Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Изграждане на християнски характер – 91 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Изграждане на християнски характер – 91 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Има изключително важни, на които нашите млади хора не обръщат внимание. Те са пренебрегнати, защото не са им така интересни както по-лекото четиво.
Трябва да съветваме младежите да четат литература, съдействаща за изграждането на християнски характер. Най важните точки на нашата вяра трябва да бъдат отпечатани в умовете им. Те имат някакви повърхностни познания върху истините, но не са така запознати с тях, че да ги изучават с жар и ревност. Нашите младежи трябва да четат това, което ще има здравословно, освещаващо въздействие върху умовете им, за да познават истинската религия. Има много добри четива, които не водят до святост.
Сега е нашето време и случай да работим за младите хора. Кажете им, че сега се намираме в опасна криза и е необходимо да знаем, как да различаваме истинското благочестие. Младите имат нужда да бъдат подпомогнати, подтикнати в пътя нагоре и насърчени, но правилно; може би не така, както те биха желали, но по начин, който ще им помогне да придобият осветени умове. Повече от всичко друго се нуждаят от добра, освещаваща религия.
Не очаквам да живея дълго. Делото ми почти свърши. Кажете на младите хора, че искам думите ми да ги насърчат към живот, най-приятен за небесните разумни същества, който ще направи влиянието им над другите възможно най-облагородяващо.

Избран курс от препоръчителни четива
В нощно видение избирах и слагах настрана книги, които не са полезни за младежите. За тях трябва да подберем книги, които ще ги подтикнат към искрен живот и към четене на Словото. Това ми бе представено в миналото и аз реших да го представя на вас, за да го разберете. Не можем да си позволим да даваме на нашите млади хора четива без стойност. Нужни са книги, които да са за благословение на ума и душата. На тези препоръки се гледа твърде леко; затова нашият народ трябва да се запознае с това, което казвам.
Не мисля, че ще имам повече свидетелства. Нашите мъже със солиден ум знаят какво е добро за преуспяването и изграждането на делото. Но с Божията любов в сърцата си те трябва все по-дълбоко и по-дълбоко да изучават Божиите неща. Много съм загрижена за това – младите хора да имат подходящи четива; тогава и по-възрастните ще ги четат. Постоянно трябва да държим очите си насочени към религиозната привлекателност на истината. Трябва да държим ума и мозъка си отворени за истините на Божието слово. Сатана идва, когато хората не внимават. Не трябва да се задоволяваме с това, че предупредителната вест е била веднъж дадена. Трябва да я представяме отново и отново.
Бихме могли да открием курс от твърде интересни, четива, които да привлекат много млади умове и да им повлияят. Ако бъда пощадена да мога да работя още, с радост бих помогнала да се приготвят книги за младежите.
За младите трябва да се извърши дело, за да бъдат умовете им привлечени и оформени чрез освещаващата Божия истина. Искреното ми желание е младите хора, да разберат истинското значение на оправданието чрез вяра и да постигнат съвършенството на характера, което ще ги приготви за вечния живот. Не очаквам да живея дълго, затова оставям тази вест на младежите, да не би да загубят целта пред себе си.
Увещавам моите братя да насърчават младите винаги да държат високо стойността на истинската религия и Божията благодат. Постоянно работете и се молете да чувствате високата стойност на истинската религия. Внасяйте в нея блаженството и привлекателността на светостта и Божията благодат. Чувствам се отговорна да ви кажа това, защото зная, че се пренебрегва.
Нямам уверението, че животът ми ще продължи още дълго, но чувствам, че съм приета от Господа. Той знае колко много съм страдала, като съм свидетелствала срещу ниските образци на живот, възприети от тъй наречени християни. Чувствала съм, че е наложително истината да се вижда в живота ми и моето свидетелство да стигне до хората. Искам да направите всичко възможно, за да дадете писанията ми в ръцете на хората в чужди страни.
Кажете на младежите, че имат много духовни предимства. Бог иска от тях да положат сериозни усилия, за да представят истината пред хората. Внушено ми е, че мой специален дълг е да кажа тези неща (“Основи на християнското възпитание”, стр. 547-549).