Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Изискванията на спасението – 9 Съкровищница от свидетелства Том 3 – Елена Вайт (Елън Уайт)

Даваните на Господа десятъци и приноси са признание за Божието право над нас като наш Създател! Но те са и признание на Неговото право като наш Спасител! Тъй като всяка наша сила идва от Христос, тези жертви трябва да преминават от нас към Бога и постоянно да ни напомнят изискванията на спасението – най-голямата от всички претенции, включваща останалите! Познанието за дадената заради нас жертва не трябва да бъде забравяно никога и да влияе върху нашите мисли и планове. Христос действително трябва да бъде славен за това, че бе разпнат сред нас!
„И вие не сте свои си. Защото сте били с цена купени“ (1Коринт. 6:19, 20). Каква е цената, заплатена за нас? Гледай на кръста и на издигнатата там жертва; погледни на всяка прободена от гвоздеите ръка и на закованите нозе. Христос понесе нашите грехове върху тялото си. Страданията и смъртният ужас са цената на нашето изкупление! Беше издадена заповед: „Спаси ги, за да не загинат завинаги; защото Аз намерих откуп.“

Оценяване на Божията любов
Не знаете ли, че Исус ни е възлюбил и даде Себе Си за нас, за да Му отговорим със същото? Поради това всички, които Го приемат, трябва да дадат израз на любовта си, както Той изяви любовта Си към нас, за които и умря!
Христос отива след загубената овца и я търси. Неговата любов е, която ни обкръжава и ни връща обратно в стадото. Тя ни дава привилегията да бъдем с Него в небесното царство! След като чудесната светлина на слънцето на правдата грее в сърцата ни и в мир и радост пребъдваме в Господа, то нека да Го славим! Славете Го, Който е светлина пред лицето ни и наш Бог! Нека Го славим не само с думи, но като Му посветим всичко, каквото сме и каквото имаме.
„Колко дължиш на Господаря си?“ Не можеш да пресметнеш! Тъй като всичко, което имаш, принадлежи на Бога. Искаш ли да задържаш за себе си онова, за което Той претендира? Желаеш ли себелюбиво да го запазиш като твое, след като Той го иска? Желаеш ли да го задържаш и да го използваш за друга цел, а не за спасението на хора? Ако го правиш, хиляди грешници ще погиват! Как можем да докажем нашата признателност и благодарност за жертвата на Исус, за Неговия голям дар за нашия свят, освен като принасяме със слово и с благодарност дарби и жертви за великата Любов, с която Той ни е възлюбил и привлякъл към Себе Си?
Когато поглеждате към небето с молитва, предлагайте се на Бога като Негови чада, както Му предлагате и всичко, което имате с думите: „Защото всичко е от Тебе и ние го даваме от Твоята ръка!“ Заради Голготския кръст и Сина на безкрайния Бог, Който бе разпнат за вас, за признателността към тази необхватна любов, за чудесното проявление на милост питайте Бога: „Господи, какво искаш да направя?“ Той ви е казал: „Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар“ (Марк 16:15).
И когато в Божието царство срещнете души, спасени чрез дарбите и службата ви, няма ли да се радвате много, че сте имали привилегията да вършите това?
За Христовите апостоли е писано: „А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ и потвърдяваше Словото Си със знаменията, които Го придружаваха“ (Марк 16:20). Небето още чака човешки оръдия, чрез които потокът на милостта да се излива над света. Същата сила на апостолите е сега на разположение и сега на тези, които желаят да служат на Бога!
Неприятелят ще използва според силата си всяка хитрост, за да пречи на светлината да огрява нови места. Не желае истината „да пламти като факел“. Ще допуснем ли, братя и сестри, той да успее да попречи на Божието дело?

Времето върви бързо
Времето върви бързо към вечността! Ще задържа ли някой от Бога това, което принадлежи само на Него? Желае ли някой да Му откаже това, което не може да бъде задържано без гибелни последици, макар че ни се дава без наша заслуга? Господ е дал на всеки човек да върши определено дело и святите ангели очакват от нас това дело! Готови са да бъдат ваши съработници, ако бдите, ако се молите и работите! Ако сте повлияни от Святия Дух, тогава всички наклонности ще действат само за изпълнението на Божията воля, хората ще отдават на Бога Неговата собственост и ще казват: „Защото от тебе иде всичко и от Твоята ръка сме ти го дали“. Дано Бог да прости на Своя народ, че не е правил това!
Братя и сестри, опитах се да ви представя нещата такива, каквито са, но опитът ми не изразява точно действителността. Ще отблъснете ли моята молба? Не ви подканям аз, а Господ Исус, Който е дал живота Си за света! Аз само съм послушна на волята, на искането на Бога! Желаете ли да принасяте слава на Божието дело и да показвате уважение към служителите, които Той е изпратил да изпълняват волята Му, като водят човешки души към небето?
„А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи, и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело; както е писано: „Разпръсна щедро, даде на сиромасите, правдата Му трае довека“.
А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда, та да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на към Бога.
Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарения се излива и пред Бога; понеже те славят Бога поради доказателството, което това служение дава за вашата послушност на Христовото благовестие, което изповядвате, и за щедростта на вашето общение към тях и към всички. А и те, с молитви за вас, копнеят за вас поради дадената вам изобилна Божия благодат. Благодарение Богу за Неговия неизказан дар!“ (2Коринт. 9:6-15).

____________
Който егоистично задържа средствата си, да не се изненада, ако Бог ги разпилее. Може би на някой лекомислен син е поверено точно това, което е трябвало да бъде посветено за напредъка на Божието дело, но той го е задържал и може би пропилява. Красив кон, гордостта на нечие суетно сърце, може да бъде намерен мъртъв в конюшнята. Понякога може крава да умре. Могат да настъпят загуби в реколтата. Бог може да разпръсне средствата, които е поверил на Своите домакини, когато някои от тях отказват да ги използват за Негова прослава. Видях, че някои може да не понесат нито една от тези загуби, които им напомнят за пренебрегнатия дълг, но техните случаи може би са най-безнадеждните (т. II, 1877 г., с. 661-662).