Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Здравословна храна и ресторанти – 58 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Здравословна храна и ресторанти – 58 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Небесният Дарител

396. От разказа за Божиите чудеса – даването на вино за сватбеното тържество и нахранването на множеството хора, можем да извлечем важен урок. Работата по приготвянето на здравословна храна е едно от Божиите средства за задоволяване на нуждите. Небесният Дарител на всички храни няма да остави народа Си в невежество по отношение на приготвянето на най-добрата храна за всяко време и при всеки случай.
7 С, с. 114, 1902 г.

Както небесната манна

397. През последната нощ ми бяха открити много неща. Производството и продажбата на здравословни храни изисква внимателно обмисляне и молитва.
На много умове на различни места Господ ще даде познание за приготвянето на здравословни и вкусни храни, стига да види, че познанието ще се използва правилно. Болестите по животните стават все повече и не след дълго храните от животински произход ще бъдат отхвърлени не само от адвентистите. Трябва да бъдат приготвяни такива здравословни и поддържащи живота храни, че хората да не се нуждаят от месо.
Във всички части на света Господ ще научи много хора как да комбинират плодове, зърнени храни и зеленчуци в ястия, които ще поддържат живота и няма да причиняват болести. Онези, които никога не са виждали рецепти за приготвяне на здравословни храни, намиращи се сега на пазара, би трябвало да действат интелигентно, като експериментират със земните продукти. Ще им бъде дадена светлина как да ги употребяват. Господ ще им покаже какво да правят.
Този, Който дава умение и познание на Своя народ в една част на света, ще му даде умение и познание и в другите части. Планът Му е богатствата от храни във всяка област да бъдат приготвяни така, че да се използват в страните, за които са подходящи. Както Бог даде небесна манна, за да поддържа израилтяните, така ще даде на народа Си на различни места умение и мъдрост да използват местните продукти, за да приготвят храна, заместваща месото.
7 С, с. 124, 126, 1902 г.

398. Същият Бог, дал на израилтяните небесна манна, все още живее и управлява. Той ще даде умение и познание, ще наставлява народа Си в приготвянето на здравословна храна. Бог иска чадата Му да разберат как биха могли да приготвят такава храна не само за семействата си, но и за да помогнат на бедните – тяхно първо задължение. Те трябва да показват християнска щедрост със съзнанието, че са представители на Бога и всичко тяхно е дар от Него.
Писмо 25, 1902 г.

Дадено от Бога познание

399. Господ ще даде на Своя народ познание върху здравната реформа. Тя е основен раздел от образованието в нашите училища. Представянето на истината в нови места трябва да се съпровожда с уроци по готвене на здравословна храна. Учете хората да живеят, без да употребяват месо. Учете ги да живеят просто.
Господ е действал и все още действа, за да подтикне хората към приготвянето на ястия от плодове и зърнени храни, по-прости и по-евтини от другите, които сега е възможно да се набавят. Много хора не могат да си позволят да си закупят скъпите храни, но това не означава, че трябва да живеят на съвсем бедна диета. Същият Бог, Който нахрани множествата в пустинята с небесен хляб, ще даде на народа Си в днешно време познание как да си осигурява проста храна.
Ръкопис 96, 1905

400. Когато вестта стига до онези, които не са чули истината за сегашното време, те осъзнават нуждата от значително реформиране на диетата си. Разбират, че трябва да се откажат от месото, защото то възбужда желанието за алкохол и причинява болести. Ако се яде месо силите на тялото, ума и морала отслабват. Човекът е съставен от това, което яде. Животинските страсти го овладяват човека като последица от яденето на месо, употребата на тютюн и пиенето на алкохол. Господ ще даде на народа си мъдрост да използва вместо месо произведените от земята храни. Прости комбинации от ядки, зърнени храни и плодове, направени вкусно и с умение, сами ще се препоръчат на невярващите. Но в приготвените комбинации обикновено се използват прекалено много ядки.
Ръкопис 156, 1901 г.

Прости, лесни за приготвяне, здравословни

401. Сега трябва да дам на моите братя даденото ми от Господа наставление по въпроса за здравословната храна. За много хора тя е човешко изобретение, но всъщност произлиза от Бога и е благословение за Неговия народ. Делото по приготвянето на здравословна храна е Божия собственост и никой не бива да прави финансови спекулации за лична печалба. Светлината по въпроса за храната, която Бог е давал и ще продължава да дава, ще бъде за народа Му днес това, което бе манната за израилтяните. Манната падна от небето и на народа бе казано да я събира и да я приготви за ядене. Така и в различни страни по света на Божиите чада ще бъде представена светлина да приготвят подходящи за страните здравословни храни.
Членовете на всяка църква трябва да съхраняват качествата на умереност и изобретателност, които Бог ще им предложи. Той ще даде умение и разум на всички, желаещи да използват способностите си, за да се научат, така да комбинират произведенията на земята, че лесно да правят прости, здравословни храни, заменящи месните ястия. Тогава хората няма да имат извинение за яденето на месо.
Онези, на които е дадено познание за приготвянето на такива храни, трябва да използват знанията си без егоизъм. Необходимо е да помагат на своите бедни братя. Да бъдат не само консуматори, но и производители.
Божията цел е на много места да се произвежда здравословна храна. Всички, които приемат истината, трябва да се научат да приготвят простите храни. Не е по Божия план бедните да страдат поради лишения. Господ призовава народа Си в различни страни да Го моли за мъдрост и след като я получи, да я използва правилно. Не бива да сядаме в безнадеждност и отчаяние. Необходимо е да правим всичко по силите ни, за да просвещаваме другите.
Ръкопис 78, 1902 г.