Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Идващата голяма криза – 20 – Съкровищница от свидетелства Том 1 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Видях по-голямо нещастие на земята от онова, за което сме свидетелствали досега. Чух стонове и викове на страдание и съзрях големи групи, въвлечени в усилена битка помежду си. Чух гърмеж на оръдия, сблъсък на армии, ръкопашен бой, стонове и молитви на умиращи. Земята бе покрита с ранени и загинали. Видях обезлюдени и отчаяни семейства и крещяща нужда в много домове. И днес много семейства живеят в лишения, но те ще нарастват непрекъснато. Лицата на мнозина изглеждаха измършавели, бледи и измъчени от глад.
Беше ми показано, че Божиите люде трябва да бъдат единни и тясно свързани помежду си с връзките на християнското братство и любов. Само Бог може да бъде наш щит и наша сила в това време на национални бедствия. Божият народ трябва да се събуди. Да използва всеки благоприятен случай за разпространението на истината, защото тези случаи няма да съществуват дълго. Бяха ми показани нещастия, смут и глад по земята. Засега Сатана се стреми да държи Божиите чада в състояние на бездействие, да ги пази да не извършват своя дял в разпространяването на истината, за да бъдат накрая претеглени на везните и да се окажат недостатъчни.
Божият народ трябва да приеме предупреждението и да различава знаменията на времето. Знаменията на Христовото идване са твърде ясни, за да бъдат сбъркани, и имайки предвид всичко това, всеки изповядващ истината трябва да бъде проповедник. Бог призовава всички, както проповедници, така и миряни, да се пробудят. Цялото небе се вълнува. Сцените на земната история са към своя край. Живеем сред опасностите на последните дни. Очакват ни още по-големи опасности и въпреки това още не сме се събудили. Тази липса на активност и сериозност в Божието дело е смъртоносна. Смъртоносната вцепененост е дело на Сатана. Той контролира умовете на неосветените пазители на съботата и ги кара да изпитват ревност един към друг, да си намират грешки и строго да осъждат другите. Полага особени усилия да разделя сърцата, за да може влиянието, силата и работата на Божиите служители да бъдат погълнати от неосветените пазители на съботата и скъпоценното им време да бъде заето с уреждане на дребни затруднения, за да не им остане време да разпространяват истината сред невярващите.

Време за действие
Показан ми беше Божият народ, който очакваше промяна – да го завладее принуждаваща сила. Божиите чада обаче ще бъдат разочаровани, защото грешат. Те трябва да действат, сами да поемат и да извършат делото и сериозно да викат към Бога да им помогне истински да познаят себе си. Сцените, които ми бяха представени, са изключително важни и целта е да ни накарат да се пробудим и да направим всичко за разкриване на истината пред онези, които искат да слушат. Земната жетва е почти узряла.
Показано ми бе колко е важно проповедниците, ангажирани в тържествената и отговорна работа по провъзгласяването на третата ангелска вест, да бъдат праведни. Бог разполага с достатъчно средства и начини, за да проведе делото Си. Той може да говори по всяко време чрез когото пожелае. Неговото слово е мощно и ще извърши онова, за което е изпратено. Но ако истината не е осветила и не е очистила ръцете и сърцето на проповедника, има опасност да говори според собствената си несъвършена опитност. тогава съветът му не идва от Бога, а от него самия. Както призованият от Бога е призован да бъде свят, така и онзи, който е одобрен и отделен от хората, трябва да даде доказателство за святото си призвание и да покаже външно, чрез поведение и разговори върху небесни теми, че е верен на Онзи, Който го е призвал.
Ужасно „горко“ лежи над онези, които проповядват истината, но не са осветени чрез нея, а също така и над онези, които се съгласяват да приемат и поддържат неосветени хора да им проповядват в слово и учение. Аз бия тревога сред редиците на Божия народ, който изповядва, че вярва в тържествената и важна истина, защото зная, че мнозина негови членове не са духовно обърнати, нито осветени чрез истината. Възможно е хората да слушат и да познават цялата истина и въпреки това да не знаят нищо за силата на благочестието. Не всички, които проповядват истината, ще бъдат спасени чрез нея. Ангелът каза: „Очистете се вие, които носите съдовете Господни“ (Исая 52:11).
