Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Изучаване на полезни занаяти – 59 – Детско водителство – Елена Вайт (Елън Уайт)

ВСЯКО ДЕТЕ ТРЯБВА ДА НАУЧИ НЯКОЙ ЗАНАЯТ.
Безгрижието на родителите да дадат работа на децата си, за които са
поели отговорност пред света, има за резултат неизказано зло, застрашаващо
живота на много юноши и силно осакатяващо тяхната полезност.
Голяма грешка е да се допусне младите мъже да израстват без да са
научили някакъв занаят. (355.1)
От облачния стълб Исус даде наставления чрез Мойсей на евреите да
учат децата си на работа, да ги научат на занаяти, за да не бъде никой
безделник. (355.2)
Вие трябва да помогнете на децата си да придобият знание, за да може,
ако стане нужно, да живеят от своя собствен труд. Трябва да ги учите да
бъдат решителни в следване призванието на дълга. (355.3)
НАУЧЕТЕ ГИ ДА ИЗПОЛЗВАТ ИНСТРУМЕНТИ.
Когато децата достигнат определена възраст, трябва да бъдат снабдени
с инструменти. Ако им се създаде интересна работа, те може да се окажат
добри ученици в употребата на инструментите. Ако бащата е дърводелец
той трябва да даде на момчетата си уроци по строеж на къщи, като винаги
влага в своите поучения уроци от Библията, думи от Святото Писание,
където Господ сравнява човешките същества със Свой строеж. (355.4)
НАУЧЕТЕ СИНОВЕТЕ СИ НА ЗЕМЕДЕЛИЕ.
Бащите трябва да подготвят синовете си да се занимават с техните
занаяти и работа. Фермерите не бива да мислят, че земеделието е бизнес,
недостатъчно възвишен за синовете им. Земеделието трябва да се развива
с научно знание. (355.5)
Земеделието има слава на губещо. Хората казват, че почвата не се
отблагодарява за положения труд и оплакват тежката орисия на онези,
които обработват земята … Но,ако добре подготвени хора се заемат
с това занятие, като проучат почвата и се научат как да садят, култивират и
прибират реколтата, може да се видят по- окуражителни резултати.
Мнозина казват: „Опитвали сме земеделие и знаем какви са резултатите,а
самите те имат нужда да научат как да обработват земята и да вложат наука в
работата си. Плуговете им трябва да орат по-дълбоко, да правят
по-широки бразди, и те трябва да се научат, че изораването на почвата
не трябва да бъде направено как да е, просто и грубо. Нека се научат да
хвърлят семето навреме, да внимават как се развива вегетацията
и да следват определения от Бога план. (356.l)
ОБУЧЕНИЕТО Е ИЗВЪНРЕДНО ЦЕННО.
Никое човешко занятие не е по-ценно от земеделието. По-голямо
усилие трябва да се полага за създаване и насърчаване на интереса към
земеделското образование. Нека учителят да привлича вниманието към
това, което казва Библията за земеделието – че е Божи план да се обработва
земята, че на първия човек, управител на целия свят, е била дадена градина
за обработване и много от най-великите мъже на света, истинските му
благородници, са били земеделци. Покажете предимствата на такъв живот
… (356.2)
Който изкарва прехраната си със земеделие, избягва много изкушения
и се радва на неизброими привилегии и благословения, до които нямат
достъп работещите в големите градове. А в тези дни на огромни тръстове
и бизнес конкуренция, малцина се радват на такава истинска независимост
и на такава голяма сигурност в честното заплащане на труда си, както
земеделецът. (356.3)
Пресните продукти имат особено висока стойност. Семейства и институции
трябва да се научат да правят повече за култивирането и подобряването
на почвата. Ако само знаеха стойността на продуктите на земята,
които тя дава навреме, биха положили по-усърдни усилия за обработка на
почвата. Всички трябва да се запознаят с особено високата стойност на
пресните плодове и зеленчуци от овощната и зеленчуковата градина. (357.1)
УЧИЛИЩА ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПОЛЕЗНИ ЗАНАЯТИ.
