Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Избягвайте крайностите – 64 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Избягвайте крайностите – 64 – Съвети за диетата и храненето – Елена Вайт (Елън Уайт)

Ако не обърнете внимание на този въпрос, спомоществователството ще намалее вместо да се засили. Има опасност от крайности в здравната реформа.
Миналата нощ разговарях в съня си с доктор …. Казах му: “Все още е необходимо да се отнасяш с внимание към въпросите на здравната реформа. Не бива да стигаш до крайности нито за своята храна, нито за храната, давана на служителите и пациентите в санаториума. Пациентите плащат добра цена за пребиваването си и храната им трябва е изобилна. Някои идват в състояние, изискващо строго ограничаване на апетита и най-проста храна, но след като здравето им се подобри, нужно е да им се дава нормално количество питателна храна.
Може да останеш учуден от това, което ти пиша, но миналата нощ ми бе показано, че промяната в диетата ще повлияе значително спомоществователството. Нужна е по-богата диета.
Писмо 37, 1904 г.

429. Във всички санаториуми трябва да се пазим от опасността от крайности. Не можем да очакваме от светските хора веднага да приемат това, което нашите хора учат от години. Дори сега има мнозина проповедници, които не практикуват здравната реформа въпреки получената от тях светлина. Не можем да очакваме хората, неосъзнаващи нуждата от въздържателна диета и без практически опит по този въпрос, изведнъж да изминат голямото разстояние между угаждането в храненето и най-стриктната диета на здравната реформа.
На идващите в нашите санаториуми трябва да се дава здравословна храна, приготвена вкусно и в съответствие с правилните принципи. Не можем да очакваме те да живеят така, както ние живеем. Промяната би била прекалено голяма. Малко са сред нас хората, които живеят с толкова оскъдна храна, каквато доктор …. смята, че е най-добра за поддържане на живота. Не бива да се правят резки промени, когато пациентите не са подготвени за тях.
Поставяната пред пациентите храна трябва да им прави добро впечатление. Яйцата могат да бъдат приготвяни по много различни начини. Не бива да се забраняват лимоновите пироги.
Малко се мисли и не се правят усилия храната да се приготвя вкусно и питателно. Не искаме санаториумите да бъдат лишени от пациенти. Не можем да им покажем грешките в начина им на живот, ако не се отнасяме разумно към тях.
Намерете възможно най-добрия готвач и не ограничавайте храната до вкуса на някои от най-стриктните здравни реформатори. Ако се дава само такава храна, пациентите ще се отвратят, защото би им била блудкава. Не по този начин в санаториумите да бъдат спечелвани души за истината. Вслушайте се в дадените от Господа напътствия на брат и сестра …. относно здравната реформа. Получих съвет, че доктор …. е необходимо да промени диетата си и да яде повече питателна храна. Възможно е да избегне тлъстите храни и все пак да са вкусни. Зная, че всяка въведена в санаториумите крайност в диетата ще навреди на репутацията им…
Има начин храната така да се комбинира и приготвя, че да бъде не само здравословна, но и вкусна. Хората, отговарящи за нея в нашите санаториуми, трябва да разберат как да постигат това. Въпросът да бъде разглеждан от библейска гледна точка. Съществува понятие лишаване на тялото. Приготвянето на храната по възможно най-добрия начин трябва да се превърне в наука. [Други изказвания за крайностите в диетата в санаториумите – т. 324, 331]
Писмо 127, 1904 г.

Влиянието на малката дажба и безвкусната храна

430. Те трябва да имат… най-доброто качество от всички видове здравословни храни. Ако в нашите санаториуми дойдат хората, имали навика да си угаждат на апетита с всякакви деликатеси, отначало ще помислят, че диетата тук е недостатъчна. Ще получат впечатлението, че чутото за бедния начин на живот на адвентистите и за тяхното гладуване е вярно. Едно оскъдно ястие ще направи повече за дискредитирането на здравното заведение, отколкото всякакви други влияния могат да му противодействат. Ако искаме да приемаме хората такива, каквито са, и да ги убеждаваме да започнат разумна здравна реформа, не бива да ги поставяме на радикална диета. На масите трябва да се сервират добре приготвени, в голямо количество и вкусни ястия; в противен случай онези, които мислят прекалено много за яденето и пиенето, ще останат с впечатлението, че ще гладуват до смърт. Искаме да има вкусни и добре приготвени ястия.
Писмо 37, 1904 г.

Месото не е част от храната в санаториумите

431. Получих напътствие относно употребата на месо в нашите санаториуми. То трябва да бъде изключено от диетата и да се замести от апетитно приготвена здравословна, вкусна храна.
Писмо 37, 1904 г.

432. Братко и сестро …., искам да помислите по няколко въпроса, разкрити ми още от времето, когато за първи път възникнаха трудности с премахването на месото от масите в нашите здравни заведения…
Господ ми заръча ясно, че в нашите санаториуми не трябва да се сервира на пациентите месо. Дадена ми беше светлина, че те могат да го получават, ако продължават да желаят и след като са чули беседите; в такива случаи обаче това да става по стаите им. Необходимо е всички служители да се откажат от месото. Но както ви казах преди малко, ако някои пациенти, след като разберат, че не се поставя месо по масите в трапезарията, поискат да се хранят с него, давайте им го в стаите, без израз на неудоволствие.
Тъй като мнозина са свикнали с тази храна, не е за учудване, че ще искат да я има и в санаториума. Ще разберете, че не е препоръчително да печатате менюто на сервираните храни, тъй като липсата на месо може да се стори непреодолимо препятствие за онези, които възнамеряват да станат спомоществователи на нашите санаториуми.
Нека храната бъде вкусна, добре приготвена и красиво сервирана. Ще са необходими повече ястия, отколкото в случаите, когато се сервира месо. Могат да се доставят и други храни, така че хората да минат и без месо. Някои могат да използват мляко и сметана.
Писмо 45, 1903 г.