Търсене по ключови думи в книги от библиотеката

Имало ли е халюцинации ?-3-Христос възкресе

Твърди се, че апостолите може да са имали халюцинации. Каква нелепост! Тези сурови и груби галилейски рибари ­ невропати? Най-голямата религиозна революция на всички времена да е основана на отклонение в сетивата и на една химера на духа! Не, хиляди пъти не!
“Халюцинацията е чисто субективно явление, което варира както според темперамента, така и според умствените наклонности на хората
Виждайки празния гроб, Магдалина решава, че тялото на Исус е откраднато. Святите жени си спомнят обещанието на Господа, според което Той трябва да възкръсне, но чак след като ангелите насочват вниманието им към този факт (Лука 24:7). Когато разказват на учениците, че са видели гроба празен и че ангели са им обявили възкресението на Господа, те не им вярват и смятат това за празни приказки (Лука 24:11). Не вярват и на разказа на двамата от Емаус (Марк 16:3). Тогава самият Господ се явява вечерта на същия ден в таванската стаичка в Ерусалим и ги укорява за неверието и твърдостта на сърцата им (Марко 16:14). Цели осем дни Тома отказва да приеме свидетелството на всички останали и иска очите му да видят и ръката му да пипне, за да повярва (Йоан 20:25).
“Когато благовестието се приеме в неговата сила, няма нужда да се внушава вяра чрез убеждаване или чрез хипноза. Така и учениците на Исус неочаквано и бързо променят убеждението си при появяването на Този, Чието възкресение са отричали само миг преди това.”
Колко близки и подобни на самите нас чувстваме хората, на които е било така трудно да повярват; които са живели в постоянен страх да не бъдат измамени, та дори от собствените си сетива!
Когато Исус им се явява в къщата в Ерусалим, те смятат, че виждат призрак. Трябват им думи и действия от Негова страна, за да се успокоят страховете им и да се разсеят съмненията им. В този смисъл можем да сме доволни, че учениците трудно са повярвали. Тяхното свидетелство в случая става по-убедително. Особено сме щастливи, че сред тях е и Тома, чиито нозе са здраво стъпили на земята и който иска факти и доказателства за своята вяра. Ето ви човек, който добре владее сетивата си; който не приема нищо, докато окото му не го види; който иска да чуе и да пипне. Неговото свидетелство разкрива една неоспорима автентичност. Съмненията на тези хора отстъпват единствено пред неопровержимото доказателство на личното присъствие на Христос, Който носи белезите на разпятието и се оставя да Го пипнат, говори и дори яде с някои от тях.
На които и представи Себе Си жив след страданието Си с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дни и им говореше за Божието царство ( Д.А.1:3 )
Тези (неща) са написани, за да повярвате, че Исус е Христос ­ Божият Син. ( Йоан 20:31 )
От готическата катедрала до свещеното дърво на африканците, от джамията до будисткия храм, местата за поклонение като Мека или Ерусалим, множеството религиозни здания свидетелстват пред целия свят за универсалността и постоянното присъствие на религиозната вяра.
Но времената се менят и нашата епоха се отрича от духовните ценности пред един агресивен материализъм, често пъти подкрепян от политически сили.
Колкото и скептично да е настроен човек, ще му е трудно да отрече висотата на нравствените идеали на християнската религия и да остане искрен. В нейния център стои една възвишена Личност ­ Исус Христос.
Християнството е историческа религия и Христос е нейният основател. Да се отрече историческото Му съществуване означава да отречем съществуването на християнството.
Данни за живота, дейността и учението на Исус Христос намираме не само в Новия завет, но и в редица небиблейски източници. Знаменитият еврейски историк Йосиф Флавий ­ съвременник на Христос, в кн. “Юдейски древности” пише за този странен Учител, макар и от позицията на неутрален историк. Редица древноримски писатели като Тацит, Светоний и др. споменават Христос и християнството като реални исторически факти.
В Стария завет на Библията стотици години преди появяването на Месия е предсказан целият Му живот: времето на появяването Му, месторождението Му, спасителната Му мисия, разпятието Му. А Новият завет потвърждава буквално изпълнението на тези пророчества.
Ренан изразява преклонението си пред Исус Христос със следните знаменити думи: “Да бъде вечна славата Ти, благородни Инициаторе! Твоето дело е завършено. Твоята Божественост е утвърдена. Не бой се, че изграденото с Твоите усилия здание ще бъде разрушено поради грешка. Ти Си такъв крайъгълен камък на човечеството, че да бъде изтръгнато Твоето име от този свят, би значило да бъдат разклатени основите на вселената.”