Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Издателства в мисионските полета – 26 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Много нещо трябва да се извърши за установяване центрове за нашата работа в нови полета. Мисионерски печатници трябва да се основат на много места. Във връзка с нашите мисионски училища трябва да има приспособления за печатане и за обучение на работници в това отношение. Там, където има обучени хора от различни националности, говорещи различни езици, всеки трябва да се научи да печата на собствения си език, а също така и да превежда на този език от английски. И докато учи английски, той трябва да преподава своя език на такива говорящи английски ученици, които може да се нуждаят да научат Неговия език. По този начин някои от родените в чужбина(чуждестранните) ученици биха могли да си покрият разноските за своето образование, а в същото време биха могли да бъдат подготвени работници, които да окажат ценна помощ в мисионерски предприятия.
В много случаи издателската работа ще трябва да започне върху по-малка основа(в по-малък мащаб). Ще трябва да се пребори с много трудности и да бъде провеждана с малко налични съоръжения, но никой не трябва да се обезсърчава от това. Светският начин на започването на една работа е с помпозност, показ и хвалене, но всичко ще ще излезе на нищо. Божият начин е да прави деня на малките неща началото на триумфа на истината и правдата. Поради тази причина никой не трябва да се въодушевлява или възгордява от едно цветущо начало, или да унива от явна слабост. За Своя народ Бог е богатство, пълнота и сила, когато Той гледа на невидимите неща като да са видими. Да се следват Неговите наставления, означава да се избере пътя на безопасността и истинския успех. „И тази е победата, която е света победила – вярата наша“ (1Йоаново 5:4).
Божието дело не бе основано на човешка сила, нито пък човешка сила може да го разруши(унищожи). На онези, които водят Неговото дело напред пред лицето на трудности и съпротива(опозиция), Бог ще даде постоянно ръководство и защитата на Своите святи ангели. Неговото дело на земята никога няма да престане(да спре). Зданието на Неговия духовен храм ще продължава да върви напред, докато бъде приключено и крайъгълният камък бъде представен с викове: „Благодат, благодат нему(на нему).