Ръчният труд заслужава много повече внимание , отколкото му се
отдава. Трябва да се създадат училища, където наред с високата интелектуална
и морална култура да се дава и възможно най-добрата подготовка
за физическо развитие и труд. Трябва да се изучава земеделие, занаяти,
включително и най-полезните занятия като домашна икономика, здравословно
готвене, шиене, изработване на хигиенично облекло, лекуване на
болни, отглеждане на деца. Трябва да се създадат градини, работилници,
амбулатории и работата във всеки клон на обучението да бъде ръководена
от умели наставници. (357.2)
Работата трябва да има определена цел и да се извършва разумно.
Макар че всеки човек се нуждае от познания в различни занаяти, необходимо
е да се усъвършенства най-малко в един. Всеки юноша при завършване
на училището трябва да е придобил знание по различни занаяти,
с които, ако е нужно, да може да изкарва прехраната си. (357.3)
ОБУЧЕНИЕ С ДВОЙНА СТОЙНОСТ.
Към училищата трябва да има създадени места, където да се развиват
лични области на труда, за да може учениците да имат къде да се трудят
да се упражняват извън училищните часове …. Там те ще могат да
придобиват практически знания по бизнеса, докато получават и книжното
си обучение. (357.4)
ПРАКТИЧЕСКОТО ПОЗНАНИЕ Е ПО-ЦЕННО ОТ НАУЧНОТО.
Трябва да има опитни учители, които да учат младите момичета по
готварство. Младите момичета трябва да се научат да кроят, да ушиват и
поправят дрехи и така да бъдат обучени за практическите задължения
на живота. (358.1)
За младите мъже трябва да има работилници, където да влагат усилията
и на мускулите си, както и на ума си. Ако юношата може да получи само
едностранно обучение, тогава кое е с по-важни последици: знанието върху
науките заедно с всички неприятни последици за здравето и живота, или
обучението на труд за практическия живот? Отговаряме без колебание:
Второто. Ако едно от двете трябва да бъде пренебрегнато, нека това бъде
книжното обучение. (358.2)
НЯКОИ ИМАТ ПОГРЕШНИ ИДЕИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА.
Тези деца и младежи искат най-доброто образование и вие трябва да
им осигурите и физически труд, както и умствен – и двата трябва да вървят
заедно. (358.3)
ИСУС БЕ ПРИМЕР ЗА ТРУДОЛЮБИЕ СЪС ЗАДОВОЛСТВО.
Изисква се много повече благодат и сериозна дисциплина на характера,
за да работиш за Бога със способностите на механик, търговец, адвокат или
фермер, като прилагаш предписанията на християнството в обикновения
труд на живота, отколкото да се трудиш като признат мисионер в ново поле
където половината от трудностите са избегнати от самия този факт. Изисква
се силен духовен нерв и гръбнак, за да се прилага религията в работилницата,
в кантората, освещавайки детайлите на всекидневния живот и всяка светска
сделка със стандарта на един библейски християнин. (358.4)
През трийсетте години уединение в Назарет Исус работеше и почиваше,
ядеше и спеше седмица след седмица и година след година, както
съвременниците Си. Той не привличаше вниманието към Себе Си като
забележителна личност, а беше Изкупителят на света, обожаваният от
ангелите, извършващ непрекъснато делото на Своя Баща. Той живееше на
практика един урок, който трябваше да остане за човечеството пример за
подражание до края на времето. (359.1)
Този важен урок на трудолюбие със задоволство в необходимите длъжности
на живота, още трябва да бъде изучаван от по-голямата част от
Христовите последователи. Ако няма човешко око да наблюдава нашата
работа, нито глас на похвала или обвинение, тя трябва да бъде извършена
точно толкова добре, сякаш Всемогъщият Сам ще я прегледа. Ние трябва
да бъдем така верни в малките детайли на нашата работа, както бихме били
и в големите неща на живота. (359.2)