Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Измамите на последния ден – 8 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Измамите на последния ден ще включат жизненоважна истина

Ясно е, че нашият противник, Сатана, ще се опита да разколебае вярата на Божия народ в доктрината за светилището в тези “последни дни”. Елън Уайт писа:

“Спасителят предсказа, че в последните дни ще се появят фалшиви пророци и ще отклонят учениците след себе си; и също, че онези, които в тези дни на опасност щяха да останат верни на истината, която е открита в книгата Откровение, щяха да представят доктриналните грешки така привидно привлекателни, че ако е възможно да бъдат измамени и избраните.

Бог would have every true sentiment prevail. Сатана може умело да играе играта на живота с много души и той действа по най-непочтен, измамен начин, за да разруши вярата на Божия народ и да ги обезкуражи… Днес той действа, както действаше в небето–отделя хората от Бога в най-последния етап от земната история. Той търси начин да създаде разногласие, и да повдигне препирни и спорове, и ако е възможно да премести пътните знаци на истината подкрепяна от Божия народ. Той се опитва да създаде впечатление, че Господ си противоречи.

Случва се Сатана да хване души в капана си, като се представя на светъл ангел, мамейки ги. Мъже, които пртендират, че са поучавани от Бога, ще приемат измамни /неверни/ теории и в своите поучения ще се преклонят пред тези фалшификати като въвеждат /цитират/ сатанински заблуди. По този начин Сатана ще бъде представен като светъл ангел и ще има възможност да представи своите приятни басни.

Тези фалшиви пророци трябва да бъдат разпознати. Те ще се опитат да измамят мнозина като ги доведат до приемането на фалшиви теории. С много текстове ще се злоупотреби по такъв начин, че фалшивите теории очевидно ще бъдат основани на думи, които Бог е изговорил. Скъпоценната истина ще бъде предназначена да докаже и установи грешката. Тези фалшиви пророци, които претендират, че са поучавани от Бог, ще вземат прекрасни текстове, които са били дадени да украсят истината и ще ги използват като дреха на праведност, за да прикрият погрешни и опасни теории. и дори някои от тези, които в миналото Господ почете, ще се отклонят толко надалеч от истината, че ще защитават измамните теории относно многоликата истина, включително въпроса за светилището.” Ръкопис 11, 1906 год.

Няколко седмици по-късно тя прибавя следните важни думи за правилното разбиране н тази истина:

“Зная, че въпросът за светилището стои в правда и истина, така, както го поддържахме в течение на години. Врагът е, който отклонява умовете. Той е доволен, когато онези, които познават истината са погълнати в събиране текстове, с които да обградят погрешните теории, които нямат основание в истината. Използвани по този начин, текстовете са неправилно приложени; те не са дадени, за да доказват грешките, но да подсилят истината.” “Евангелски работници” стр. 303.