Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Изследването отхвърлено – 32 – Христос в Своето светилище – Елена Вайт – (Елън Уайт)

Изследването отхвърлено

Тъй като доказателствата на пророческите периоди се оказаха непоклатими, противниците се стараеха да попречат на изследването по този въпрос, като учеха, че пророчествата били запечатани….

Проповедници и народ заявяваха, че Данииловите пророчества и Откровението били неразбираеми тайни. Но Христос бе насочил вниманието на учениците Си към думите на пророк Даниил относно събитията, които щяха да се сбъднат в тяхното време, казвайки: “Който чете, нека разбира.” Мат. 24:15. А на твърдението, че Откровението било неразбираема тайна противоречи самото заглавие на книгата: “Откровение от Исуса Христа, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което има да стане скоро….Блажен, който прочита, и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него; защото времето е близо”. Откр. 1:1-3…..

Как се осмеляват хората да учат, че Откровението е тайна отвъд човешкото разбиране, като имат Божието свидетелство? То е разкрита тайна, отворена книга. Изучаването му насочва мислите към пророчеството на Даниил. И двете книги съдържат важни указания, дадени от Бога на хората, за събитията в края на световната история.

На Йоан бяха разкрити дълбоки и вълнуващи картини от опита на църквата. Той видя действителността, опасностите, борбите и окончателното освобождаване на Божия народ. Записа последните вести, които трябваше да предизвикат узряването на земната жетва като снопове за небесната житница или като снопове за унищожаващия огън. Бяха му разкрити извънредно важни неща, особено за последната църква, та онези, които биха се обърнали от заблудата към истината, да бъдат осведомени за предстоящите опасности и борби. Никой не бива да остане в тъмнина относно идващите съдби на земята.

А защо тогава е това всеобщо невежество за една тъй важна част от Свещеното Писание? Откъде идва всеобщото нежелание за изследване на неговите учения? Това е резултат от един добре обмислен план на княза на тъмнината да скрие от хората всичко, разкриващо неговите измами. Точно поради тази причина Христос, авторът на Откровението, като предсказа съпротивата срещу изучаването на Откровението, изговаря едно благословение за всички, които четат, слушат и спазват думите на пророчеството. “Великата борба” стр. 193-210.