Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Здрав разум и самообладание в брака – 153 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Здрав разум и самообладание в брака – 153 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Изповядващите се за християни, не трябва да встъпват в брачни отношения, докато този въпрос не е бил внимателно и с молитва обсъден от най-възвишена гладна точка, за да се разбере дали Бог може да бъде прославен чрез такава връзка. След това двамата трябва внимателно да обсъдят резултатите от всяка привилегия на брачната връзка и да поставят за основа на всяка своя постъпка осветеният принцип.

Предвидливост
Преди да увеличат семейството си, те трябва да вземат под съображение факта, дали Бог ще бъде прославен или обезчестен (или безчестен) чрез тяхното създаване на деца в този свят (чрез създаването на деца от тяхна страна в този свят). Трябва да се стремят да прославят Бога със своята връзка още от началото, а и през всяка следваща година от своя брачен живот. Хладнокръвно трябва да обсъдят, как могат да осигурят децата си. Нямат никакво право да дават деца на света, само за да бъдат това за другите. Имат ли някакъв бизнес, на който могат да разчитат, за да поддържат едно семейство, така че да не стават товар на другите (на други)? Ако нямат, извършват престъпление, като раждат на света деца, за да страдат от липсата на неподходящи грижи, храна и облекло.

Владичеството на страстта
В този бърз (забързан), покварен век, тези неща не се обсъждат (не се вземат под съображение). Похотливата страст надделява и не се подчинява на никакъв контрол, макар последиците от нейното царуване да са слабост, окаянство и смърт. Жените са принудени да водят живот на трудности, болка (мъка) и страдание поради неконтролираните (необузданите) страсти на мъже, които носят името съпруг – по-правилно (справедливо) би било да се нарекат (да бъдат наречени) животни. Майки влачат окаяно съществуване, с деца на ръце почти през цялото време, едва успявайки всеки път да турят хляб в устата им и дрехи на гърбовете им. Светът е пълен с подобно натрупано окаянство.
Съществува съвсем малко истинска, искрена, предана и чиста любов. Това скъпоценно нещо съществува много рядко. Страстта е наричана (се назовава) любов. Фините и нежни чувства на много жени биват грубо оскърбени (насилени), защото брачните отношения са позволили на този, когото тя нарича съпруг, да я третира брутално (да се отнася скотски с нея). Те е открила, че любовта му е толкова долно качество (толкова долнокачествена), че е отвратена (от нея).

Необходимост от себеконтрол
Твърде много семейства живеят в крайно нещастно състояние, защото съпругът и бащата позволява на животинското в неговото естество да доминира над умственото и моралното. И в резултат често се усеща (изпитва) едно чувство на безжизненост и депресия, но рядко се узнава, че причината е резултат от техния неправилен начин на действие. Поели сме пред Бога тържественото задължение да пазим духа си чист и тялото здраво, за да сме полезни на човечеството и да отдаваме на Бога съвършена служба (“Свидетелства”, т. II, стр. 380,381).