Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Здравословни храни – 21 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

През миналата нощ много неща се откриха пред мен. Произвеждането и продажбата на здравословните храни е нужно да се обсъжда внимателно и с молитва.
На много места има умове, на които Бог сигурно ще даде знание за начина на приготовлението на здравословни и вкусни храни, ако, разбира се, види, че те ще прилагат това знание правилно. Животните стават все по-болни и няма да мине много време, когато много други не адвентисти от седмия ден ще отхвърлят животинската храна. Трябва да се приготвят здравословни и поддържащи живота храни, за да не става нужда хората да ядат месо.
Господ ще научи мнозина във всички страни на света да правят от плодовете, зърнените храни и зеленчуците храни, които ще поддържат живота и не ще причиняват болести. Хора, които не са видели никога рецептите за приготвяне на здравословни храни, ще работят разумно, ще правят опити с хранителните продукти от земята и ще се просветят относно употребата им. Господ ще им покаже какво да правят, Този, Който дава изкуство и разум на народа Си в една страна на света, ще даде изкуство и разум на народа Си и в другите страни на света. Неговото намерение е хранителните съкровища на всяка държава да се приготвят така, че да могат да се използват в държавите, за които са присъщи. Също както даде манна от небето за поддържането на израилевите синове, Господ и сега ще даде на народа Си в различните места изкуство и мъдрост да използват присъщите за тези места за приготвянето на храни, заместващи месото. Тези храни трябва да се правят в различните държави, защото, ако се пренасят от една държава в друга, ще станат толкова скъпи, че бедните не ще могат да ги получават. Няма сметка да се очаква от Америка да доставя здравословни храни за други държави. Много трудно ще бъде търгуването с внесената стока без финансова загуба…
Тактиката ни е да приготвяме прости, евтини здравословни храни. Много от нашите хора са бедни, затова трябва да се доставят здравословни храни на ниски цени, за да могат те да купуват. Божието намерение е и най-бедните хора във всички места да бъдат снабдявани с евтини, здравословни храни. На много места трябва да се открие производство за такива храни. Това, което е благословение за работата на едно място, ще бъде благословение и за друго място, където парите се спечелват много по-трудно.
Бог работи в полза на Своя народ. Той не иска децата Му да бъдат без средства. Води ги назад към първоначалната диета на човека. Тя им трябва да се състои от храни, приготвени от доставените от Него вещества. Най-главните от тях са плодовете, зърнените храни и орехите, но трябва да се употребяват и различните корени.
Печалбите от тези храни трябва да идват по-скоро от света, отколкото от Господния народ. Божиите люде трябва да поддържат Неговото дело. Нека да навлязат в нови полета и да основат църкви. Отговорни са за много мисионерски предприятия. Не трябва да им се възлагат никакви ненужни тежести. Бог е готов да помогне на народа Си във време на нужда.
С голямо внимание трябва да се отнасят хората, подготвящи рецепти за нашите здравни списания. Някои от специално приготвените храни, които сега се правят, могат да се подобрят и плановете за тяхното използване трябва да се видоизменят. Някои са включили употребата на орехите много свободно. Мнозина са ми писали: „Не мога да ям орехови храни, с какво да заместя месото?“ Една вечер ми се стори, че стоя пред група хора и им казвам, че орехите са включени доста изобилно в приготвяните от тях храни; че организмът не може да се справи с тях, когато се употребяват според някои от дадените рецепти; и че ако се употребяват по-икономично, резултатите ще бъдат по-задоволителни.
Господ желае хората, които живеят в страни, където пресните плодове се получават през голяма част от годината, да разберат за благословението, което имат с тези плодове. Колкото повече разчитаме на току-що откъснатия пресен плод, толкова по-голямо ще бъде благословението.
Някои, след като са възприели вегетарианската диета, се връщат обратно към месната храна. Това наистина е глупаво и разкрива липсата на знание за заместване на месото с подходяща храна.
В Америка, както и в други страни, трябва да се открият готварски училища, ръководени от мъдри съветници. Трябва да направим всичко каквото можем, за да покажем на хората важността на реформираната диета…

Производство на здравословни храни
В съставянето на всички наши планове трябва да помним, че работата по здравословните храни е Божие притежание и тя не трябва да става повод за финансово спекулиране с цел лична печалба. Тя е дар от Бога за Неговия народ и печалбите трябва да се използват за доброто на страдащото човечество навсякъде…
Някои от нашите братя са направили нещо, което е причинило голяма вреда на делото. Те са направили достояние методите за произвеждането на здравословни храни, което Господ е дал на народа Си като средство за поддържане на Неговото дело, на светски търговци и те го използват за лична печалба. Тези мъже са продали Господните стоки за лична печалба. Хората, които по такъв начин са открили поверените им тайни за приготвянето на здравословни храни, са злоупотребили с дадено от Бога доверие. Когато видят резултата от това предателство, някои горчиво ще съжаляват, че не са си мълчали и не са изчакали Господ да води служителите Си, и да проведе собствените Си планове. Някои, които са получили тези тайни, ще намислят да преградят пътя на завода за здравословни храни към нашия санаториум и чрез погрешно представяне ще измамват поверените на грижите им за тяхна вреда.
Бизнесът за производство на здравословни храни не трябва да се изземва или краде от хора, които посредством него се трудят за изграждане и напредване на делото…
Моето предупреждение към тези, които знаят методите за производство на специални здравословни храни в нашите фабрики е да не използват знанието си за себелюбиви цели или по начин, който ще злепостави делото. Нито пък трябва да изявяват това знание публично. Нека нашите църкви да се заемат с въпроса и да покажат на братята, че този път е измяна на доверието и ще донесе упрек за делото.