здраве и щастие, трябва да се подчиняват на природните закони. Можете да не видите толкова бързо подобрение, колкото желаете, но не се обезсърчавайте, а търпеливо и упорито продължавайте своето дело.
Още от люлката учете децата да практикуват въздържание и самоконтрол. Възпитавайте ги да се радват на природните красоти и в полезни занимания да систематично да упражняват всички сили на тялото и ума. Отглеждайте ги така, че да имат здрави тела, добър морал, жизнерадостен характер и благ нрав. Внушавайте на възприемчивите им умове истината, че Бог не желае да живеем, за да задоволяваме земните си нужди, а за да постигнем вечното добро. Учете ги, че да се поддадеш на изкушение, е проява на слабост и лош характер, а да му се противопоставиш, е проява на благородство и мъжество. Тези уроци ще бъдат като посети на добра почва семена, които ще дадат плод и ще зарадват сърцата ви.
СВЛ, с. 386, 1905 г.

Божието дело се възпрепятства от егоистичното себеугаждане

784. Вестта за здравната реформа трябва да бъде занесена на всяка църква. Във всяко училище трябва да се извърши едно дело. Възпитанието на младежта не трябва да се поверява нито на директора, нито на учителите, докато не получат практическо познание по този въпрос. Някои се чувстват свободни да критикуват, да изразяват съмнения и да намират грешки в принципите на здравната реформа, за които не знаят нищо от личен опит. Те би трябвало да застанат рамо до рамо, сърце до сърце с работещите в правилна посока.
Въпросът за здравната реформа е бил представен в църквите, но светлината не е приета с цяло сърце. Егоистичните, разрушаващи здравето привички на мъже и жени противодействат на влиянието на вестта, която трябва да приготви един народ за великия ден на Господа. Ако църквите очакват да получат сила, трябва да живеят дадената им от Бога истина. Ако членовете на нашите църкви отхвърлят светлината по този въпрос, ще пожънат неизбежните последици – духовна и физическа дегенерация, а влиянието на по-старите църковни членове ще бъде като лош квас за новите във вярата. Сега Господ не действа за идването на много души в истината, защото има едни църковни членове, които никога не са били истински променени, и други, които някога са повярвали, но по-късно са отпаднали. Какво влияние биха имали тези неосветени членове върху новите вярващи? Няма ли да осъществят на практика дадената от Бога вест, която народът Му трябва да провъзгласи?
6 С, с. 370, 371, 1900г.

Всеки църковен член трябва да проповядва истината

785. Дошло е време, когато всеки църковен член трябва да се заеме с медицинска мисионска работа. Светът е болница, пълна с жертвите на физически и духовни болести. Навсякъде хората погиват поради липса на познание за поверените ни истини. Църковните членове се нуждаят от пробуждане, за да могат да осъзнаят своята отговорност в разгласяването на тези истини. Просветените от тях трябва да занесат светлината на света. Голяма грешка е в това време нашата светлина да се прикрива. Вестта към днешния Божи народ е: “Стани, свети, защото светлина дойде за тебе и славата Господня те осия”.
Навсякъде виждаме как онези, които имат голяма светлина и познания, съзнателно избират злото вместо доброто. Не правят опит да се реформират и стават все по-лоши и по-лоши. Божиите люде не бива да живеят в тъмнина, а в светлина, защото са реформатори.
7 С, с. 62, 1902 г.

Основавайте нови центрове

786. Божият народ има задължение да отиде в далечни райони. Нека се използват всички сили, за да се достигнат нови земи навсякъде, където се открива възможност да се основат нови центрове на влияние. Събирайте библейски работници, притежаващи истинско мисионерско усърдие, и ги оставяйте да вървят напред, за да разпръсват светлината и познанието наблизо и далеч. Нека провъзгласят живите принципи на здравната реформа в общности от хора, до голяма степен невежи по отношение на тях. Да бъдат събирани групи от хора и обучавани в лечението на болести.
8 С, с. 148, 1904 г.

787. Има широко поле за работа както за жените, така и за мъжете. Нуждаем се от помощта на всички – добрата готвачка, шивачката, медицинската сестра. Нека членовете на бедните домакинства бъдат учени да готвят, сами да си поправят дрехите, да преглеждат бедните, да проявяват добри грижи за дома. Дори децата трябва да бъдат учени да вършат някои малки услуги, подбудени от любов и състрадание към по-бедните от тях.
9 С, с. 36, 37, 1909 г.

Възпитатели, вървете напред

788. Делото на здравната реформа е Божието средство за намаляване на страданията в нашия свят и за очистване на Неговата църква. Учете хората, че могат да работят като Божии помощници, ако сътрудничат на великия Учител във възстановяването на физическото и духовното здраве. Това дело носи небесен печат и ще отвори врати за навлизането на други скъпоценни истини. Има работа за всички, които искат разумно да работят в това дело.
Вестта, която ми е поръчано да ви предам, е: делото на здравната реформа да бъде на преден план. Показвайте нейната стойност толкова ясно, че хората да почувстват нужда от нея. Въздържането от всички вредни храни и питиета е плод на истинската религия. Промененият изцяло човек би изоставил всеки вреден навик и желание на апетита. Чрез пълно въздържане той ще победи желанието си да задоволява вредните за здравето привички.
Поръчано ми е да кажа на учителите на здравната реформа: Вървете напред. Светът се нуждае от влиянието ви, за да отблъсне вълната от морални злини. Нека проповядващите тройната ангелска вест стоят верни под нейното знаме.
9 С, с. 112, 113, 1909г.