Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Избор и уреждане на дома – 30 – По стъпките на Великия Лекар – Елена Вайт (Елън Уайт)

“И Господ Бог насади градина
и постави човека в нея.”
Евангелието опростява невероятно всички житейски проблеми. Ако неговите учения се вземат под внимание, ще изчезнат много неясноти и ще се предпазим от много заблуди. То ни учи да ценим нещата според тяхната истинска стойност и да посвещаваме най-голямото си внимание на най-стойностните неща ­ непреходните. Това учение е особено необходимо за такива, на чиито плещи лежи отговорността да ръководят дома. Те не бива да допускат да бъдат отклонени от най-висшата цел. Трябва да помнят, че домът на земята е символ и подготовка за дома в небето. Животът е училище, в което родители и деца трябва да получат зрелостни свидетелства за по-висшите училища в Божиите обиталища. И когато човек си избира местожителство, неговият избор трябва да се ръководи от тази цел. Не се оставяйте да бъдете ръководени от желанието за трупане богатства или пък от изискванията на модата или обществените нрави. По-добре се съсредоточете в онова, което води към чистота, простота, здраве и към истински ценното.
По целия свят градовете се превръщат в свърталища на порока. Накъдето и да се обърнете, ще чуете стенания и прояви на злото. Навсякъде дебнат съблазни, подтикващи към разврат и прахосничество. Лавината на покварата и престъпността става все по-неудържима. Всеки ден носи нови сведения за насилие, убийства, грабежи, самоубийства и какви ли не престъпления.
Животът в градовете е фалшив и изкуствен. Голямата страст за трупане на пари, неспокойната суматоха и жаждата за удоволствия, желанието да се парадира с великолепие, лукс и разсипничество ­ всичко това са неща, които отклоняват мислите и вниманието на мнозинството от хората от истинската цел на живота и отварят вратите за хиляди грехове.
Едно от най-фините и опасни изкушения, което атакува младежта от всички страни, е жаждата за удоволствия. Устройват се безброй празненства; спортни игри и конни надбягвания примамват хиляди и въртележката на възбудата и удоволствията ги отклонява от простите задължения на живота. Пари, които би трябвало да се пестят за по-полезни неща, се прахосват за забавления.
Предстоят ни сериозни безредици и на много семейства ще се наложи да се изселят от градовете.
Условията на живот в градовете често представляват голяма опасност за здравето. Една от многото злини, които се срещат там, е, че човек постоянно е изложен на опасността да се зарази от различни болести. Въздухът е лош, водата е мръсна, храната е нечиста и жилищата са тесни и нехигиенични.
Божият план не е бил хората да живеят наблъскани като сардели в мрачни квартири, без слънце. В началото Бог е обкръжил нашите първи родители с всичко най-прекрасно за окото и ухото, на което и днес според желанието Му можем да се радваме. Колкото повече сме в хармония с първоначалния план на Бога, толкова по-благоприятно ще бъде нашето положение, за да бъдат тялото, душата и духът ни здрави.
Не скъпо жилище, разкошна мебелировка, блясък, лукс и удобства са условията, необходими за един щастлив живот. Исус идва на тази земя, за да извърши най-великото дело за хората. Идва като Божи пратеник, за да ни покаже как трябва да живеем, за да постигнем най-добрия успех в живота. Какви бяха условията на живот, които вечният Отец избра за Своя Син? Един уединен дом в планините на Галилея; домакинство, което се издържа с честен и почтен труд: скромен живот, всекидневна борба с трудности и проблеми; себеотрицание, пестеливост и търпелива, радостна служба; часове на обучение, ръководени от майката; разтворен свитък от Свещено писание; тишината на слънчеви изгреви и залези сред зелените ливади; влиянието на природата, изучаването на творението и Провидението, общуването на душата с Бога ­ това са условията и обстановката на Исусовото детство.
Така е било и с по-голямата част от най-добрите и благородни хора на всички векове. Четете историята на Авраам, Яков и Йосиф, на Мойсей, Давид и Елисей. Разгледайте живота на мъже от по-късни времена, заемали доверени и отговорни служби, мъже, чието влияние е било от голямо значение за историята на света.