Дошло е времето, когато всеки, който е избрал Господа за свой сегашен и бъдещ дял, трябва да се доверява единствено на Него. Всеки, който изповядва благочестието, трябва да има лична опитност. Записващият ангел води точен доклад за думите и делата на Божия народ. Ангели наблюдават развитието на характера и преценяват моралната стойност. Онези, които изповядват, че вярват в истината, трябва да бъдат праведни и да упражняват влиянието си, за да се осветляват и печелят други за истината. Техните думи и дела са пътят, по който чистите принципи на истината се предават на света. Те са солта на земята и светлината на света.
Разбрах, че ако гледаме нагоре към небето, ще виждаме светлина и мир, но ако гледаме към света, ще познаем, че всяка защита много скоро ще изчезне и всяко добро ще премине. Не можем да намерим никъде другаде помощ освен при Бога. В това състояние на земни смущения можем да бъдем спокойни, силни и сигурни единствено чрез силата на живата вяра. Никой няма да намери мир, ако не почива в Бога и не очаква спасение само от Него. Светлината, която ни е огряла, е много по-силна от светлината, която огряваше нашите бащи. Бог не може да ни приеме или да ни почита, ако Му принасяме същата служба или като вършим същите дела като тях. За да бъдем приети и благословени от Него, както бяха те, трябва да имаме тяхното усърдие и вярност, да разпалваме дадената ни светлина, както те – тяхната, и да вършим онова, което те биха извършили, ако живееха в нашето време.
Трябва да ходим в светлината, която ни е огряла, иначе тази светлина ще се превърне в тъмнина. Бог изисква от нас да покажем пред света чрез характера и делата си такава пълнота от духа на общност и единство, която е в съгласие със святите истини, които изповядваме, и с духа на пророчествата, които се изпълняват в последните дни. Истината, която сме познали, и светлината, огряла душите ни, ще ни осъдят, ако се отдалечим и откажем да бъдем ръководени от тях.

Предстоят ни ужасни сцени
Какво да кажа, за да събудя последния Божи народ? Беше ми показано, че пред очите ни ще се разиграят ужасни сцени. Сатана и неговите ангели ще приложат цялата си сила, за да държат Божиите чада в това пасивно състояние. Той знае, че ако те поспят още малко, ще му бъдат сигурна плячка, защото гибелта им е неизбежна. Предупреждавам всички, които носят Христовото име, да изпитат внимателно себе си и да изповядат всичките си грехове, за да минат предварително през съда и записващият ангел да отбележи срещу имената им „простен“. Скъпи братя и сестри, ако тези скъпоценни мигове на благодат не бъдат използвани, вие ще останете без извинение. Ако не положите специални усилия да се пробудите, ако не проявите ревност в покаянието, тези златни мигове скоро ще отминат, а вие ще бъдете претеглени на везните и намерени леки. След това вече няма да има никаква полза от вашите агонизиращи викове. Тогава ще се изпълнят думите на Господа: „Понеже Аз виках, а вие отказахте да слушате, понеже простирах ръката Си, а никой не внимаваше, но отхвърлихте съвета Ми и не приехте изобличението Ми, то и Аз ще се смея на вашето бедствие, ще се присмея, когато ви нападне страхът като опустошителна буря и бедствието ви се устреми като вихрушка; когато скръб и мъка ви нападнат. Тогава те ще призоват, но Аз няма да отговоря, ревностно ще Ме търсят, но няма да Ме намерят. Понеже намразиха знанието и не разбраха страха от Господа, не приеха съвета Ми и презряха всичкото Ми изобличение. Затова ще ядат от плодовете на своя си път и ще се наситят от своите си измислици. Защото глупавите ще бъдат умъртвени от своето си отстъпване и безумните ще бъдат погубени от своето си безгрижие. Но всеки, който Ме слуша, ще живее в безопасност и ще бъде спокоен, без да се бои от зло“ (Пр. 1:24-33).