Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Използване на музиката – 94 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Използване на музиката – 94 – Вести към младите – Елена Вайт (Елън Уайт)

Музиката бе създадена, за да служи на святи цели, да издига мислите до онова, що е чисто, благородно и възвишено, да пробужда в душата просвещение и благодарност към Бога. Какъв контраст между древния обичай и употребата на музиката в днешно време! Колко много хора използват този дар, за да издигнат себе си, вместо да прославят Бога! Любовта към музиката води непредпазливия да се свързва с обичащите света в събирания за удоволствия, където Бог е забранил на децата Си да ходят. Така предназначеното да бъде за голямо благословение, когато бъде правилно използвано, става едно от най-успешните средства, чрез които Сатана омайва ума и го отвлича от дълга и от размишляването върху вечните неща.
Музиката съставлява част от поклонението на Бога в небесните дворове. С нашите небесни песни трябва да се стремим да се приближим възможно повече до хармонията на небесните хорове. Правилното обработване на гласа е важна страна от обучението и не трябва да бъде пренебрегвана (“Патриарси и пророци”, стр. 594).

Талант с влияние
Някои притежават специалната дарба да пеят и понякога определена вест бива предадена на друг чрез пеене – индивидуално или от няколко души. Но нека рядко да пеят само няколко души. Пеенето е талант, който има голямо влияние. Бог желае всички да го култивират в себе си и да го използват за прослава на Неговото име (“Свидетелства”, т. VII, стр. 115,116).

В тон с небесните музиканти
Когато човешките същества пеят с дух и разбиране, небесните музиканти подемат мелодията и се присъединяват към благодарствената песен. Бог, Който ни е надарил със способности, та да работим заедно с Него. Той очаква служителите Му да обработват гласовете си, за да говорят и пеят по разбираем за всички начин. Не е нужно силно пеене, но ясно изговаряне на думите, правилно произношение и чиста интонация. Нека всички си отделят време за култивиране на гласа, така че хвалебната песен към Бога да бъде изпята с чисти, меки тонове, а не грубо и пискливо, дразнещо ухото. Способността да се пее е дар от Бога; нека бъде употребяван за Негова слава.
На събрания нека се изберат лица, способни да участват в пеенето като служба. И нека пеенето бъде придружено с музикални инструменти, които се владеят добре. Инструменталната музика не трябва да липсва в нашето дело. Тази част от службата трябва да се провежда много грижливо, защото представлява хвала на Бога под формата на песен.
Не бива винаги да пеят само няколко души. Всеки път когато е възможно, нека цялата църква се присъедини към пеенето (“Свидетелства”, т. IХ, стр. 143,144).

Бог прославян чрез песни
Бог бива прославян от песни на хвала, изпети от чисто сърце, изпълнено с любов и посветено на Него (“Свидетелства”, т. I, стр. 509).