Колко много от тях са били отгледани и възпитани в малки селски къщи. Те са знаели малко за блясъка и великолепието на света. Не са прекарвали младостта си в удоволствия. Доста от тях са били принудени да се борят и трудът на чист въздух ги е правил силни и енергични. Принудени да се осланят само на собствените си сили и възможности, те са се учили да побеждават трудностите и да премахват пречките и така са се учели на кураж и издръжливост, на самостоятелност и самообладание. До голяма степен запазени от лоши човешки влияния, те са се задоволявали с радостите от природата и с добрите си приятели. Стремели са се към простота и умереност. Ръководели са се от призива за определеното им житейско поприще, израствали са физически и духовно здрави, с бистър, възприемчив ум, способни да съставят и провеждат планове, твърди и устойчиви на злото. Това ги е правило мощни поборници за доброто в света.
Нищо по-добро не бихте могли да дадете на децата си от крепкото здраве, бистрия ум и благородния характер. Онези, които знаят какво носи успехът в живота, ще постъпят умно. Когато си избират дом, ще имат предвид най-добрите неща в живота. Вместо да живеете там, където ще виждате само човешки дела, а постоянният шум и стресовете ще ви уморяват и дразнят, идете там, където можете да се наслаждавате на Божиите творения. Търсете спокойствие на душата в красотата, тишината и мира на природата. Нека очите ви се спират на зелените ливади, на горите и хълмовете. Заглеждайте се в синьото небе, непомрачено от праха и пушеците на града, и дишайте животворния небесен въздух. Идете там, където далеч от суматохата и тревогите на градския живот ще можете да бъдете другари на децата си и ще ги учите да виждат Бога в делата Му, ще ги възпитавате в честност и ползотворност.
Простота в обзавеждането
Нашите изкуствени навици унищожават много от благословенията и радостите и ни правят неспособни да водим истински полезен живот. Разкошните и скъпи мебели са прахосничество не само на пари, но и на нещо, хиляди пъти по-ценно. Те ни налагат тежкото бреме на грижи, труд и главоболия в дома.
А как е в много домове, дори и там, където средствата са ограничени и домашната работа се извършва почти само от майката? Най-хубавите стаи са отрупани с мебели, не винаги най-удобните и приятни за ползване от обитателите. Запълнено е всяко свободно местенце с какво ли не. А с какъв труд се поддържа всичко това в ред и чистота! Тази работа и всички останали изкуствени навици на семейството костват непосилен труд на домакинята.
В много домове жената и майката няма никакво време за четене, няма време да учи нещо и да бъде другарка на мъжа си, да се занимава с духовното развитие на децата си. Не є остава време, а и място за Спасителя, за да є бъде Той един обичан и доверен Другар. Постепенно се заробва в домакинството. Силите, времето и интересите є се поглъщат от всекидневието и тя твърде късно осъзнава, че е почти чужда в собствения си дом. Ценните случаи, които някога са є се предлагали да възпита своите мили за по-възвишен живот и които тя не е използвала, завинаги са отлетели.
Основателите на дома трябва да подредят живота си така, че основната им цел да бъде приятната обстановка. Старайте се да го подредите така, че да опростите работата си и да го поддържате лесно. Приемайте гостите, които Христос ви предлага и за които е казал: “Каквото сте направили на един от най-малките Мои братя, на Мене сте го направили” (Матей 25:40). Мебелирайте дома си със скромни, прости неща, които не се развалят от употреба и които лесно се почистват, а когато се изхабят, могат да бъдат заместени от други без големи разноски. Ако притежавате добър вкус, ще можете да направите един скромен дом приятен и привлекателен, щом в него царят любов и доволство.
Красивата обстановка
Бог обича красивото. Той е облякъл небето и земята в красота и с бащинска радост гледа, когато чедата Му се възхищават на създадените от Него неща. Той желае да ограждаме домовете си с естествена красота.
Почти всички жители, колкото и бедни да са, могат да имат около къщите си зелени площадки, няколко сенчести дървета, ръзцъфнали храсти и благоухаещи цветя. Те допринасят много повече за щастието в дома, отколкото най-скъпите изкуствени украси. Действат успокояващо и облагородяващо върху семейния живот, усилват любовта към природата и свързват семейството по-тясно с Бога.