Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Здравословно приготвяне на храната – 55 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Здравословно приготвяне на храната – 55 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Лошото готвене е грях

368. Грях е да сервираме на масата лошо приготвени ястия, защото въпросът за храненето засяга доброто състояние на цялото тяло. Господ иска Неговият народ да осъзнае необходимостта от храна, приготвена по начин, непредизвикващ дразнене в стомаха и раздразнителност на характера. Нека помним, че практическа религия може да има и в един самун доброкачествен хляб.
Умението да се готви – равно на десет таланта

Да не се гледа на готварството като на вид робство. Какво ще стане с хората в света, ако всички, заети с приготвянето на храна, се откажат от работата си с несериозното извинение, че трудът им не е достатъчно престижен? За готвенето може да се мисли като за по-малко привлекателно в сравнение с някои други видове труд, но всъщност то е наука по значение над всяка друга. Така се отнася Бог към приготвянето на здравословна храна. Той цени хората, които служат вярно, като приготвят здравословна, вкусна храна. Човекът, разбиращ изкуството на добре приготвената храна и използващ това познание, е достоен за много по-голяма похвала в сравнение с хората, заети с друг вид работа. Този талант трябва да бъде равняван по стойност на десет други таланта, защото правилната му употреба е свързана с поддържането на доброто здраве на организма. Най-ценен е от всички дарове, защото е свързан с живота и здравето.
Ръкопис 95, 1901 г.

Дължимо уважение на готвача

369. Аз ценя шивачката си, ценя и писаря си, но готвачката, която добре знае как да приготвя храната за поддържане на живота и за задоволяване на нуждите на мозъка, костите и мускулите, изпълнява най-важната задача сред помощниците в моето семейство.
2 С, с. 370, 1870 г.

370. Някои хора, които се учат за шивачки, словослагатели, коректори, книжари или учители, се смятат за прекалено издигнати, за да общуват с готвачка.
Подобни представи са проникнали в почти всички обществени класи. Готвачката е принудена да се чувства така, сякаш професията й я поставя ниско в скалата на социалния живот и не трябва да общува равностойно със семейството. Тогава защо се учудвате, че толкова интелигентни момичета търсят някаква друга работа? Чудно ли е, че има толкова малко на брой образовани готвачи? Единственото чудо е, че има хора, понасящи такова лошо третиране.
Готвачката има важна роля в домакинството. Тя приготвя храната, която се приема в стомаха и поддържа мозъка, костите и мускулите. До голяма степен здравето на всички членове на семейството зависи от умението и интелигентността й. Домашните задължения никога няма да получат заслужаващото внимание, докато не се уважават хората, които ги изпълняват.
ХВБХ, с. 74, 1890 г.

371. Много момичета са омъжени и със семейство, но нямат почти никакво практическо познание за съпружеските и майчинските задължения. Те могат да четат и да свирят на музикален инструмент, но не умеят да готвят. Не знаят да правят хубав хляб, основен за здравето на семейството… За доброто готвене и съблазнително сервиране на масата на здравословна храна се изисква интелигентност и опит. Онзи, който приготвя храната, предназначена да се превърне в кръв и да поддържа тялото, заема най-важен и висок пост. Професията на писаря, шивача или учителя по музика не може да се сравни по важност с професията на готвача.
3 С, с. 156-158, 1873 г.

Задължението на всяка жена е да бъде добра готвачка

372. Нашите сестри често не знаят как да готвят. Бих им казала: Бих отишла при най-добрата готвачка в страната и ако е необходимо бих останала седмици наред, докато стана майстор в това изкуство, интелигентна и сръчна готвачка. Щях да направя това, ако бях на 40 години. Ваше задължение е да знаете да готвите, а също ваше задължение е и да учите дъщерите си да готвят. Когато ги въвеждате в готварското изкуство, издигате около тях стена, която ще ги предпази от глупостта и порока, на които биха били изкушавани да се поддадат при други обстоятелства.
2 С, с. 370, 1870 г.

373. За да умеят да готвят, жените би трябвало да се учат и после търпеливо да прилагат наученото на практика. Хората страдат, защото не искат да си създават трудности, като правят това. Бих им казала: Време е да разбудите спящата си енергия и да се образовате. Не мислете за загубено времето, посветено на получаването на пълно познание и опит в приготвянето на здравословна и вкусна храна. Без значение е колко дълъг е опитът ви в готвенето, ако все още имате отговорности в семейството, ваше задължение е да се учите да приготвяте подходяща храна за близките си.
[ХВБХ, с. 49]; ЗС, с. 117

Нека мъжете и жените се учат да готвят

374. Мнозина, приели здравната реформа, се оплакват, че не им понася. Обаче след като седна пред трапезите им, стигам до заключението, че грешката не е в здравната реформа, а в лошо приготвената храна. Апелирам към мъжете и жените, на които Бог е дал разум: Научете се да готвите. Не греша, като споменавам и мъжете, защото и те подобно на жените имат нужда да се научат как да приготвят проста, здравословна храна. Работата им често ги отвежда на места, където не могат да се сдобият със здравословна храна. Могат да останат дни и дори седмици в семейства, съвсем невежи в това отношение. Тогава, ако имат познания, ще могат да ги използват за свое добро.
[ХВБХ, с. 56, 57]; ЗС, с. 155, 1890 г.

Четете здравни списания

375. Онези, които не знаят да готвят здравословно, трябва да се научат така да комбинират доброкачествени и питателни храни, че да приготвят апетитни ястия. Нека желаещите да получат познания по този въпрос се абонират за нашите здравни списания. Там ще открият информация за добро готвене…
Никой не може да стане добър в здравословното готвене, ако не проявява постоянно изобретателност. Само хората, чиито сърца са отворени за влиянията и нашепванията на великия Учител, ще научат много неща и ще бъдат способни да се учат взаимно, защото Бог ще им даде умение и разум.
Писмо 135, 1902 г.

Поощрявайте развитието на индивидуалните таланти

376. Божият план е навсякъде мъже и жени да бъдат поощрявани да развиват своите таланти, като приготвят здравословна храна от произведенията на собствената си страна. Ако, упражнявайки своите умения и изобретателност, гледат към Бога, под ръководството на Божия Дух ще узнаят как да превръщат природните продукти в здравословни храни. Ще могат да научат бедните как да си набавят храни, заместващи месото. Научените ще могат от своя страна да научат и други. Това дело трябва да се върши с посвещение, с усърдие и с енергичност. Ако беше сторено по-рано, днес щеше да има много повече хора, познали истината и способни да обучават. Нека осъзнаем какво е нашето задължение и да го изпълняваме. Не бива да сме зависими и безпомощни, чакащи другите да извършат поверената ни от Бога работа.
7 С, с. 133, 1902 г.

Призив за организиране на училища по готварство

377. Към нашите санаториуми и училища трябва да има школи по готварство, където да се провежда обучение по приготвяне на подходяща храна. Във всичките ни училища трябва да работят специалисти, които да обучават студентите – и мъже, и жени, в готварското изкуство. Най-вече жените трябва да се научат как да готвят.
Ръкопис 95, 1901 г.

378. С обучаването на хората в приготвянето на здравословна храна може да бъде извършено добро дело. Този дял от нашата дейност е толкова важен, колкото и всички останали. Трябва да се създадат повече училища по готварство, а някои хора ще трябва да работят от дом на дом и да дават наставление в изкуството по приготвяне на здравословна храна. [Виж Раздел 25, част III.]
РХ, 6 юни 1912 г.